Սամվել Գառնիկի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1977 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (03.00.02- Կենսաֆիզիկա)` «β - ալանինի-ի եւ γ-ԱՄԿ –ի ազդեդցությունը ԴՆԹ-ի կառուցվածքի եվ ջերմակայունության վրա», 1984, Թբիլիսիի Ֆիզիկայի ինստիտուտ
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (01.00.07- Պինդ մարմնի ֆիզիկա. 03.00.02 - Կենսաֆիզիկա)` «Լիգանդների ազդեցությունը ԴՆԹ-ի վրա, որպես միաչափ բյուրեղի», 1993, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ գիտական քաղաքականության եվ միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան
1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1992 - 1994 թթ. ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից Մակրոմոլեկորլների ֆիզիկայի ԳՀ լաբորատորիայի վարիչ
1991 - 1992 թթ. ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից Մակրոմոլեկորլների ֆիզիկայի ԳՀ լաբորատորիայի գլխավոր գիտաշխատող
1988 - 1991 թթ. Հրավիրված պրոֆեսոր Ֆլորենցիայի համալսարանում, Իտալիա
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1981 - 1983 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1977 - 1980 թթ. ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական արդիական խնդիրները և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսներ դասընթացները ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետների մագիստրատուրայի 1 կուրսի ուսանողներին Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում, Կենսապոլիմերների ֆիզիկա - ԵՊՀ ՈԲՖ-ում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի ջերմակայունության և կորֆորմացիայի հետազոտությունը տարբեր միջավայրերում (թթվային և ալկալյական միջավայրերում, միավալենտ և երկվալենտ մետաղական իոնների առկայության դեպքում): ԴՆԹ-ի հետ հակաուռուցքային (cis-պլատին) և պոտենցիալ հակաուռուցքային (Pt- և Ru- պարունակող կոմպլեքսներ, պորֆիրիններ և մետաղապորֆիրիններ):

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 թ. RYX000 from International Science Foundation
1998 - 1999 թթ. CRDF #AB1-963/ NFSAT #ACB-014-98
1999 - 2000 թթ. ISTC #A-301.1
2000 - 2001 թթ. CRDF #AB2-2006
2002 - 2004 թթ. NFSAT #MB 078/CRDF #12027
2002 - 2006 թթ. ISTC A-773
2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2
2003 - 2004 թթ. NATO LST.CLG.979777
2011 - 2013 թթ. Հայ - Բելառուսական գրանտ, #11РБ-017
2013 - 2015 թթ. ՀՀ ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհ #13-1F094

Մասնագիտական անդամակցություն
021 - «Պինդ մարմնի ֆիզիկա» մասնագիտացված խորհրդի նախագահի տեղակալ
ՀՀ ԲՈՀ - ի 051 - «Կենսաֆիզիկա» մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2009 թ. «Սերգեյ Պավլովիչ Կորոլյովի անվան մեդալ»
2009 թ. ԵՊՀ «Ոսկե մեդալ»
2009 թ. «Պրոխորովյան մրցանակ»
2010 թ. ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ
2014 թ. Վ. Սարգսյան մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն

sharout@ysu.am

Սամվել Գառնիկի Հարությունյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

L. R. Aloyan, Y. B. Dalyan, S.G Haroutiunian

The influence of CuTOEPyP4 porphyrin on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | Albany 2019: 20th Conversation, 85-86 էջ

L.R. Aloyan, Y.B. Dalyan, S.G. Haroutiunian

The influence of FeTOEPyP4 porphyrins on DNA damage induced by high energy electron beam radiation. | International Conference on Nuclear and Radiation Physics and Materials: NRPM 2019, 68 էջ

Gohar Tsakanova, Elina Arakelova, Violetta Ayvazyan, Anna Ayvazyan, Stepan Tatikyan, Rouben Aroutiounian, Yeva Dalyan, Samvel Haroutiunian, Vasili Tsakanov, Arsen Arakelyan

Two-photon microscopy imaging of oxidative stress in human living erythrocytes | Biomedical optics express. 2017, Vol. 8, No. 12, 5834-5846 pp. |

Н. Г. Каpапетян, Г. В. Ананян, Е. Б. Далян, C. Г. Аpутюнян

Плавление ДНК опуxоленоcящиx кpыc, леченыx мезо-тетpа(4-n-гидpокcиэтилпиpидил)поpфиpином и его AG-, ZN-, CO-пpоизводными | Биофизика. 2017, 62, 3, стр. 458–463

Galina Hovhannisyan, Bagrat Grigoryan, Ruzanna Grigoryan, Natalia Sarkisyan, Gohar Tsakanova, Samvel Haroutiunian, Rouben Aroutiounian

Dose-rate effect of ultrashort electron beam radiation on DNA damage and repair in vitro | Journal of Radiation Research. 2017, 3, 1-4 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Aslanian V.M., Haroutiunian S.G., Dalian E.B., Lando D.Yu., Shpakovski A.G

The specific interaction of ligands on AT- and GC- base pairs of DNA | Biophysics,1988, 33, 3, 430 (in Russian)

В. М. Асланян, С. Г. Арутюнян, Г. В. Ананян

Конформационные особенности ДНК в водных растворах некоторых аминокислот цвиттерионного типа. | II Республиканская конференция, посвященная проблемам физико-химической биологии. Ереван 1986
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը