Սեդրակ Մուշեղի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1961 - 1966 թթ. ԵՊՀ մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Օրթոգոնալ շարքերի T-միջինների անորոշությունների սահմանները», 1978թ., Երևան

Աշխատանքային փորձ
1966 - 1967 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1967 - 1971 թթ. Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ասպիրանտ
1971 - 1999 թթ. ԵՊՀ թվային անալիզի ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս,
1985 թ-ից դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, իրական փոփոխականների ֆունկցիաների տեսություն, գծային հանրահաշիվ, վերլուծական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքերի հանրագումարելիությունը, բացարձակ հանրագումարելիությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սեդրակ Մուշեղի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս.Մ.Հովհաննիսյան, Ա.Կ.Թասլաքյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., 185 էջ, 210 էջ

Ս. Հովհաննիսյան, Հ. Ղազարյան, Ռ. Դավթյան, Գ. Տոնոյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | 2005, Երևան,108 էջ

Ս. Հովհաննիսյան, Հ. Ղազարյան, Ռ. Դավթյան, Գ. Տոնոյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2003,107 էջ

Оганнесян С.М.

Об обобщенном D-свойстве тригонометрических рядов | ДАН Арм.ССР, Ереван, т. 2, 1987, 6 ст.

Հովհաննիսյան Ս., Տոնոյան Ռ. , Դալալյան Ս.

Մաթեմատիկայի խնդրագիրք | Բուհերի դիմորդների համար, Երևան, 1987, 147 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Կ. Թասլաքյան, Ս. Մ. Հովհաննիսյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս I | «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 184 էջ

Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Տոնոյան

Որոշ տիպի երկրաչափան խնդիրների լուծման մեթոդներ | Բնագետ, Երևան,2000, 7 էջ

Оганнесян С.М.

Об одном обобщении сильного D-свойства тригонометрической системы | Всесоюзная школа по теории функций, тезисы докладов, Ереван,1987 ,ст.1

Оганнесян С.М.

Об абсолютной P(nk) суммируемости ортогональных рядов | Материалы Республиканской научно-практической конференции и о методике преподавания математики в вузе, Ереван, 1986, 2ст.

Հովհաննիսյան Ս.Մ., Դավթյան Ռ.Ս.

Մաթեմատիկական անալիզ | Երևան, I մաս, 1985, 54 էջ