Սամվել Ավետիքի Նահապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002 թ-ից դասախոս
1998 թ-ին ԵՊՀ հայցորդ
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2002 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
1997 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1996 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իսպանիա
Հասարակական գործունեություն
1996 թ-ին Հայաստանի Աշխարհագրական ընկերության անդամ

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր տողը
ԵՊՀ պատվոգիր

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (խոսակցական)

Սամվել Ավետիքի Նահապետյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ.Ա.Բաբայան, Նահապետյան Ս.

«Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» առարկայի գործնական ու լաբարատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
 

Հոդված/Article

Նահապետյան Ս.Ա., Բաբայան Հ.Ա., Մեթանջյան Վ.Ա.

Կենցաղային կոշտ թափոնների օգտագործման հիմնախնդիրները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը | «Աշխարհագրություն-99», Երևան, 1999, էջ 150-155

Նահապետյան Ս.Ա.

Մեզոլիթի տեղը Հայաստանի քարե դարի համակարգում | ՀՀ 1993-95թթ. հնագիտ. հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, Երևան, 1996, էջ 18-19
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը