Սարգիս Սամվելի Քելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. Վ. Թեքեյանի անվ. N 92 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավր)
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի
Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության (մագիստրատուրա)
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Երկրագիտության 005 խորհրդի ԻԴ 0401 երկրաբնապահպանություն մասնագիտացմամբ (ասպիրանտուրա)

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու (2012թ. Երևան)

Աշխատանքային գործունեություն
2012 - 2013 թթ. Կիրառական երկրաբանության լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
2013 - 2014 թթ. Սերվիսի ամբիոնի լաբորանտ
2014 թ. Սերվիսի ամբիոնի դոցենտ
2015 - 2019 թթ. Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի արհկոմիտեի նախագահ
2016 թ. Ֆակուլտետի կայուն զարգացման կենտրոնի փորձագետ
2019 թ. Ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Գէոէկոլոգիա, կայուն զարգացման հիմունքներ

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
Հորիզոնական դրենաժների կառավարումը և հիմնախնդիրները Արարատյան հարթավայրում

Դասավանդվող առարկաները
ՀՀ սպասարկման ոլորտի հիմնախնդիրները, Սերվիսային գործնեության կազմակերպման մեթոդները, Սերվիսագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը, Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն

Ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր

Սարգիս Սամվելի Քելյան

Դեկանի տեղակալ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գրիգորյան Մ․ Ա․, Սուվարյան Ս․ Ռ․, Ալեքսանյան Գ․ Փ․, Քելյան Ս․ Ս․

Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
 

Հոդված/Article

Ժ. Ա. Աչոյան, Ս. Ս. Քելյան, Զ. Ն. Թորոսյան

Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը