Սերգեյ Ղազարի Աֆյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. Մաթեմատիկ, մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ֆիզ-մաթ Ֆակուլտետ, մաթեմատիկայի բաժին, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճանը
1980 թ. Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու
Ատենախեսություն` «Եզրային խնդիրներ վերասերվող էլիպտական համակարգերի համար»
Կիրառական մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտ,
Ուկրաինայի գիտությունների ակադեմիա, Դոնեցկ, Ուկրաինական ՍՍՀ

Աշխատանքային փորձ
1987 թ-ից ներկա, Դոցենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1971 - 1987 թթ. Ավագ դասախոս, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1966 - 1971 թթ. ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1963 - 1966 թթ. ասիստենտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, ԵրՊԻ
1962 - 1963 թթ. Ինժեներ-մաթեմատիկ, Վոտկինսկի մեքենաշինական գործարան, Ուդմուրտիայի ԻՍՍՀ

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Word, Excel, Internet

safyan@ysu.am

Սերգեյ Ղազարի Աֆյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Ղ. Աֆյան

Կոմպլեքս անալիզ | ԵՊՀ.-Երևան, ISBN 978-9939-0-0751-9, 222 էջ, 2013

Ս. Ղ. Աֆյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար, վերահրատարակություն, ԵՊՀ, 338 էջ, 2007թ.

Ս. Ղ. Աֆյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու | ԵՊՀ, 89 էջ, 2001

Ս. Ղ. Աֆյան

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ | Ուսումնական ձեռնարկ ԲՈՒՀ-երի համար, ԵՊՀ, 188 էջ, ISBN 5-8084-0280-8, 2000թ.
 

Հոդված/Article

С. Афян

Точные решения уравнения Бельтрама в некоторых частных случаях | Известия НАН РА, Математика, т. 45, N 3, стр. 35-40, 2010

С. Афян

О Корректности некоторых Нелокальных Граничных Задач для Эллиптических Уравнений Второго Порядка | Математика в Высшей Школе, Сборник научных и методических статей, стр. 28-34, Ереван, 2005

S. Gh. Afyan

Degenerate Elliptic Systems | The Rocky Mountain Journal of Mathematics, v. 35, N 1, pp. 1-17, 2005

S. Gh. Afyan

The Riemann-Hilbert Boundary Value Problem for a Class of Degenerating Canonical Elliptic Systems | NAS RA, pp. 224-232, Yerevan 2004

S. Gh. Afyan

Some Degenerating Elliptic Systems | International Conference, Mathematics in Armenia, Yerevan, p. 12, 2003
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

S. Gh. Afyan

Solution of Beltram’s Equation in Some Spherical Cases | Int. Conf., Harmonic Analysis and Approximations, IV Armenia, p. 5, 2008

S. Gh. Afyan

The system of differential equations elliptic in the domain and degenerated on the bound | Iranian International Conference on Mathematics, p. 5, 1999

S. Gh. Afyan

On a property of spherical harmonics | Djrbashyan Memorial Conference, p. 6, Yerevan, 1998

С. Афян

Решение одной задачи дифракции | Республиканская научно-практич. конф. по методам преподавания мат. и механ. в вузе, Тезисы докладов, стр. 7, Ереван, 1986

Ս. Ղ. Աֆյան

Ֆուրյեի մեթոդը մաթեմատիկական ֆիզիկայում | Գիտամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ, էջ 79, 1985թ.