Սաթենիկ Նորիկի Սարոյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, մագիստրոս
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
հայերեն գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն(գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), լատիներեն (բառարանով)

Սաթենիկ Նորիկի Սարոյան

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Սաթենիկ Սարոյան

Ոչ բացահայտ ժխտումը դարձվածային արտահայտությունների միջոցով | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 174 - 187

Սաթենիկ Սարոյան

Ժխտումը և դրա արտահայտման ոչ բացահայտ միջոցները ժամանակակից անգլերենում և հայերենում | «Օտար լեզուները Հայաստանում», գիտամեթոդական հանդես, N4-5, Երևան, ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 104-112

Satenik Saroyan

Slips of Tongue from the Psycholinguistic Point of View | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 52 - 56

Satenik Saroyan

Double Negation in Modern English | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005,էջ 10-16

Satenik Saroyan

On The Category of Negation in Modern English | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 43-54