Սեյրան Պավելի Ստեփանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ուսանող, մեխանիկա- մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
2018 թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր
Թեմա՝ «Օրթոտրոպ բարակապատ տարրերի ծռման և կայունության ուսումնասիրությունը խնդիրների ոչ դասական դրվածքի դեպքում»
ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 2018
1990 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Ճաքերի համակարգով թուլացված համասեռ կիսահարթության լարվածային վիճակի ուսումնասիրությունը», Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտւտ, Հայաստան, 1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից այժմ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1991 թթ. գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ

Գիտական կոչում
2009 թ-ին դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ
կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսություն
գծային հանրահաշիվ
անալիտիկ երկրաչափություն
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների թվային լուծում
թաղանթների և սալերի տեսության կիրառական խնդիրներ
փոփոխական գործակիցներով դիֆերենցիալ հավասարումների թվային լուծում
վերջավոր տարրերի մեթոդ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն բառարանով

seyran.stepanyan@ysu.am

Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Գ. Դադայան, Ս. Պ. Ստեփանյան

Վերջավոր տարրերի մեթոդը և նրա կիրառությունները | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 134 էջ
 

Հոդված/Article

Киракосян Р.М., Սեյրան Պավելի Ստեփանյան

Об ортотропной кольцевой пластинке оптимальной линейно-переменной толщины | The problems of Dinamics of Interaction of Deformable media. Proceedings of 7 International conference.September 19-23, Goris- Stepanakert, 2011, 215-222

Степанян С. П., Аревшатян Н.Г.

О влиянии характера изменения касательных напряжений по толщине пластинок | Известия Союза Строителей Армении, №10-11, 2011(170-171), стр. 55-66

Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Задача устойчивости ортотропний пластинки-полосы при учете собственного веса и поперечного сдвига | НАНА Доклады, том 110, №4, 2010, стр. 359-366

Киракосян Р.М., Степанян С. П.

Об устойчивости ортотропной пластинки полосы при учете собственного веса и поперечного сдвига | The proceedings of International conference Topical problem of continuum, mexanics. 4-8, October, Dilijan, Armenia, 2010, volume 1, 292-296

Степанян С. П.

K задаче двухслойной криглой ортотропной пластинки при учете поперечного сдвига | The proceedings of International conference Topical problem of continuum, mexanics. 4-8, October, Dilijan, Armenia, 2010, volume 2, 175-179
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը