Սեյրան Արտուշայի Զաքարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
1984 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլ. գիտ. Թեկնածու, «Ընդհանուրի և առանձինի փոխհարաբերության հարցը հայ փիլիսոփայության մեջ (13-14դդ.)»,1988 թ.,Երևանի պետական համալսարան
Փիլ. Գիտ. դոկտոր «Մարդու հիմնահարցը հայ փիլիսոփայության մեջ», (13-15 դդ.),1999 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1992 թթ. Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասիստենտ
1992 - 2004 թթ. նույն ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2001 թթ. Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2001 - 2019 փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի վարիչ
2019 թ-ից մինչև օրս փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ
2004 թ-ին նույն ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Անտիկ փիլիսոփայության պատմություն, Միջնադարյան և Վերածննդի փիլիսոփայության պատմություն, Հայկական ինքնություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ փիլիսոփայություն և մշակույթի պատմություն, հայոց ինքնություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հին հունարեն

Մասնագիտական անդամակցություն
013 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար

Սեյրան Արտուշայի Զաքարյան

Ամբիոնի վարիչ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Զաքարյան Ս. Ա.

Մարդու հիմնահարցը 13-15-րդ դարերի հայ փիլիսոփայության մեջ | Մենագրություն, Երևան, 1999, 262 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Գրիգոր Տաթևացի) | Մենագրություն, Երևան, 1998, 111 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Հովհաննես Պլուզ Երզնկացի, Վահրամ Րաբունի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 94 էջ

Զաքարյան Ս. Ա.

Հայ իմաստասերներ (Մատթեոս Ջուղայեցի, Առաքել Սյունեցի) | Մենագրություն, Երևան, 1997, 84 էջ
 

Հոդված/Article

Սեյրան Զաքարյան

Արդարության հարցը Գրիգոր Տաթևացու փիլիսոփայության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-15 |

Սեյրան Զաքարյան

Գրիգոր Տաթևացու բարոյագիտական հայացքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-15 |

Սեյրան Զաքարյան

«Երկու ճշմարտությունների» հարցը Գրիգոր Տաթևացու ուսմունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 17-28 |

Սեյրան Զաքարյան

Հայոց առաքելության առեղծվածը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 3-17 |

Սեյրան Զաքարյան

«Իմաստության» բնութագրությունը Գրիգոր Տաթևացու աստվածաբանական - իմաստասիրական ուսմունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-30 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը