Շուշանիկ Սամսոնի Գևորգյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին
2000 - 2003 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ
բ. գ. թ. Թեկնածուական թեմա - Ժամանակի քերականական կարգի դրսևորումը վրացերենում և հայերենում, 2004, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու (խոսքի մշակույթի հիմունքներ, արևմտահայերեն, լեզվի դասավանդման մեթոդիկա) - բակալավրիատ
Վրացերեն (թարգմանության տեսություն) - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, խոսքի մշակույթ, զուգադրական տիպաբանություն, արևմտահայերեն, սերող լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, վրացերեն

Շուշանիկ Սամսոնի Գևորգյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Շ. Գևորգյան, Գ. Ներսեսյան, Ս. Գաբրիելյան, Մ. Կիրակոսյան, Ա. Քամալյան

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ | Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից) | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Շ. Ս. Գևորգյան

Խոսակցական լեզու | Կանթեղ, 1(62), Երևան, 2015, էջ 34-44, էջ 198-209

Յու. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Շ. Ս. Գևորգյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ) | Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ

Շ. Ս. Գևորգյան

Հայերենի եղանակաժամանակային ձևերը և վրացերենի բայաշարքերը | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 146 էջ
 

Հոդված/Article

Շ. Ս. Գևորգյան

Համատեքստը որպես ձևային արտահայտություն գտած պայմանների ամբողջություն | Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 3(33), 3-10 էջ, Հայաստան |

Շ. Ս. Գևորգյան

Հրամայական եղանակի կիրառությունը | Կանթեղ, 2016թ․, 2(67), 42-47 էջ, Հայաստան |

Շ. Ս. Գևորգյան

Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 1(14), 50-56 էջ, Հայաստան |

Շ. Ս. Գևորգյան

Հրամայական եղանակի զուգադրական-տիպաբանական քննություն | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 149-161 էջ |

Շ.Ս. Գևորգյան

Խոսակցական լեզու | Կանթեղ, 2015թ․, 1, 46-53 էջ |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը