Սեմյոն Ալեքսանդրի Նիգիյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. «Կոմպակտությունը և չընդգրկման հարաբերության մասնակի լուծելիությունը ծրագրերի սխեմաների որոշ դասերում», 1980 թ. դեկտեմբերի 4, ՍՍՀՄ ԳԱ ՀԿ, Մոսկվա, ՍՍՀՄ
Ֆ.մ.գ.դ. «Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ և տրամաբանական լեզուներ (ֆորմալիզացիա, անալիզ, ինտերպրետացիա)», 1997 թ. հոկտեմբերի 24, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, Ռուսաստան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2001 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2001 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1992 - 2000 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1982 - 1990 թթ. ԷՀՄ մաթեմատիկական ապահովման ամբիոնի դոցենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1982 թթ. ԷՀՄ մաթեմատիկական ապահովման ամբիոնի ասիստենտ,
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1997 թ. հոկտեմբեր, մարտ - ապրիլ 1997 թ. Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, Ռուսաստան
1990 թ. սեպտեմբեր, Բուդապեշտի համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա
1985 թ. փետրվար - մարտ, 1980 թ. սեպտեմբեր - դեկտեմբեր, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, ՍՍՀՄ

Կարդացվող դասընթացներ
Թարգմանության տեսություն, Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր, Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա, Տրամաբանական ծրագրավորման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում և լյամբդա-հաշիվ, Տրամաբանական ծրագրավորում, Հաշվարկման մաթեմատիկական մոդելներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Գիտական թեմաներ (պետական ֆինանսավորում)` 94-719, 2000-13, 0828, 0119, 1027

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական մաթեմատիկական ընկերություն
Մասնագիտական խորհուրդ 044` «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» գիտական հանդեսի խմբագրություն «Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences», Yerevan State University Press

nigiyan@ysu.am

Սեմյոն Ալեքսանդրի Նիգիյան

Ամբիոնի վարիչ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս․ Ա․ Նիգիյան, Լ․ Օ․ Խաչոյան, Վ․ Ռ․ Հակոբյան, Լ․ Ա․ Սարգսյան

Թարգմանության տեսության դասընթացի խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ | Եր։ ԵՊՀ, 2007թ․, 76 էջ |
 

Հոդված/Article

Ս. Ա. Նիգիյան

λ-definability of built-in McCarthy functions as functions with indeterminate values of arguments (Ներդրված Մակկարտիի ֆունկցիանների λ-որոշելիությունը, որպես արգումենտների անորոշ արժեքներով ֆունկցիաներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 191-202 |

Ս. Ա. Նիգիյան

On interpretation of typed and untyped functional programs (Տիպիզացված և ոչ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի ինտերպրետացիայի մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 119-133 |

Ս. Ա. Նիգիյան, Տ. Վ. Խոնդկարյան

On translation of typed functional programs into untyped functional programs (Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի թարգմանությունը առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 177-186 |

Ս. Ա. Նիգիյան, Տ. Վ. Խոնդկարյան

On canonical notion of δ-reduction and on translation of typed λ-terms into untyped λ-terms (δ-Ռեդուկցիայի կանոնական գաղափարը և տիպիզացված λ-թերմերի թարգմանությունն առանց տիպերի λ-թերմերի) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 46–52 |

Ս. Ա. Նիգիյան

On λ-definability of arithmetical functions with indeterminate values of arguments (Արգումենտների անորոշ արժեքներով թվաբանական ֆունկցիաների λ-որոշելիության մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 39-47 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

S. A. Nigiyan

On arithmetical functions with indeterminate values of arguments | International Conference Dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (03.07.1898-20.12.1962), 2018, pp. 101-103 |

S. Nigiyan

On -definability of Mccarthy basis functions, as functions with indeterminate values of arguments | International Conference Dedicated to the 100th anniversary of Mkhitar Djrbashyan. 2018, pp. 57-58 |