Սերժիկ Գագիկի Սրապիոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «20 - րդ դարասկզբի արևմտահայ քաղաքացիական պոեզիան», 1989, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 2002 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
19 - րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն (բակալավ),
19 - րդ դարավերջի և 20 - րդ դարասկզբի հայ գրակության պատմություն (բակալավր),
Արևմտահայ գրական առնչությունները (մագիստրատուրա)
Հայ նորավեպը (մագիստրատուրա)
Նարեկացի - Մեծարենց - Սիամանթո (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայ գրականություն,
Հայ նոր գրականություն,
Հայ նորագույն գրականության

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Սերժիկ Գագիկի Սրապիոնյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ս. Սրապիոնյան

1877-78թթ. ռուս - թուրքական պատերազմի օրերի եղերական պատկերները Ավ. Ահարոնյանի «Իմ գիրքը» երկում | Երևան, ԵՊՀ 2010

Ս. Գ. Սրապիոնյան

1877-78 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի օրերի եղերական պատկերները Ավ. Ահարոնյանի «Իմ գիրքը» երկում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 32-40 |

Ս. Սրապիոնյան

Հովհ. Թումանյան - Ավ. Ահարոնյան առնչություններից | Երևան, պրակ Թ, 2009

Ս. Սրապիոնյան

Ավ. Ահարոնյան-Համաստեղ առնչություններից, | Երևան, 2008

Ս. Սրապիոնյան

Մերօրյա վրացու հոգեկերտվածքի հանրագիտարանը(Ռևազ Միշվելաձե, Գյուզի Մադոննան) | Երևան,‹‹Հայագիտական հանդես›› 2006
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը