Սաթենիկ Նորիկի Սարոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, մագիստրոս
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
հայերեն գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն(գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), լատիներեն (բառարանով)

Սաթենիկ Նորիկի Սարոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Satenik Saroyan

On some pecularities of implicit negation | Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 51-53 |

Satenik Saroyan

How to teach vocabulary effectively | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016թ․, 1-2 (20), 230-235 էջ, Հայաստան |

Ս. Ն. Սարոյան

Մերժում արտահայտող ասույթների իմաստագործաբանական առանձնահատությունների շուրջ | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 621-628 էջ, Հայաստան |

Սարոյան Ս.

Հարցը որպես ոչ բացահայտ ժխտման միջոց | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 116 - 122 |

Ս. Սարոյան

Անուղղակի ժխտումը գործաբանական հայեցակետով | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 123-131