Սամվել Աբրահամի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճան
2008 թ-ից Դոցենտ
1997 - 1980 թթ. ասպիրանտուրա, ԽՍՍՀ ԳԱ միջազգային բանվորաական շարժման ինստիուտ (Մոսկվա), պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1971 - 1976 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների ինստիտուտ (անգլերենի բաժին)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի դեկան
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
1995 - 1997 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարանի արտասահմանյան կապերի գծով պրոռեկտոր, անգլերեն լեզվի դասախոս
1991 - 1995 թթ. Սփյուռքահայության հետ կապերի կոմիտեի գիտական քարտուղար, գլխավոր մասնագետ
1980 - 1991 թթ. Հասարակական-քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, գիտական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Բրիտանիայի և ԱՄՆ երկրագիտություն, Բրիտանիայի և ԱՄՆ պատմություն, Հայաստանը և Արևմուտքը, Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզու և մշակույթ, միջմշակութային հաղորդակցություն, երկրագիտություն

Սամվել Աբրահամի Աբրահամյան

Դեկան | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

С. А. Абрамян

Речь в контексте межкультурной коммуникации | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013

S. Abrahamyan

British Legal System | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011

S. Abrahamyan

British History in Brief.Chronology of Significant Dates | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011
 

Հոդված/Article

Абрамян С.

Культура и стиль коммуникации | Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, գիտ. հոդված. ժողովածու, N 1(10), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013թ., էջ 107-117 |

С. Абрамян

Речевой этикет в контексте межкультурных различий | Филология в XXI веке: материалы Всерос. науч. конф., Пермь, 8 апреля 2013 г .отв. ред.Н.В. Соловьева; Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т.-Пермь, 2013. с. 6-13

S. Abrahamyan

Psycholinguistic Analysis of Lord Byron’s Satire | Lord Byron and Genre. Notre Dame University Press, Louaize, Lebanon, 2013, p. 151-159

С. Абрамян

Речевая коммуникация в контексте национально-культурных различий | Университетский научный журнал. Humanities and Science University Journal. Санкт-Петербургский университетский консорциум. № 4, 2013. с. 62-70

S. Abrahamyan

Great Britain. A Brief Survey | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը