Սիրանուշ Մինասի Մինասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1956 - 1961 թթ. ԵՊՀ դիպլոմ, H № 926406

Գիտական աստիճան
կ.գ.դ., «Функциональное состояние специфических и неспецифических структур мозга и симпато-адреналовой системы в условиях воздействия вибрации», Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Երևան, 1987 թ., 03.00.13

Աշխատանքային փորձ
50 տարի: Չեխոսլովակիա - Պրագայի բժշկական համալսարան - 3 ամիս, Մոսկվա, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն (1 ամիս): Լենինգրադի պետական համալսարանի մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն (1 ամիս)

Կարդացվող դասընթացներ
«Մարդու և կենդանիների ‎‎‎ֆիզիոլոգիա», «Նեյրոկենսաբանություն», «Ռադիոկենսաբանություն», «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա», «Ժառանգական հիվանդությունների ախտաֆիզիոլոգիա», «Մոլեկուլաբջջային ֆիզիոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նեյրոֆիզիոլոգիա և սիրտ-անոթային համակարգի ֆիզիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ֆիզիոլոգների ընկերության նախագահություն, Ուղեղի միջազգային կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղ, մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա մասնագիտական խորհուրդ, ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդես, ԱՄՆ-ի ֆիզիոլոգների ընկերություն, Էկոլոգիայի և կենսագործունեության անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիայի հանդես

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր և շքանշան, ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ կրթության նախարարության պատվոգիր, ԽՍՀՄ «Գիտելիք» ընկերության պատվոգիր և շքանշան, Աշխատանքի վետերան շքանշան

anatom@ysu.am

Սիրանուշ Մինասի Մինասյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Հ. Գ. Գալստյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ծ. Ի. Ադամյան

Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: 2019թ․, 72 էջ

Հ. Գ. Գալստյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ծ. Ի. Ադամյան

Տարիքային ֆիզիոլոգիա (Աճող օրգանիզմի օրգանների համակարգերի բնութագիրը): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: «Դիջի Պրինտ» ՍՊԸ, 2019թ․, 72 էջ

Ս.Ա. Հակոբյան, Ս.Մ. Մինասյան

Ձեռնարկ մարդու անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի գործնական պարապմունքների | Երևան, 1971, 120 էջ
 

Հոդված/Article

Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Կ. Վ. Բաղդասարյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Տաուրինի և սակավաշարժության համակցված ազդեցությունը ծայրամասային արյան ցուցանիշների վրա | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 59(1), էջ 66-75 |

Է. Ս. Գևորգյան, Ծ. Ի. Ադամյան, Ս. Մ. Մինասյան, Լ. Է. Ղուկասյան

Ուսանողների սրտի ռիթմի ցուցանիշների փոփոխությունների վերլուծոիթյունն օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության և արոմաշտկման պայմաններում | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 1 (71), էջ 67-72 |

С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян, С. Г. Сарксян

Влияние общей вертикальной вибрации на уровень потребления кислорода животными | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2019, 2 ( LIX ), էջ 20-25 |

С. М. Минасян, Э. С. Геворкян, Ц. И. Адамян, Л. Э. Гукасян

Роль холинергической нейромедиаторной системы в обеспечении активности мозга в динамике вибрационного воздействия | Биомедицинская радиоэлектроника, 2019, З(22), стр. 42-46 |

Մինասյան Ս․ Մ․, Ադամյան Ծ․ Ի․, Գևորգյան Է. Ս., Ղուկասյան Լ. Է.

Կեղևի տարբեր գոտիների կարգավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները Դեյտերսի անդաստակային կորիզի նեյրոնային ակտիվության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71(2), էջ 12-16 |
1   2   3   4   5   6   7   8   15  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Э. С. Геворкян, С. М. Минасян, Ц. И. Адамян, Н. Н. Ксаджикян

Роль обонятельных сенсорных потоков в коррекции процесса адаптации у студентов | V съезд физиологов СНГ. 2016, стр. 134 |

Adamyan Ts., Gevorkyan E., Minasyan S., Kalantaryan V.

Low intensity millimeter-wave electromagnetic radiation (EMR) effect on erythrogenesis | Jouint BEMS and EBEA conf., Davos, Switzerland, 2009. 648-649 |

Grigoryan G.Yu., Minassian S.M., Sahakyan S.G.

Combined action of vibration and low-intensity electromagnetic radiation on spike activity of supraoptic cells | The 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society, a FENS featured Regional Meeting, Warsaw, 9 - 12 September, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 2009, 63 (3): 360 |

Grigoryan G. Yu., Minassian S. M., Sahakyan S. G.

Low-intenstity electromagnetic radiation eliminates vibration-induced spike activity shifts of rats supraoptic neurons | 6th FENS Forum of European Neuroscience, FENS Abstr., 2008, v.4, 184. 26

Grigoryan G.Yu., Minassian S. M., Sahakyan S.G.

Impulse activity of supraoptic cells of hypothalamus after long-lasting influence of low-intensity extremely high frequency radiation | 2nd World Conference in Stress, including the 3rd Cell Stress Society International Congress on Stress Responses in Biology and Medicine, 2007, Budapest, Hungary http://www.stress07.com/051abs5.html