Սամվել Ավետիքի Նահապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002 թ-ից դասախոս
1998 թ-ին ԵՊՀ հայցորդ
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2002 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
1997 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1996 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իսպանիա
Հասարակական գործունեություն
1996 թ-ին Հայաստանի Աշխարհագրական ընկերության անդամ

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր տողը
ԵՊՀ պատվոգիր

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (խոսակցական)

Սամվել Ավետիքի Նահապետյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ.Ա.Բաբայան, Նահապետյան Ս.

«Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» առարկայի գործնական ու լաբարատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
 

Հոդված/Article

Наапетян С., Габриелян И.

Палеосреда в бассейне р.Воротан (РА) в плеоцен-плейстоцене (по материалам Шамбской подгруппы местонахождений флоры и фауны) | Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004, с. 44-48

Гаспарян Б., Аракелян Д., Наапетян С.

Местонахождение каменного века Апаранской котловины (Республика Армения) | Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2004, с.44-48

Roiron P., Ollivier V., Gabrielyan I., Nahapetyan S.

Pleistocene volcano-lacustrine landscape evolution and paleobotanical data from the syunik region | "Effect of Global changes on biodiversity and ecosystem: past record, present investigation and future prediction", Franco-Chinese International Workshop, 25-30 november 2004, Guangzhou (Canton, China)

Գագինյան Ռ. Խ., Նահապետյան Ս.Ա.

Ժամանակակից ռելիեֆագոյացնող պրոցեսները Սևանա լճի առափնյա շրջաններում | Գիտական հոդվածների ժղովածու, N 7, Գավառ, 2004, էջ 180-184

Гаспарян И. Г., Жобер Ж., Шатенье К., Оливье В., Наапетян С.

Новое палеолитическое местонахождение Мулки-4 | Материалы междун.конф. "Археология, этнология и фольклористика Кавказа", Ереван, 2003, с. 30-37
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը