Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1975 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետ
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
2001թ-ին Որակավորման բարձրացում`Լայպցիգի համալսարան (Գերմանիա)
2003, 2008 թթ. Դասախոսների Որակավորման բարձրացում, ք. Երևան
2004 թ-ին Որակավորման բարձրացում`Սիենա (Իտալիա)

Գիտական աստիճան
1987 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի Դիլիջանի և Խոսրովի արգելոցների մակրոմիցետները», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Հայաստանի մակրոմիցետները /տեսակային, ֆունկցիոնալ և տարածական կառուցվածքը», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագտությունը`բուսաբանություն, սնկաբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. ԽՍՀՄ Էկոլոգիայի նախարարության «Բնության պահպանության կենտրոնական լաբորատորիայի», լաբորանտ:
1975 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գիտ.աշխատող, ավագ գիտ. աշխատող:
1995 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի առաջատար գիտական աշխատող, դոցենտ:
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Սնկեր և ստորակարգ բույսեր, Սնկային հիվանդություններ, Բուսաբանություն և Սնկաբանություն, Ուսումնական դաշտային պրակտիկա
Մագիստրատուրա` Մակրոմիցետներ, Բույսերի և սնկերի կենսաբազմազա-նություն, Սնկերը կենսատեխնոլոգիայում` սնկերի արհեստական աճեցման հիմունքներ, Հայաստանի ջրիմուռների, սնկերի, քարաքոսերի բազմազանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսաբանություն, սնկաբանություն, կենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, էկոլոգիա, բժշկական սնկաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2012 թթ. «Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե):
2010 - 2012 թթ. TEMPUS 159340 TEMPUS-ES-TEMPUS-SPCR «Applied Biosciences» Project, staff member.
2008 - 2009 թթ. «Conservation of Microfungi - a Voice for Unprotected and Vulnerable organisms». (Grant supported by Darwin Initiative, United Kingdom)
2007 - 2009 թթ. «ՀՀ կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքի լրամշակման (սնկեր)» ծրագիր:
2007 - 2008 թթ. Project «Phylogeographical and systematic investigation of ectomycorrhizal fungi in Armenian forests» (Grant ARB-1-3230-YE-04, supported by NFSAT/CRDF). Principal investigator.
2005 - 2007 թթ. Project «In-situ conservation of crop wild relatives through enhanced information management and field application» (Grant supported by UNEP/GEF/FAO).
2004 թ-ին «Բույսերի և սնկերի էկոլոգիան, կենսաբազմազանությունը և կարգաբանությունը» ծրագիր (Grant IMG 04-ARM1013, supported by European commission - TEMPUS Project).
2003 թ-ին Համաշխարհային բանկի «Բնական ռեսուրսների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ծրագիր (World Bank)
2000 - 2002 թթ. Project «Fungi conservation in Armenia» («Nagao Natural Environment Foundation», Japan)
1997 - 1998 թթ. «Հայաստանի Կենսաբազմազանություն» առաջին Ազգային Զեկույց (UNDP/GEF).
1999 թ-ին «Հայաստանում ագրոկենսաբազմազանության in-situ պահպանման և կայուն օգտագործման համար լրիվ ծրագրի մշակում»(UNDP/GEF).
1993 թ-ին Project «Biodiversity» (Soros foundation).

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մասնագիտական անդամակցություն` ՀԿ
2010 թ-ին Founder Member of European Council of Conservation of Fungi
2008 թ-ին Հայաստանի «Կենսատեխնոլոգիա» ՀԿ անդամ
2008 թ-ին Member of American Phytopathological Society
2004 թ-ին Founder member of the European Mycological Association
2004 թ-ին Հայաստանի Սնկաբանների ընկերության նախագահ
1999 թ-ին Հայաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ
1975 թ-ին Ռուսաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ
Մասնագիտական անդամակցություն` մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն
1998 թ-ին ՀՀ Ագրարային համալսարանի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2004 թ-ին ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2009 թ-ին ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրության անդամ
Պարգևներ
2009 թ-ին ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ
2011 թ-ին ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ոսկե մեդալ

snanagulyan@ysu.am

Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նանագյուլյան Ս. Գ., Մարգարյան Գ. Գ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ժանգասնկերը | Մենագրություն, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 2015թ․, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 140 էջ, Հայաստան |

Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս. Գ., Վասիլյան Ա.Վ.

Սնկերով թունավորումներ | Երևան, Վարդ հրատ., 2011, 108 էջ

Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Նանագյուլյան Ս., Դանիելյան Տ.

ՀՀ Բույսերի Կարմիր գիրք | Երևան. 2010, Զանգակ. 598 էջ

Нанагюлян С.Г., Согоян Е.Ю.

Aнтракноз клевера в Aрмении | Иммунология, аллергология, инфектология. 2010. N 1. C. 121

Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Քալաշյան Մ., Աղասյան Ա., Նանագյուլյան Ս., Վարդանյան Ժ.

ՀՀ Կարմիր գրքի էջերից | Երևան. 2010, 45 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ս. Հ. Խուդոյան, Լ. Գ. Կարապետյան, Ն. Հ. Զաքարյան, Ա. Ա. Անտոնյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Chemical composition and bioactivity of extracts from leaves and branches of Armenian Pistacia Atlantica Desf. (Հայկական Pistacia atlantica Desf.-ի տերևների և ճյուղերի թուրմերի քիմիական կազմը և կենսակտիվությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 37-44 |

Վ. Ս. Գևորգյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ա. Ա. Չանթիկյան, Թ. Ե. Սեֆերյան

Assessment of antioxidant activities of some medicinal fungal extracts (Որոշ դեղասնկերի հակաօքսիդանտային ակտիվության գնահատում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 163-165 |

Адамян Р. Г., Нанагюлян С. Г., Погосян А. В., Элоян И. М.

Анализ морфологических признаков рода Erodium L. Her (Geraniaceae Juss.) | Проблемы ботаники южной сибири и Монголии. 2017, стр. 106-109 |

Renata Piwowarczyk, Óscar Sánchez-Pedraja, Gonzalo Moreno-Moral, Nanagulyan S. G., Zakaryan N. H., Kartashyan N. G.

Phelipanche hajastanica (Orobanchaceae), a new species from Armenia | Annales Botanici Fennici. 2017, 54, pp. 117–123

Grigoryan N. V., Aleksanyan A. S., Nanagulyan S. G.

Fungal pathogens of medicinal plants in arid woodlands of Vayots Dzor region of Armenia | Микология и фитопатология. 2017, 51,3, стр. 131-136 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Нанагюлян С. Г., Маркарян Л. В., Оганесян Е. Х., Матевосян Р. Э.

Аккумуляция тяжелых металлов макроскопическими грибами Зангезурского медно-молибденового комбината Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 231-232 |

Григорян Н. В., Согоян Е. Ю., Нанагюлян С. Г.

Патогенная микобиота лекарственных растений семейства Asteraceae в дарелегесском флористическом районе Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 41-42 |

Нанагюлян С. Г., Согоян Е. Ю.

Ржавчинные грибы полезных растений Нагорного Карабаха | Современная микология в России. 2017, стр. 74-75 |

Элоян И. М., Нанагюлян С. М., Погосян А. В., Шахазизян И. В., Мелконян Э. А.

Видивий состав микромицетов клубники сорта альбион в условиях закрытого грунта Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 26 |

Шахазизян И. В., Нанагюлян С. Г., Элоян И. М., Погосян А. В., Петросян А. М.

Материалы к изучению почв окрестностей Зангезурского медно-молибденового комбината (республика Армения) | Современная микология в России. 2017, стр. 259-260 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը