Սեյրան Պավելի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 – 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ,

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
- մաթեմատիկական անալիզ,
- կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն,
- գծային հանրահաշիվ,
- անալիտիկ երկրաչափություն,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
- սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում,
- թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ,
- փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում,
- վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

seyran.stepanyan@ysu.am

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Գ. Դադայան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
 

Հոդված/Article

Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Non-classical problem of bend of an orthotropic annular plate of variable thickness with an elastically clamped support (Առաձգական ամրակցման հենարանով փոփոխական հաստության օղակաձև օրթոտրոպ սալի ծռման ոչ դասական խնդիրը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 168-176 |

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Задача термоупругости ортотропной пластинки-полосы переменной толщины при наличии упруго защемленной опоры | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 1, 26-33 էջ, Հայաստան |

Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Задача изгиба упруго защемленной ортотропной круглой пластинки, опирающейся на упругом основании | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 2, 120-127 էջ, Հայաստան

Seyran P. Stepanyan

The Bending Problem of Hinged Circular Plate on an Elastic Foundation | Russian Journal of Mathematical Research. Series A, 2016, Vol.(4),Is. 2, 64-70 pp.

Р. М. Киракосян, С. О. Степанян

Неклассическая краевая задача упруго защемлённой по краю частично нагружённой круглой ортотропной пластинки | ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա, 2016թ․, 69 (3), 59-70 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը