Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Մարդու հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության
մեջ», Թ.00.02; 2003, ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի
013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Մշակույթի պատմություն և տեսություն
Գեղագիտություն
Հասարակագիտության դասավանդման մեթոդիկա
Մշակույթ և բարոյականություն
Գլոբալացում և մշակույթ
Գլոբալացումը և անձի հոգեբանական փոխակերպումները
Ճգնաժամի փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայության պատմություն
Հայ փիլիսոփայության պատմություն
Մարդու փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
UNDP, Հանդուրժողականության և մարդու իրավունքների ձեռնարկի փորձագետ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
«Կրթություն առանց սահմանների» ՀԿ անդամ
«Մարդ և հասարակություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սիլվա Պետրոսյան

Քաղաքացիական որակների դասավանդումը գրական բարձրարժեք ստեղծագործությունների հիման վրա | «Մարդ և հասարակություն», 2010, թիվ 1

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009

Գ. Ղազինյան, Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան, Կ. Վարդանյան

Հասարակագիտություն 10-12 | (Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ

Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան

Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008

Սիլվա Պետրոսյան

Հմտությունների, վերաբերմունք/դիրքորոշումների և արժեքների գնահատում | «Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 79-96
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Սիլվա Պետրոսյան

Դիտարկումներ հոգեվերլուծության մշակույթի փիլիսոփայության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-30 |

Սիլվա Պետրոսյան

Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալումը Հին Հունաստանում և Հռոմում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 44-54 |

Սիլվա Պետրոսյան

Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16 |

Սիլվա Պետրոսյան

Ս. Ա. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 76-79 |

Սիլվա Պետրոսյան

Մեկնարվեստի վերածնունդը կամ հայերենի երեք կերպերի մեկտեղումը (դիտարկումներ Մարկ Նշանյանի «Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ վասն ինքնիշխանութեան» մեկնության և Նիցշեի «Der Antichrist» երկի թարգմանության կապակցությամբ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 36-47 |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը