Սմբատ Գրիգորի Շահինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ մեխմաթ ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Դինամիկ համակարգերի կայունության ուսումնասիրությունը ինտեգրալով փոքր գրգռումների դեպքում», 1994 թ., ՀՀ ԳԱԱ մեխանիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող
1991 - 2003 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ուս. լաբ. Վարիչ
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2004 թ-ից ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Տեսական մեխանիկա
2. Տատանումների տեսություն
3. Կայունության տեսություն
4. Օպտիմալ ղեկավարման և ստաբիլիզացիայի տեսություն
5. Ավտոմատ կարգավորման տեսություն
6. Բաշխված պարամետրերով համակարգերի օպտիմալ ղեկավարում և ստաբիլիզացիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Շարժման կայունություն, օպտիմալ ղեկավարում, օպտիմալ ստաբիլիզացիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ տեսական և կիրառական մեխանիկայի ազգային կոմիտեի անդամ

shahinyan@ysu.am

Սմբատ Գրիգորի Շահինյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
Ավագ գիտաշխատող | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ ԳՀ լաբորատորիա
 
 

Գիրք/Book

S. Shahinyan

Stabilność systemów dynamicznych z integralnie małymi perturbacjami | GlobeEdit, 2020, 132 p., Poland

S. Shahinyan

De stabiliteit van dynamische systemen met geïntegreerde kleine Perturbaties | GlobeEdit, 2020, 136 p., Poland

Ա. Գ. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Շահինյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ

Smbat Shahinyan

The Stability of Dynamic Systems with integrally small perturbations | “Scholars’ Press” Publishing. 2015, p. 106

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013
 

Հոդված/Article

Smbat Shahinyan

About stability of dynamical systems with integrally small perturbations | AIP Conference Proceedings, 2018, pp. 020086-1 -6 |

Шагинян С. Г., Аветисян Л. М

Об одной задаче оптимальной стабилизации вращательного движения твердого тела, имеющего неподвижную точку | Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, 2018, стр. 306-310

Shahinyan S. G., Rezaei M.

The Problem of the Optimal Stabilization of the Spinning Top Motion | ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, Մեխանիկա: 2016թ․, Հատոր 69, №1, 66-75 էջ, Հայաստան

S. G. Shahinyan

Force Structure Effect on the Stability of Motion Under Inte-grally Small Perturbations | Journal of Mathematical Sciences. 2015, Volume 210, Issue 3u, p. 281-291

Барсегян В.Р., Шагинян С.Г., Барсегян Т.В.

О задаче стабилизации линейных динамических систем по приоритетному оптимальному управлению | Механика твердого тела, 2011, вып. 41, с. 210-215
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը