Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1969 - 1975 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետ
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
2001թ-ին Որակավորման բարձրացում`Լայպցիգի համալսարան (Գերմանիա)
2003, 2008 թթ. Դասախոսների Որակավորման բարձրացում, ք. Երևան
2004 թ-ին Որակավորման բարձրացում`Սիենա (Իտալիա)

Գիտական աստիճան
1987 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի Դիլիջանի և Խոսրովի արգելոցների մակրոմիցետները», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագիտությունը` բուսաբանություն, սնկաբանություն)
1997 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր «Հայաստանի մակրոմիցետները /տեսակային, ֆունկցիոնալ և տարածական կառուցվածքը», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ (մասնագտությունը`բուսաբանություն, սնկաբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. ԽՍՀՄ Էկոլոգիայի նախարարության «Բնության պահպանության կենտրոնական լաբորատորիայի», լաբորանտ:
1975 - 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, գիտ.աշխատող, ավագ գիտ. աշխատող:
1995 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի առաջատար գիտական աշխատող, դոցենտ:
2005 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի բուսաբանության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Սնկեր և ստորակարգ բույսեր, Սնկային հիվանդություններ, Բուսաբանություն և Սնկաբանություն, Ուսումնական դաշտային պրակտիկա
Մագիստրատուրա` Մակրոմիցետներ, Բույսերի և սնկերի կենսաբազմազա-նություն, Սնկերը կենսատեխնոլոգիայում` սնկերի արհեստական աճեցման հիմունքներ, Հայաստանի ջրիմուռների, սնկերի, քարաքոսերի բազմազանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բուսաբանություն, սնկաբանություն, կենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, էկոլոգիա, բժշկական սնկաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2012 թթ. «Մարդածին գործոնից վտանգված կիսաանապատային էկոհամակարգերում կենդանիների, բույսերի, սնկերի ուսումնասիրությունը և պահպանությունը Հայաստանում» ծրագրի ղեկավար (ՀՀ գիտության պետական կոմիտե):
2010 - 2012 թթ. TEMPUS 159340 TEMPUS-ES-TEMPUS-SPCR «Applied Biosciences» Project, staff member.
2008 - 2009 թթ. «Conservation of Microfungi - a Voice for Unprotected and Vulnerable organisms». (Grant supported by Darwin Initiative, United Kingdom)
2007 - 2009 թթ. «ՀՀ կենդանիների և բույսերի Կարմիր գրքի լրամշակման (սնկեր)» ծրագիր:
2007 - 2008 թթ. Project «Phylogeographical and systematic investigation of ectomycorrhizal fungi in Armenian forests» (Grant ARB-1-3230-YE-04, supported by NFSAT/CRDF). Principal investigator.
2005 - 2007 թթ. Project «In-situ conservation of crop wild relatives through enhanced information management and field application» (Grant supported by UNEP/GEF/FAO).
2004 թ-ին «Բույսերի և սնկերի էկոլոգիան, կենսաբազմազանությունը և կարգաբանությունը» ծրագիր (Grant IMG 04-ARM1013, supported by European commission - TEMPUS Project).
2003 թ-ին Համաշխարհային բանկի «Բնական ռեսուրսների կառավարման և չքավորության նվազեցման» ծրագիր (World Bank)
2000 - 2002 թթ. Project «Fungi conservation in Armenia» («Nagao Natural Environment Foundation», Japan)
1997 - 1998 թթ. «Հայաստանի Կենսաբազմազանություն» առաջին Ազգային Զեկույց (UNDP/GEF).
1999 թ-ին «Հայաստանում ագրոկենսաբազմազանության in-situ պահպանման և կայուն օգտագործման համար լրիվ ծրագրի մշակում»(UNDP/GEF).
1993 թ-ին Project «Biodiversity» (Soros foundation).

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մասնագիտական անդամակցություն` ՀԿ
2010 թ-ին Founder Member of European Council of Conservation of Fungi
2008 թ-ին Հայաստանի «Կենսատեխնոլոգիա» ՀԿ անդամ
2008 թ-ին Member of American Phytopathological Society
2004 թ-ին Founder member of the European Mycological Association
2004 թ-ին Հայաստանի Սնկաբանների ընկերության նախագահ
1999 թ-ին Հայաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ
1975 թ-ին Ռուսաստանի Բուսաբանական ընկերության անդամ
Մասնագիտական անդամակցություն` մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն
1998 թ-ին ՀՀ Ագրարային համալսարանի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2004 թ-ին ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ
2009 թ-ին ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրության անդամ
Պարգևներ
2009 թ-ին ԵՊՀ-ի ոսկե մեդալ
2011 թ-ին ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ոսկե մեդալ

snanagulyan@ysu.am

Սիրանուշ Գերասիմի Նանագյուլյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նանագյուլյան Ս. Գ., Մարգարյան Գ. Գ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ժանգասնկերը | Մենագրություն, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 2015թ․, ԱրՊՀ հրատարակչություն, 140 էջ, Հայաստան |

Գալստյան Ս.Գ., Գրիգորյան Մ.Ռ., Նանագյուլյան Ս. Գ., Վասիլյան Ա.Վ.

Սնկերով թունավորումներ | Երևան, Վարդ հրատ., 2011, 108 էջ

Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Նանագյուլյան Ս., Դանիելյան Տ.

ՀՀ Բույսերի Կարմիր գիրք | Երևան. 2010, Զանգակ. 598 էջ

Нанагюлян С.Г., Согоян Е.Ю.

Aнтракноз клевера в Aрмении | Иммунология, аллергология, инфектология. 2010. N 1. C. 121

Թամանյան Կ., Ֆայվուշ Գ., Քալաշյան Մ., Աղասյան Ա., Նանագյուլյան Ս., Վարդանյան Ժ.

ՀՀ Կարմիր գրքի էջերից | Երևան. 2010, 45 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Новые для Армянской ССР виды макромицетов, собранные в окрестностях Степанавана (Ստեփանավանի շրջակայքից հայտնաբերված Հայաստանի համար նոր մակրոմիցետների տեսակները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 99-102 (ռուսերեն) |

Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Виды макромицетов Дилижанского заповедника, впервые обнаруженные в Армянской ССР (Դիլիջանի արգելանոցի մակրոմիցետների տեսակները՝ առաջին անգամ հայտնաբերված Հայկական ՍՍՀ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 159-162 (ռուսերեն) |

Ս. Գ. Նանագյուլյան , Լ. Վ. Մարգարյան , Ե. Խ. Հովհաննիսյան , Է. Ս. Բոյաջյան

New for Armenia species and genera of Basidiomycetes from Shikahogh State Reserve (Հայաստանում առաջին անգամ գրանցված Շիկահող պետական արգելոցի բազիդիոմիցետների տեսակներն ու ցեղերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 29-32 |

Ռ. Է. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան, Ի. Մ. Էլոյան, Տ. Ա. Եսայան

Study of soil fungi in the territory of Kapan City and its surrounding (Կապան քաղաքի և դրա շրջակայքի հողային սնկերի ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 193-197 |

Нанагюлян С. Г., Маркарян Л.В., Матевосян Р. Э., Бояджян Э. С.

Лечебные свойства краснокнижных лекарственных грибов, обнаруженных на территории Шикаохского заповедника Республики Армения | Успехи медицинской микологии. 2018, XIX, стр. 166-168
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Закарян Н. А., Адамян Р. Г., Мелконян Э. А., Нанагюлян С. Г., Погосян А. В.

Использование краснокнижных видов Армении в озеленении г. Еревана | Охрана природы и региональное развитие: гармония и конфликты. 2017, стр. 98-99

Нанагюлян С. Г., Маркарян Л. В., Оганесян Е. Х., Матевосян Р. Э.

Аккумуляция тяжелых металлов макроскопическими грибами Зангезурского медно-молибденового комбината Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 231-232 |

Григорян Н. В., Согоян Е. Ю., Нанагюлян С. Г.

Патогенная микобиота лекарственных растений семейства Asteraceae в дарелегесском флористическом районе Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 41-42 |

Нанагюлян С. Г., Согоян Е. Ю.

Ржавчинные грибы полезных растений Нагорного Карабаха | Современная микология в России. 2017, стр. 74-75 |

Элоян И. М., Нанагюлян С. М., Погосян А. В., Шахазизян И. В., Мелконян Э. А.

Видивий состав микромицетов клубники сорта альбион в условиях закрытого грунта Армении | Современная микология в России. 2017, стр. 26 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  Տեսնել բոլորը