Սամվել Հրանտի Դալալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1964-1969թթ. Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան
1972-1975թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Ստեկլովի անվան մաթեմատիկական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Պրիմի բազմաձությունների մասին», ԽՍՀՄ ԳԱ Ստեկլովի անվան մաթեմատիկական ինստիտուտ, 1977թ.
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Կատեգորական Գալուայի տեսություն և նրա կիրառությունները հանրահաշվական կորերի տեսությունում: Ընդհանրացված Ժորդանյան նորմալ տեսք», Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, 2010թ.

Աշխատանքային փորձ
2011թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1982-2011թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1977-1982թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ
1969-1972թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Կատեգորիաների տեսություն, Գալուայի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրահաշվական երկրաչափություն, Կատեգորիաների տեսություն, Գալուայի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Տեսակատեգորիական մեթոդները հանրահաշվում և հանրահաշվական երկրաչափությունում (2004 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ամերիկական Մաթեմատիկական Ընկերություն
Հայկական Մաթեմատիկական Միություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի անդամ

dalalyan@ysu.am

Սամվել Հրանտի Դալալյան

Պրոֆեսոր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ն. Է. Միրզախանյան

Հանրահաշվի խնդրագիրք | Մաս 1, ԵՊՀ, Երևան, 2012

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009

Հովհաննիսյան Ս., Տոնոյան Ռ. , Դալալյան Ս.

Մաթեմատիկայի խնդրագիրք | Բուհերի դիմորդների համար, Երևան, 1987, 147 էջ
 

Հոդված/Article

С. Г.Далаян

О касательном расслоении дискриминантного многообразия | ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկ.,հ.83, n.2, 1986.

С. Г.Далаян

Дискриминантная форма конечного семейства однородных полиномов | ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկ.,հ.81, n.1, 1985.

Հովհաննիսյան Ս., Տոնոյան Ռ., Դալալյան Ս.

Մաթեմատիկայի խնդրագիրք | Բուհերի դիմորդների համար, Երևան, 1984, 119 էջ

Ս.Հ. Դալալյան

Վերջավոր ծնված Աբելյան խմբեր | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1984.

С. Г.Далаян

О многообразии Прима разветвленного двулистного накрытия тригональной кривой | Учен. зап. ЕГУ, естесв. науки, №1(155), Ереван, 1984.
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Dalalyan S.

On hypergroups over the group and extensions of a group | Conference Mathematics in Armenia, 24-31 August 2013, Tsaghadzor, Armenia, Abstracts, pp. 111-112