Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ինստիտւտի Արվեստաբանության բաժին
2000 - 2003 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Արվեստագիտության թեկնածու
Գիտական թեմա՝ «Հիսուս Քրիստոսի կերպարը 20-րդ դարի հայ կերպարվեստում (1900-1920-ական թվականներ)»

Աշխատանքային փորձ
Սկսած 1997 թվականից - Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիցաբանություն և արվեստ
Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն
Հայ մշակույթի պատմություն
20-րդ դարի հայ կերպարվեստը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն
Դիցաբանություն
Աստվածաբանություն
20-րդ դարի և արդի հայ կերպարվեստ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան

Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Սաթենիկ Վարդանյան

Художественное убранство Армянских церквей Aрмавира. Прошлое и настоящее. | АРМЯНЕ ЮГА РОССИИ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ, Ռուսաստան, 3, 53-56 էջ, 2018

Սաթենիկ Վարդանյան

"The mural paintings of 1920s in Armenian churches: Tbilisi, Cairo, Lviv" | ON THE BORDERLINE BETWEEN THE EAST AND THE WEST, Ուկրաինա, 1, 340-345 էջ, 2018

Սաթենիկ Վարդանյան

«20-րդ դարի հայ կերպարվեստ» առարկայի դասավանդման մեթոդները բուհերում | Հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2(40), 126-136 էջ, 2018

Սաթենիկ Վարդանյան

Եղիշե Թադևոսյանի «Կարմիր Խաչելությունը» | «Հայոց Ցեղասպանություն – 100. Ճանաչումից՝ Հատուցում»: Միջազգային գիտաժողով. Զեկուցումների դրույթներ: 2016թ․, 1, 505-512: էջ, Հայաստան |

Ս. Վ. Վարդանյան

Եղիշե Թադևոսյանի «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Տեսիլը» կտավը | Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգիրք, 2015թ․, 2-3 /2014-2015, 98-111 էջ |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Վարդանյան Ս.

Կատարյալ անձը Հակոբ Գյուրջյանի արվեստում | Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը 2012, հունիսի 24 - հուլիսի 01, Երևան-Ստեփանակերտ: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2012, էջ 197-198

Вартанян С.В.

Образ Иисуса Христа. Отражение традиций русской живописи второй половины XIX века в творчестве Егише Татевосяна | Армения-Россия: Диалог в пространстве художественной культуры. Материалы международного симпозиума. Москва, 15-16 ноября 2010, с. 11