Սամվել Աբրահամի Աբրահամյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճան
2008 թ-ից Դոցենտ
1997 - 1980 թթ. ասպիրանտուրա, ԽՍՍՀ ԳԱ միջազգային բանվորաական շարժման ինստիուտ (Մոսկվա), պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1971 - 1976 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. օտար լեզուների ինստիտուտ (անգլերենի բաժին)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի դեկան
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ‎ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ
1995 - 1997 թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի համալսարանի արտասահմանյան կապերի գծով պրոռեկտոր, անգլերեն լեզվի դասախոս
1991 - 1995 թթ. Սփյուռքահայության հետ կապերի կոմիտեի գիտական քարտուղար, գլխավոր մասնագետ
1980 - 1991 թթ. Հասարակական-քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, գիտական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Բրիտանիայի և ԱՄՆ երկրագիտություն, Բրիտանիայի և ԱՄՆ պատմություն, Հայաստանը և Արևմուտքը, Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզու և մշակույթ, միջմշակութային հաղորդակցություն, երկրագիտություն

Սամվել Աբրահամի Աբրահամյան

Դեկան | Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

С. А. Абрамян

Речь в контексте межкультурной коммуникации | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013

S. Abrahamyan

British Legal System | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011

S. Abrahamyan

British History in Brief.Chronology of Significant Dates | Manual, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011
 

Հոդված/Article

Samvel Abrahamyan

George Byron as a champion of national awakening and freedom | Աստղիկ, 2016, 27, 213-225 էջ |

Самвел Абрамян

Межкультурный аспект англоязычного политического дискурса | Աստղիկ, 2016, 27, 327-351 էջ

Абрамян С.

Лингвокультурные особенности современного англоязычного политического дискурса | Foreign Languages for Special Purposes, 2016, 4(13), pp. 30-40 |

Samvel Abrahamyan

Linguocultural Peculiarities of British Parliamentary Discourse | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 123-132 |

Абрамян С.

Культура и стиль коммуникации | Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, գիտ. հոդված. ժողովածու, N 1(10), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013թ., էջ 107-117 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Абрамян С. А.

Ценностная картина мира в контексте межкультурных раличий | XIX Международная конференция «Россия и Запад: диалог культур». 2017, стр. 27

Samvel Abrahamyan

Byron's Armenian Times and Spaces | 43rd international Byron conference "Byron, time and space". 2017, p. 10-11