Սերգեյ Վահանի Առաքելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 թ. Միացյալ Թագավորության «Առանձնապես վտանգավոր կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գործակալություն», փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի գծով վերապատրաստման դասընթացներ (ք.Հարլո, Մեծ Բրիտանիա)
1997 թ. Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական դպրոց, էլեկտրոնային-իրավական հետազոտությունների գծով վերապատրաստման դասընթացներ
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսությունների թեմաներ
Թեկնածուական – «Ընտանեկան-կենցաղային հարաբերությունների ոլորտում կատարվող սպանությունները և դրանց կանխումը (ՀՀ նյութերի հիման վրա)», ՌԴ Գլխավոր դատախազությանն առընթեր գիտահետազոտական ինստիտուտ, 12.00.08, 1999թ.
Դոկտորական – «Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունում», ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք, 2014թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, մարդու դեմ ուղղված հանցագործություններ, բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ, պաշտոնեական հանցագործություններ

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Հատուկ մաս), Իրավական վիճակագրություն, Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 թ-ից առայսօր ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր (համատեղությամբ),
1999 - 2016 թթ. ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ և պրոֆեսոր,
2014 - 2016 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննչական աշխատանքների կազմակերպման կատարելագործման բաժնի պետ, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի խորհրդական,
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ գիտական քարտուղար
2000 - 2004 թթ. «Կանանց իրավունքների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով խորհրդատու
1996 - 1998 թթ. Զարգացման հայկական բանկի իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը գիտական / մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Պետություն և իրավունք», «Դատական իշխանություն» և «Օրենքի պատվար» գիտագործնական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ,
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության որակավորման (մրցութային-ատեստավորող) հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ,
ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Կանխարգելում, օգնություն, փրկություն» մեդալ,
ՀՀ քննչական կոմիտեի «Համագործակցության համար» մեդալ,
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի շնորհակալագիր

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
ԵՊՀ ռազմական ամբիոն, պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
sarakelyan@ysu.am

Սերգեյ Վահանի Առաքելյան

Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Վ. Առաքելյան, Տ. Ա. Խաչիկյան, Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան

Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները | Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ |

С. Аракелян

Преступное насилие | Изд-во Ереванского университета, Ереван, 2013, 304 стр.

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Սերգեյ Առաքելյան, Հովսեփ Բեդևյան, Վահե Ենգիբարյան

Ընտրական իրավունքի վերաբերյալ վեճերի քննության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ձեռնարկ, Երևան, «Անտարես», 2012, 112 էջ

Առաքելյան Ս. Վ.

Իրավական վիճակագրություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 136 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ

Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ

Аракелян С. В.

Семейно-бытовые убийства | Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2009, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2009, 160 էջ |

Առաքելյան Ս. Վ.

Իրավական վիճակագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալ. հրատ., 2006, 128 էջ

Ղազինյան Գ.Ս., Առաքելյան Ս.Վ., Գաբուզյան Ա.Հ., Դիլբանդյան Ս.Ա., Ղուկասյան Հ.Հ.

Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ

Ս.Վ. Առաքելյան

Կանանց իրավական պաշտպանությունը բռնությունից | Մենագրություն, Կանանց իրավունքների կենտրոն, Եր., Լիմուշ, 2001, 166 էջ

Առաքելյան Ս. Վ., Գաբուզյան Ա. Հ., Մարգարյան Ա. Ռ.

Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001
 

Հոդված/Article

Սերգեյ Առաքելյան

Պատժի համակարգն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 281-293 |

Сергей Аракелян

Криминологическая характеристика лица, совершившего убийство в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում սպանություն կատարողի կրիմինալոգիական բնութագիրը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 17-23 |

Սերգեյ Առաքելյան

Էական վնասը՝ որպես պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունների հատկանիշ | Պետություն և իրավունք, N 1 (67), Երևան, 2015, էջեր 35-40 |

Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 35-45 |

Սերգեյ Առաքելյան, Արա Ֆիդանյան

Սեփական քաղաքացիների արտահանձնումը մերժելու և երկքաղաքացիների արտահանձնման հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2), էջ 44-52 |

Ваге Гургенович Енгибарян, Сергей Ваганович Аракелян

Доктринальное толкование понятия насилия как признака состава массовых беспорядков по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Армения | «Образование. Наука. Научные кадры», № 03/14 2014, стр. 63-65

Енгибарян В. Г., Аракелян С. В.

К вопросу понимания насилия по уголовному законодательству РФ и РА как факта доказывания при расследовании массовых беспорядков | Труды Академии управления МВД России. № 3, 2014, стр. 117-121

С.В. Аракелян

Социально-экономические причины насильственной преступности в Республике Армения | “Право и экономика”. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ; Российский Союз промышленников и предпринимателей. Издание Международного союза юристов. М., 2014, № 3 (313), с. 60-64

С.В. Аракелян

Общесоциальные причины насильственной преступности в Республике Армения | “Общество и право”. Краснодарский университет МВД РФ, 2014, № 1, с. 117-121

Сергей Аракелян

Истоки и особенности детерминации насильственного преступного поведения в РА (Բռնի հանցավոր վարքագծի աղբյուրներն ու դետերմինացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 141.3, 2013, էջ 17-33 |

С.В. Аракелян

К вопросу о личности потерпевшего от насильственного преступления в Республике Армения | “Юрист Юга России и Закавказья”. Ростов-на-Дону, 2013, № 2-3, с. 15-18

С.В. Аракелян

Характеристика насильственной преступности в Республике Армения | “Современные проблемы совершенствования правового регулирования: национальные и международные аспекты” / Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию создания юридического факультета Ереванского государственного университета. Ер.: Тигран Мец, 2013, с. 176-196.

Սերգեյ Առաքելյան

Բռնությունը որպես սեփականության դեմ ուղղված հանցագործության հանցակազմի հատկանիշ | Պետություն և իրավունք, 2013, № 2-3 (60-61), էջեր 37-44 |

Сергей Аракелян

О некоторых виктимологических особенностях насильственной преступности в Республике Армения (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիկտիմալոգիական որոշ առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 138.3, Երևան 2012թ., էջ 39-49 |

Сергей Аракелян

О некоторых особенностях, характеризирующих личность насильственного преступника в Республике Армения (Հայաստանի Հանրապետությունում բռնությամբ հանցանք կատարողի անձը բնութագրող որոշ առանձնահատկությունների մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 27-39 |

Сергей Аракелян

Тенденции насильственной преступности в Армении (Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան 2010թ., էջ 35-41 |

Սերգեյ Առաքելյան

Բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 146-159

Сергей Аракелян

Характеристика насильственной преступности в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Армения | Իրավագիտության հարցեր թիվ 4, Եր., 2007

Սերգեյ Առաքելյան

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի քրեաիրավական երաշխիքները ՀՀ-ում | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) թիվ 4, Եր., 2006, էջեր 57-64

Сергей Аракелян

Развитие уголовного права на Востоке и Западе | Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 115-126

Սերգեյ Առաքելյան

ՀՀ օրենսդրության և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական Կոնվենցիայի հոդված 2-ի հարաբերակցությունը | Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Եր., 2004, 58-68

Սերգեյ Առաքելյան

Հանցավորության դեմ պայքարի հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային շրջանում | Պետություն և իրավունք թիվ 4 (18), Եր., 2002, էջեր 17-24