Սամվել Աբրահամի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճան
2008 թ-ից Դոցենտ
1997 - 1980 թթ. ասպիրանտուրա, ԽՍՍՀ ԳԱ միջազգային բանվորաական շարժման ինստիուտ (Մոսկվա), պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1971 - 1976 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների ինստիտուտ (անգլերենի բաժին)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2019 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի դեկան
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
1995 - 1997 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարանի արտասահմանյան կապերի գծով պրոռեկտոր, անգլերեն լեզվի դասախոս
1991 - 1995 թթ. Սփյուռքահայության հետ կապերի կոմիտեի գիտական քարտուղար, գլխավոր մասնագետ
1980 - 1991 թթ. Հասարակական-քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, գիտական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Բրիտանիայի և ԱՄՆ երկրագիտություն, Բրիտանիայի և ԱՄՆ պատմություն, Հայաստանը և Արևմուտքը, Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզու և մշակույթ, միջմշակութային հաղորդակցություն, երկրագիտություն

Սամվել Աբրահամի Աբրահամյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

С. А. Абрамян

Англоязычный политический дискурс в межкультурном контексте | Изд. ЕГУ, 2017, 2016, 534 с.

С. А. Абрамян

Речь в контексте межкультурной коммуникации | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013

S. Abrahamyan

British Legal System | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011

S. Abrahamyan

British History in Brief.Chronology of Significant Dates | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011
 

Հոդված/Article

Самвел Абрамян

Особенности коммуникативных стратегий в англоязычном политическом дискурсе | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 135-142

С. А. Абрамян

Лингвистические средства аргументации в англоязычном политическом дискурсе | Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения. Сборник статей VIII Международной научной конференции. 2018, стр. 35-41 |

С. А. Абрамян

Лингвокультурный аспект стратегии персуазивности в англоязычном политическом дискурсе | Вопросы прикладной лингвистики, 2017, 4(28), стр. 7-15 |

С. А. Абрамян

Политический дискурс в межкультурном контексте | Магия ИННО: новые измерения в лингвистике и лингводидактике, 2017, Т. 1, стр. 153-157 |

Абрамян С. А.

Ценностная картина мира в лингвокультурном контексте (на материале англоязычного политического дискурса) | Россия и Запад: диалог культур, 2017, Вып. 19, Часть II., стр. 299-315 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

С. А. Абрамян

Лингвистические особенности аргументации в англоязычном политическом дискурсе | Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения:VIII Международная конференция. Москва, 19-20 апреля 2018 г., стр. 103-104

Samvel Abrahamyan

Improvisation as a Means of Communicative Exchange in Byron’s Poetry | Improvisation and Mobility.44th International Byron Conference. Ravenna, July 2nd – July 7th 2018. p. 3 |

Абрамян С. А.

Ценностная картина мира в контексте межкультурных раличий | XIX Международная конференция «Россия и Запад: диалог культур». 2017, стр. 27

Samvel Abrahamyan

Byron's Armenian Times and Spaces | 43rd international Byron conference "Byron, time and space". 2017, p. 10-11