Սոնա Վաչիկի Թևանյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2014 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն

Գիտական աստիճան, կոչում
2014թ. իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը»: Մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք», 2013թ

Գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք, անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, պայմանագրային հարաբերությունների, օտարերկրյա ներդրումների, արժեթղթերի շուկայի իրավական կարգավորման հետ կապված մի շարք հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ.-ից առ այսօր ՀՀ փոխվարչապետ Տ.Ավինյանի օգնական
2015 թ․-ից քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2018 թթ. առ այսօր ՀՀ Ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության խորհրդատու
2008 - 2012 թթ. ՀՊՏՀ իրավախորհրդատու
2007 - 2008 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության իրավաբանական վարչության փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

Սոնա Վաչիկի Թևանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Сона Теванян

Правовое регулирование концессионного договора | Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2016, 102 стр. (электронная книга) |

Սոնա Թևանյան

Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 180 էջ |
 

Հոդված/Article

Սոնա Թևանյան

Կոնցեսիայի պայմանագիրը՝ որպես քաղաքացիաիրավական պայմանագրի ինքնուրույն տեսակ | Բանբեր ՀՊՏՀ, Երևան 2010, N 2, էջ 132-148

Սոնա Թևանյան

Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական բնույթը | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009, Թիվ 3 (45), էջ 82-92 |

Սոնա Թևանյան

Ոչ փաստաթղթային արժեթղթերի իրավական բնույթը և դրանցվ կնքված գործարքների անվավերության հետևանքները | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2008 1-2 (39-40) էջ76-84

Սոնա Թևանյան

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի իրավական էությունը | Բանբեր ՀՊՏՀ, Երևան, 2008, N 3, էջ 105-114

Սոնա Թևանյան

Բարոյական վնասի հատուցման ինստիտուտի որոշ հիմնախնդիրներ | Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005, N 3-4 (29-30), էջ 84-92
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը