Սեդա Ռազմիկի Գաբրիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 թ-ին Դոցենտ
2006 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1986 - 1989 թթ. ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ստաժոր-հետազոտող
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բանասիրության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
1988 թ. Աստղիկ թարգմանչաց հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2010 թ. Երիտասարդ թարգմանիչների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր, վարչության անդամ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Սեդա Ռազմիկի Գաբրիելյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Seda Gabrielyan, G. Hakobyan, L. Bagumyan

Textbook of legal and economic translation | Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ

Գաբրիելյան Ս., Հակոբյան Գ., Քալաեջյան Տ.

English for Translators (part 3) | Manual, Եր., 2010, 276 էջ

Ս. Գաբրիելյան, Գ. Հակոբյան, Լ. Բագումյան

Մասնագիտական տեքստերի ժողովածու | Ուս. ձեռնարկ թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, հեղինակային հրատ., Երևան, 2010

Սեդա Գաբրիելյան

Քիփլինգի հեքիաթները | Մենագրություն, Գեղարվեստական թարգմանության համարժեքության հարցեր, հեղինակային հրատ., Երևան, 2009

Գաբրիելյան Ս., Խաչատրյան Ա., Հակոբյան Գ., Չարչօղլյան Լ.

English for Translators (part 1) | Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
 

Հոդված/Article

Սեդա Գաբրիելյան

Թարգմանությունը որպես բնագրի ընկալման, իմաստի հաղորդման և միջմշակութային հաղորդակցման միջոց | Կանթեղ: 2017թ․, 2 (71), 3-9 էջ, Հայաստան |

Սեդա Գաբրիելյան

Ռադյարդ Քիփլինգի Զրահակիր կենդանիների սկիզբը հեքիաթի մեկնաբանությունը հայերեն թարգմանությունների զուգադրությամբ | Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1 (40), 147-152 էջ, Հայաստան |

Բագումյան Լ., Գաբրիելյան Ս.

Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» ստեղծագործության շրջադասությունները (ինվերսիան) և դրանց հայերեն թարգմանության խնդիրը | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 3-10 էջ |

Seda Gabrielyan, Lusine Bagumyan

Lewis Carroll’s, Rudyard Kipling’s and Kenneth Grahame’s Worlds of Imagination | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ.,,N 20-21, էջ. 284-290, 2010-2011

Սեդա Գաբրիելյան

Գեղարվեստական ոճի թարգմանելիության շուրջ | ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., թիվ 19-20, էջ 183-201, Երևան, 2009
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը