Սոնա Հայկի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 -2009 թթ. ԵՊՀ հայցորդ, «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
2010-2013 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
2001-2004 թթ. ԵՊՀ, Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Դասավանդվող դասընթացներ
• Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
• Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
• Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• տնտեսաբնապահպանական հիմնախնդիրներ
• խաղերի տեսություն
• տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Հետազոտական ծրագրեր
2014-2016թթ Օլդենբուրգի տնտեսագիտական կրթության ինստիտուտ,Գերմանիա, ՍԻՆԵՐՋԻԱ - Համակարգված և կայուն էներգաարդյունավետությունը Հայաստանում

Վերապատրաստում
2017-ի հունիս - Ռոտերդամի Էրազմուս համալսարան, Բնակարանաշինության և քաղաքաշինության ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, Արդյունք. Մշակվել է նոր դասընթաց ՝ « Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում»

Լեզուների իմացություն
Հայերեն-մայրենի, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ

sonasargsyan@ysu.am

Սոնա Հայկի Սարգսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Ավետիսյան Ռ. Ա., Տոնոյան Գ. Պ., Սարգսյան Ս. Հ., Պետրոսյան Ա. Հ.

Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ | Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները | Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Sargsyan A., Sargsyan S.

The Macroeconomic Analysis of Determinants of Environmental Economics | Information Technology and Management,N5 2005.
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan, Sona Sargsyan

Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58 |