Սերգեյ Լևոնի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճան
2009 թ-ից Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ, Երևան
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս-ասիստենտ

Վերապատրաստումներ
01.09.2003 - 01.12.2003 - Վերապատրաստում (Գերմանիա).
07.01.2008 - 06.02.2008 - (Հայդելբերգ, Գերմանիա)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
26.11.2010 - ԵՊՀ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), հունարեն (լավ)

Սերգեյ Լևոնի Ստեփանյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սերգեյ Ստեփանյան

Բանաստեղծության մութը | «Համատեքստ - 2009», Երևան, 2010, էջ 57-60

Սերգեյ Ստեփանյան

Ժամանակի երկու ընթերցում | Մենագրություն, «Սարգիս Խաչենց», “ՓՐԻՆԹԻՆՖՈ” հրատ., Երևան, 2009, 140 էջ
 

Հոդված/Article

Ս. Ստեփանյան

Պաուլ Ցելանի Radix, Matrix բանաստեղծության վերլուծության փորձ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 16-23 |

Սերգեյ Ստեփանյան

Սոփոկլեսի ողբերգությունների ուսուցումը ԲՈՒՀ-ում | «Մանկավարժական Միտք», “Զանգակ”, Երևան, 2010, առաջ. էջ 3-4, էջ 229-235

Սերգեյ Ստեփանյան

XX-րդ դարի ավստրոգերմանական և հայ քնարերգության մի քանի չափումներ | «Համատեքստ», Երևան, 2010, էջ 25-32

Սերգեյ Ստեփանյան

Բանաստեղծության տրանսցենդենտալ հիմքը և սոկրատյան դեմոնը | Գրականագիտական հանդես, Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, Երևան, Ա-Բ, 2009, էջ 107-119

Սերգեյ Ստեփանյան

Sub specie monstruositatis | «Համատեքստ - 2008», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 42-49