Սիլվա Մարտինի Սուքիասյան
Կենսագրություն
Կրթություն գիտական աստիճան և կոչումներ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ. Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (խոսակցական)

Սիլվա Մարտինի Սուքիասյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Sukiasyan S.

The Specificity of Methodological Approaches to L2 Teaching | FLSP N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ, 60-69 էջ