Սաթենիկ Նորիկի Միրզոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2018- 2020 Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ
2015-2017 Մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2011-2015 Բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2016, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2019- մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2019- մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի <<Կենսաբանություն>> ԳՀ ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
2017- 2019 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի <<Կենսաբանություն>> ԳՀ ինստիտուտի կենսաքիմիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող,
2015-2017 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, կենսաէնեգետիկա, մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթի կատարող (21AG‐1F043),
2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Գիտական եվ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում գիտական սարքերի եվ (կամ) նյութերի ձեռք բերման մրցույթի (ԵԳԱԾ) հաղթող (21YSS-045),
2021 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթի հաղթող (21PR-1F0154),
2019 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (19YR-1F013),
2018 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (18T-1F045),
2017 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (15T-1F123),
2016 ԱՄՆ կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի դրամաշնորհի կատարող (ANSEF, NS-Biotechnology-4184),

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
2021 Impact Hub Yerevan-ի անդամ
2021 Եվրոպական կենսատեխնոլոգիական միություն (EFB)
2019 Ամերիկյան Մանրէաբանության Հայաստանյան ուսանողական խմբակ (ArMicro)
2017 Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիա
2016 Մանրէաբանների Հայկական Ասոցիացիա
2015 Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2015 Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա

Պարգևներ
2021 Ստենդի լավագույն ներկայացնող, Food BioTech գիտաժողովին, առցանց, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան
2021 Social Impact Award Armenia, 1-ին տեղի մրցանակակիր, team lead, Երևան, Հայաստան
2021 UNDP ImpactAim Climate Change Tech Accelerator ֆինալիստ, Երևան, Հայաստան
2019 ClimateLaunchpad Armenia 2-րդ տեղի մրցանակակիր, Երևան, Հայաստան
2019 44th FEBS գիտաժողովի մասնակցության FEBS կրթաթոշակ, Կրակով, Լեհաստան
2018 Ֆակուլտետային հետազոտական մրցանակ (Philip Morris International, PMI Science), մասնակից
2017 “ԱՐՓԱ հիմնարկի նորարարության մրցույթ”-ի 4–րդ տեղի մրցանակ
2016 “ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2016” ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ

Էլ. փոստ
satenik.mirzoyan@ysu.am

Սաթենիկ Նորիկի Միրզոյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Հոդված/Article

Ա․ Հ․ Շիրվանյան, Ս․ Ն․ Միրզոյան, Կ․ Ա․ Թռչունյան

Saccharomyces cerevisiae խմորասնկերի աճի պարամետրերի առանձնահատկություններն աճման տարբեր պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 255-265 |

Ս. Ս․ Բլբուլյան, Ս․ Ն․ Միրզոյան, Կ․ Ա․ Թռչունյան, Ա․ Ա․ Փոլադյան

Կենսազանգվածի և կենսաջրածնի արտադրությունը Escherichia coli մանրէներում մսի արտադրության և եգիպտացորնի լիգնոցելյուլոզային թափոնների խառնուրդի յուրացման պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 224-231 |

Mirzoyan S., Trchounian A., Trchounian K.

Hydrogen production and utilization of brewery spent grains waste by Escherichia coli | Proceedings of the 7th International Renewable and Clean Energy Conference, 7, ISBN 978-9939-1-1257-2, p. 65-68

Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Hydrogen production by Escherichia coli during anaerobic utilization of mixture of lactose and glycerol: enhanced rate and yield, prolonged production | International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 9272-9281

Mirzoyan S.

H2 production and role of hydrogenases in escherichia coli batch cultures during fermentation of mixture of glycerol and acetate at different pHs | Biological Journal of Armenia, 2019, 71, 2, pp. 66-73 |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Mirzoyan S., Manoyan J., Gabrielyan L., Trchounian K.

Prospects of industrial and kitchen wastes application in H2 production | Proceedings of the XII International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», ISBN 978-985-08-2731-9, p. 108-109

Mirzoyan S., Vassilian A., Poladyan A., Trchounian K.

Optimization of fruits waste pretreatment for E. coli growth and H2 production | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0437

Mirzoyan S., Vanyan L., Aghekyan H., Trchounian K.

Biohydrogen production from roasted coffee waste: Understanding the role of E. coli hydrogenases during fermentation | World Microbe Forum, Abstract ID: WMF 21-0438

S. Mirzoyan, A. Trchounian, K. Trchounian

Role of Acetate in Hydrogen producing Hydrogenase 3 Activity during Glycerol Fermentation in E. coli pH 7.5 | ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-130

Liana Vanyan, Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan, Armen Trchounian, Karen Trchounian

The role of several subunits of Escherichia coli hydrogenase 4 in hydrogen production during fermentation of various glucose concentrations at pH 7.5 | The 44th FEBS Congress. 2019, p. 315
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը