Շիրազ Ալեքսանդրի  Մարգարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ, Քիմիական ֆակուլտետ
1970 - 1974 թթ. Ասպիրանտուրա, քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Միջուկների քիմիական բևեռացման քանակական ուսումնասիրությունը» 02.00.04 - ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ, 1975 թ.
Դոկտոր - «Սուլֆօքսիդների, սուլֆիդների, եթերների և ամինների միջմոլեկուլայի փոխազդեցությունները և ռեակցիաները» 02.00.04 - ֆիզիկական քիմիա, Դոնի - Ռոստովի, ֆիզիկական օրgանական քիմիայի ինստիտուտ, 1989 թ.

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1977 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող
1977 - 1989 թթ. Ավագ գիտաշխատող
1992 - 2005 թթ. Գիտական թեմայի ղեկավար
1989 - 2000 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի պրոֆեսոր
2002 թ-ին Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական ղեկավար
2000 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի վարիչ

Արտագնա կարգավիճակը
Հրավիրված գիտաշխատող (պոստ-դոկտոորանդ), Ցյուրիխի համալսարանի ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Շվեյցարիա - 1991 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Բոլոնիայի համալսարանի Ջ. Չամիչյանի անվան քիմիայի ինստիտ, Իտալիա - 1998, 2000, 2003 թ.
Գիտական գործուղում, Մյունստերի համալսարանի ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Գերմանիա 1998 թ.
Գիտական գործուղում, ԱՄՆ-ի Հյուսիսարևմտյան համալսարան - 1999, 2004 թթ.
Գիտական գործուղում, Ռեգենսբուրգի համալսարանի ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Գերմանիա - 2006 թ.
Հրավիրված գիտաշխատող, Կալիֆորնիայի համալսարան - 2000 թ.
Հրավիրված գիտաշխատող,Լոնդոնի համալսարանի Բըրքբեկի քոլեջ - 2008 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Ֆրանսիայի ագրարային ինստիտուտ, Ռեյմս - 2008 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Ռոստոկի համալսարան Գերմանիա - 2009 թ.
Գիտական գործուղում, Բոխումի համալսարան, Գերմանիա - 2010 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Սաարլանդի համալսարան Գերմանիա - 2011 թ.

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկական քիմիայի ընդհանուր դասընթաց
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
Վիճակագրական թերմոդինամիկա
Կենսաֆիզիկական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտություններ, սոլվատացման էֆեկտների ազդեցությունը էլեկտրոնադոնոր միացությունների ռեակցիոնունակության վրա, մոլեկուլային փոխազդեզությունների ուսումնասիրությունը սպեկտրոսկոպիկ և տեսական մեթոդներով

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Armenian National Science and Education Fund (ANSEF),
05-NS-biochem-0830-415, 2006
National Foundation of Science and Advanced Technologies (NFSAT) and U.S. Civilian Research and Development Foundation (CRDF), Armenian-U.S. Bilateral Grants Program-III, NFSAT CH 103-02/ CRDF 12033 2003-2004
International Science and Technology Center (ISTC), A-199-99 1999-2002
Armenian National Science and Education Fund (ANSEF), NS- # 1534, 2009
Գերմանիայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից ֆինանսավորվող համատեղ դրամաշնորհ (BMBF) ARM 11/002, սկիզբը` 01.11.2011 ավարտը` 31.10.2013

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտական ամսագրերի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
1992 - 2004 թթ. Հայաստանի քիմիական հանդես
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ
2002 - 2006 թթ. Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ մեթոդական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2003 թ-ին ՀՀ նախագահի մրցանակ
2010 թ-ին Բնագիտության ասպարեզում ՀՀ լավագույն մրցանակ

(+374 10) 55-51-72
shmarkar@ysu.am

Շիրազ Ալեքսանդրի Մարգարյան

Ամբիոնի վարիչ | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Ա. Մարգարյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ

Gabrielyan L. S., Knyazyan A. M., Markarian S. A.

Solvation of bovine serum albumine (BSA) in dimethylsulfoxide/water mixtures by dielectric relaxation spectroscopy, Solvation and Ionic Effects in Biomolecular Recognition: Theory to Experiment | An International Symposium on Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment, May 17-21, 2010, p. 55, Tsakhkadzor, Armenia

S. A. Markarian, L. S. Gabrielyan

Dielectric relaxation study of diethylsulfoxide/water mixtures | Physics and Chemistry of Liquids, vol. 47, No 3, June 2009, 311-321

Լ. Ս. Գաբրիելյան, Շ. Ա. Մարգարյան

Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի սպեկտրոսկոպիա. հիմունքները և կիրառությունը | Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, 36 էջ

Հ. Հ. Ղազոյան, Շ. Ա. Մարգարյան

Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծությունը քիմիայում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2008, 54 էջ
 

Հոդված/Article

Gabrielyan L.S., Markarian S.A., Weingärtner H.

Dielectric spectroscopy of dimethylsulfone solutions in water and dimethylsulfoxide | “Journal of Molecular Liquids”, 2014, v. 194, p.37-40.

Саркисян А.Р., Шагинян Г.А., Маркарян Ш.А.

Объемные свойства обращенных мицеллярных систем АОТ/н-гептан/ДМСО–вода | “Журнал физической химии”, 2014, т. 88, N 5, с. 859–862.

Ափոյան Ս.Հ., Թելունց Ա.Գ., Սաֆարյան Հ.Ս., Մարգարյան Շ.Ա.

Գորիսի տարածաշրջանի եզան լեզվի և եղերդակի տերևների էքստրակտի սպեկտրոֆոտոմետրիկ ուսումնասիրությունը | Հայաստանի Կենսաբանական ամսագիր, 2013, հատ. 65 , № 4, էջ 106-109.

Габриелян Л.С., Мелик-Оганджанян Л.Г., Маркарян Ш.А.

Определение константы компексообразования холестерина с диизопропилсульфоксидом методом ИК спектроскопии | Журн. Прикл. Спектроскопии, Минск, 2013, т. 80, № 1, с. 139-141.

S. A. Markarian, L. A. Tavadyan, G. G. Kocharyan, G. A. Shahinyan

Effect of dimethylsulfoxide medium on electrochemical and antiradical properties of ascorbic acid | Russian Chemical Bulletin (in Russian), 2013, v. 7, pp. 1625-1629
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   22  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Շիրազ Մարգարյան, Մարինա Վարդանյան, Գայանե Փարսադանյան, Հասմիկ Զաքարյան, Լևոն Ներսեսյան

Գյուտի անվանումը` «Քլորելայի աճեցման սնուցիչ միջավայր» | ԵՊՀ, Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն, 29.01.2001թ
 

Թեզիս/Thesis

S. A. Markarian, G. A. Shahinyan

The study of molecular interactions in dimethylsulfoxide containing aqueous solutions of acridine orange base by UV-vis and fluorescence spectroscopy | Conferences Cluster 2018, Suzdal, Russia, 2018, p. 83-84

Ghazoyan H. H., Grigoryan Z. L., Sargsyan H. R., Markarian S. A.

The study of thermodynamic properties of binary mixtures diethylsulfoxide-acetonitrile (or propionitrile) | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 222-223 |

Григорян Г. С., Маркарян Ш. А

Фазовые равновесия жидкость–газ в системе диизопропилсульфоксид–вода | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах». 2018, стр. 187

Gabrielyan L. S., Mkhitaryan A. S., Papanyan Z. K., Markarian S. A.

AB initio study of lithium chloride solvation by sulfones | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 228

Zatikyan A. L., Markarian S. A.

FT-ir atr study of uracil in dimethylsulfoxide solutions | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 224
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը