Սուսաննա Միքայելի Բադալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 1983 թթ. Հետբուհական գիտահետազոտական աշխատանք, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Ջրիմուռաբանության և սնկաբանության ամբիոն (Մոսկվա, Ռուսաստան)
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանություն/սնկաբանություն (Երևան, Հայաստան)

Գիտական աստիճան
1999 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (կ.գ.դ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան)
Թեմա: Որոշ մակրոսկոպիկսնկերի (Basidiomycotina) կենսաբանական առանձնահատկությունները (մորֆոլոգիան, էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը)
1989 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կ.գ.թ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան)
Թեմա: Ծծմբադեղին կոճղասնկի (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst.) կարգաբանությունը, կենսա-էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը

Աշխատանքային փորձ
1984 - 1991 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. Գիտաշխատող, ԵՊՀ
1992 - 1993 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ
1993 - 2005 թթ. Առաջատար գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի գիտական խմբի ղեկավար, ԵՊՀ
1999 - 2005 թթ. Դոցենտ, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
2000 - 2005 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ
2005 - 2021 թթ. Պրոֆեսոր, գլխավոր գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ԵՊՀ
2022 թ.-ից պրոֆեսոր, կենսաբանության ինստիտուտի Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, Ընդհանուր և բժշկական սնկաբանություն, Սնկերի գենետիկա և բջջաբանություն, Սնկերի մոլեկուլային կարգաբանություն և ֆիլոգենիա, Կենսաբանություն, Բուսաբանություն

Հետազոտական հետաքրքրություններ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, սնկերի գենետիկա և ֆիլոգենիա, դեղասնկեր

Գիտական աշխատանքների ղեկավարում
Թեկնածուական թեզ - 5, մագիստրոսական թեզ - 40, բակալավրիատի ավարտական աշխատանք - 42

Միջազգային համագործակցություն, գիտական այցելություններ
1981 - 1983 թթ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1993 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Ռեգենսբուրգի համալսարան, Գերմանիա
1993 թ-ից Դեղագործության ֆակուլտետ, Մոնպելյեի 1 համալսարան, Ֆրանսիա
1998 - 1999 թթ.Կանադայի գյուղատնտեսության և գյուղմթերքների գիտական կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
1998 - 2005 թթ. Բնության պատմության ազգային թանգարան, Փարիզ, Ֆրանսիա
2000, 2009 և 2014 թթ. Գյուղատնտեսության ֆակուլտետ, Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա,
2002 և 2007 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2002 թ-ից Բուսաբանության ամբիոն, Թենեսիի համալսարան, Նոքսվիլ, ԱՄՆ
2002 թ-ից Հյուսիսային Կարոլինայի գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիաների պետական համալսարան, Գրինսբորո, ԱՄՆ
2003 թ. Ֆիտոպաթոլոգիայի և բույսերի պաշտպանության ամբիոն, Լյովենի կաթոլիկ համալսարան, Բելգիա
2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 թթ. Բյուսգեն ինստիտուտ, Մոլեկուլային կենսատեխնոլոգիայի և տեխնիկական սնկաբանության լաբորատորիա, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2016 թ. Ուրալի ֆեդերալ համալսարան, Ռուսաստան
2018 թ–ից Բելգորոդի համալսարան, Ռուսաստան
2019 թ-ից Կյոտոյի համալսարան, Ճապոնիա
2019 թ-ից Լ՛Աաքիլայի համալսարան, Իտալիա

Գիտական դրամաշնորհներ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-344), ծրագրի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-845), ծրագրի ղեկավար
2000 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0718), ծրագրի ղեկավար
2003 - 2004 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0104), ծրագրի ղեկավար
2005 - 2007 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0169), ծրագրի ղեկավար
1993- ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհ, Ռեգենսբուրգի համալսարան
2002, 2008, 2011, 23014, 2019 - ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհներ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
1993, 1994, 1996 և 1997 թթ. Ֆրանսիայի կրթության, գիտության և հետազոտությունների նախարարության /M.E.S.R./ դրամաշնորհներ
1994 թ-ին Սորոսի անվ. Միջազգային գիտական ֆոնդի դրամաշնորհ (G. Soros ISF), ԱՄՆ
2001, 2009, 2013 թթ. - Բոլոնիայի համալսարանի դրամաշնորհներ, Իտալիա
2004 թ.-ին Գիտության և Կրթության Հայկական Ազգային Հիմնադրամի (ANSEF) դրամաշնորհ (#04-NS-biotech-814-73), ԱՄՆ, ծրագրի ղեկավար
2004 թ.-ին Ամերիկյան Սնկաբանության Ինստիտուտի (AMI) դրամաշնորհ, ԱՄՆ
2004 թ.-ին Օսակայի ֆերմենտացիայի ինստիտուտի (OFI) դրամաշնորհ, Ճապոնիա
2004 - 2006 թթ. ՆԱՏՕ (NATO) Ռեինտեգրման դրամաշնորհ (#FEL.RIG.980764), ծրագրի ղեկավար
2004 - 2006 թթ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.174), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2005 թ-ին ՄԳՏԿ (ISTC) դրամաշնորհ
2000, 2006 և 2007 թթ. Բրիտանական սնկաբանների միության դրամաշնորհներ
2006 թ-ին ԻՆՏԱՍ (INTAS) դրամաշնորհ
2007 թ-ին ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհ, Գերմանիա
2007 թ-ին ՆԱՏՕ (NATO) դրամաշնորհ
2007, 2010 և 2013 թթ.Կուլտուրաների Հավաքածուների Համաշխարհային Ֆեդերացիայի (WFCC) դրամաշնորհներ
2007, 2008 և 2009 թթ. Եվրոպական գիտական ֆոնդի (ESF) դրամաշնորհներ
2008, 2011 և 2014 թթ. Սնկերի կենսաբանության և սնկային արտադրանքների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WSMBMP) դրամաշնորհներ
2012 թ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.317), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2013 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2013թ.» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#13RF-110), ծրագրի ղեկավար
2015 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2015» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#15RF-064), ծրագրի ղեկավար
2018 - 2020 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի Թեմատիկ (#18T‐1F115) դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար
2021 - 2024 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի Թեմատիկ (#21T-1F228) դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար:

Անդամակցություններ
2002 թ-ից Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ
2002 - 2017 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 - 2016 թթ. 035 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
2004 թ-ից Բրիտանական սնկաբանական միության (BMS) անդամ
2005 թ-ից Ամերիկյան սնկաբանական միության (AMS) անդամ
2004 թ-ից 018 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, Արմկենսատեխնոլոգիա, Հայաստանի ԳԱԱ
2008 թ-ից Հայկական Սնկագիտական Ասոցիացիայի (ՀՍԳԱ) նախագահ
2013 թ-ից Կուլտուրաների հավաքածուի համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFCC) անդամ
2015 թ-ից Կենսաբանության իստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2017 թ-ից Հայկական մանրէաբանների միության անդամ
2017 - 2022 թթ. ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ

Խմբագրական և գրախոսական աշխատանք
2007 թ.-ից International Journal of Medicinal Mushrooms (USA), 2011 - 2016 թթ. International Journal of Microbiology and Microbial Biotechnology, 2012-2015թթ. Pakistan Journal of Phytopathology, 2012 - 2015 թթ. Int. eSci Journal of Plant Pathology, 2012թ-ից Microbiology Discovery և 2013 թ-ից Applied Scientific Reports (Մեծ Բրիտանիա), 2016 թ. Mycologia Italiana (Italian Journal of Mycology), 2020 թ-ից Frontiers in Fungal Biology ամսագրերի խմբագիր:
2008-ից Archives of Microbiology (Springer), Food Biotechnology (Taylor & Francis), Food Chemistry (Elsevier), IJMM (Beggel house), Journal of Food Science (Wiley) և այլ գիտական ամսագրերի, 2010 թ-ից ՀՀ Գիտության կոմիտեի, 2012 թ-ից Իտալիայի կրթության, համալսարանների և հետազոտությունների նախարարության (MIUR) ծրագրերի (PRIN, SIR, PISCOPIA, Futuro in Ricerca, ANVUR-VQR 2011 - 2014 թթю) և 2013 - 2016 թթ. Հայֆայի համալսարանի (Իսրայել) դոկտորական ատենախոսությունների (PhD) գրախոս:

Մասնակցությունը գիտաժողովներին (1985 - 2022 թթю)
III Всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Ташкент, Узбекистан, 1985)
X Науч. симп. микол. и лихенол. Прибалт. Респ. Белоруссии Грибы и лишайники в экосистеме. (Рига, Латвия, 1985)
VII Закавк. конф. по спор. растениям (Ереван, Армения, 1986)
IV всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Перм, Россия,1988)
X Int. Congr. European Mycologists (Tallinn, Estonia, 1989)
IV Int. Mycological Congress (Regensburg, Germany, 1990)
II Респ. науч. конф. Загрязнение пищев. прод. биотич. и абиотич. контамин. (Ереван, Армения, 1996)
III Межд. Конгр. Наука и практика грибоводтсва (Кашира, Москва,1996)
IV Meeting of Europ. Council Conserv. of Fungi (Vipiteno, Italy, 1997)
I и II Меж. конф. Метод. основы позн. биол. особен. грибов продуц. физиол. aкт. соед... (Донецк, Украина, 1997, 2002)
IV Int. Colloq. Produits Naturels d’Origine Vegetale (Ottawa, Canada, 1998)
II Int. Symp. Plant Biotechnology (Kiev, Ukraine, 1998)
Reunion du Reseau de Mycologie (Lille, France, 1999)
Int. conf. Mycorrhyza (Ottawa, Canada, 1999)
Микология и криптогамная ботанка в России (Санкт-Петербург, Россия, 2000)
Int. Symp. Bioactive Fungal Metabolites: Impact and Exploitation (Swansea, UK, 2001)
Int. Conf. Persp. Med. Mushrooms Health & Nutrition in the 21st Century, IMMC1 (Kiev, Ukraine, 2001) - Member of Scientific Committee
I Съезд микол. России Соврем. микология в России (Москва, Россия, 2002)
VII Int. Mycological Congress (Oslo, Norway, 2002)
II Int. Congr. Biotechnology: State & Perspectives of Development (Moscow, Russia, 2003)
XI Съезд Русского ботанического общества (Барнаул, 2003)
XIV Congr. European Mycologists (Katsiveli, Crimea, Ukraine, 2003)
X Росс. нац. конгресс. Человек и лекарства (Москва, Россия, 2003)
VAAM conf. Molecular Biology of Fungi 2003 (Goettingen, Germany, 2003)
Int. DAAD Workshop (Kerman, Iran, 2003)
XVI Int. Congr. Science and Cultivation of Edible & Medicinal Fungi (Miami, USA, 2004)
XVII North American Mushroom Congress (Miami, USA, 2004)
Academy Colloq. Fungal Phylogenomics (Amsterdam, Netherlands, 2004)
Int. Symp. Understanding poplar: From genes to functions (Göttingen, Germany, 2004)
CBS Int. Symp. 100 Years of Fungal Biodiversity & Ecology (Amsterdam, Netherlands, 2004)
X Int. Congr. Culture Collections, ICCC10 (Tsukuba, Japan, 2004)
I, III и V Всеросс. конгр. мед. микологии (Москва, Россия, 2003, 2005, 2006)
Int. conf. Genetic and Cellular Biology of Basidiomycetes -VI (Pamplona, Spain, 2005)
MSA/MSJ Joint Meeting (Hilo, Hawaii, 2005)
Int. conf. Biotechnol. & Health & DAAD Alumni Sem. (Yerevan, Armenia, 2005, 2008, 2010) - Member of Scientific Committee
III Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC3 (Port Townsend, USA, 2005)
Workshop INTAS – South Caucasus 2006 (Tbilisi, Georgia, 2006)
Int. Conf. Adv. Biotechnol. Perspec. Develop. in Armenia (Tsakhkadzor, Armenia, 2006, 2008)
VIII Int. Mycological Congress (Cairns, Australia, 2006)
I African Sci. Conf. Edible and Medicinal Mushrooms (Kampala, Uganda, 2006)
DAAD Alumni Seminar for the Southern Caucasus (Tbilisi, Georgia, 2007)
XV Congr. European Mycologist (St. Petersburg, Russia, 2007)
XI Int. Congr. Culture Collections, ICCC11 (Goslar, Germany, 2007)
BMS Annual Meeting. Ecology of Fungal Communities (Manchester, UK, 2007)
ESF Conf. Synthetic Biology, ECSB-2007 (St. Feliu de Guixols, Spain, 2007)
IV Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC4 (Ljubljana, Slovenia, 2007) - Member of Scientific Committee
ESF World Conf. on Research Integrity (Lisbon, Portugal, 2007)
ESF Conf. System Biology (St. Feliu de Guixols, Spain, 2008)
XVII ISMS Congress (Cape Town, South Africa, 2008)
IX Int. Congr. Plant Pathology (Turin, Italy, 2008)
III Congr. Int. di Spoleto sul Tartufo (Spoleto, Italy, 2008)
VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Bonn, Germany, 2008)
ESF Conf. Complex Systems and Changes (St. Feliu de Guixols, Spain, 2009)
ESF-COST High-level Res. Conf. Natural Products Chemistry, Biology and Medicine-II (Acquafreda di Maratea, Italy, 2009)
DAAD Summer School in Borstel (Borstel, Germany, 2009)
V Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC5 (Nantong, China, 2009)
DAAD Sem. Research in Germany (Yerevan, Armenia, 2010)
XVI Nat. & XIV Int. Conf. Biology (Mashhad, Iran, 2010)
VI Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMM6 (Zagreb, Croatia, 2011) - Member of Scientific Committee
VII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Arcachon, France, 2011)
V National Congr. New Idea on Agriculture (Tehran, Iran, 2011)
III Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2012)
XVIII ISMS Congress (Beijing, China, 2012)
ISTC Sem. Modern State Biotech. Develop. Ways Commercal. (Yerevan, Armenia, 2012)
VII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC7 (Beijing, China, 2013)
XII Int. Congr. Cultiv. Collections, ICCC13 (Beijing, China, 2013)
XI Int. Fungal Biology Conf. (Karlsruhe, Germany, 2013)
XII European Conf. Fungal Genetics. (Seville, Spain, 2014)
XII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. ICMBMP8 (New Delhi, India, 2014) (Keynote speaker)
III Международный Микологический Форум (Москва, Россия, 2015)
Всероссийской конференции с международным участием «Биоразнообразие и экология грибов и грибоподобных организмов Северной Евразии» (Екатеринбург, Россия, 2015) (Пленарный доклад).
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC8 (Manizales, Colombia, 2015)
XIX ISMS Congr. (Amsterdam, Netherlands, 2016)
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC9 (Palermo, Italy, 2017)
IV Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2017)
ICMBMP9 (Shanghai, China, 2018)
I Int. Conf. Curr State Pharmacy Prospects of Development (Yerevan, Armenia, 2018) (Oral presentation)
9th Edition Int. Conf. Cosmetology & Skin Care (London, UK, 2019) (Invited speaker)
5th Int. Congress & Expo Biotechnology and Bio engineering (London, UK, 2019) (Plenary lecture)
X Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC10 (Nantong, China, 2019)
13th Symp. VAAM Special Group (Goettingen, Germany, 2019)
DAAD Int Conf Biotechnol & Health 2020 (ICBH-2020) (Yerevan, Armenia, 2020) (Oral presentation)
ISMS 2021 e-Congress
BMS and AGM 2022, Cranfield University (UK, Cranfield, 2022) (Oral presentation)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն

(+374 60) 710 429; 34-29
s.badalyan@ysu.am

Սուսաննա Միքայելի Բադալյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Badalyan S. M., Rapior S.

The Neuroprotective Potential of Macrofungi | Medicinal Herbs and Fungi – Neurotoxicity vs. Neuroprotection. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, 2021, pp. 37-77.

Badalyan S .M., Zambonelli A.

Biotechnological exploitation of macrofungi for the production of food, pharmaceuticals and cosmeceuticals | Advances in Macrofungi: Diversity, Ecology and Biotechnology. Eds. Sridhar KR & Deshmukh SK, First edit. CRC Press, Boca Raton, pp. 199-230

A. Barkhudaryan, Rapior S., Badalyan S. M.

Recent progress in research on the pharmacological potential of mushrooms and prospects for their clinical application | Medicinal Mushrooms - Recent Progress in Research and Development. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, pp. 1-70

Բադալյան Ս. Մ., Ղարիբյան Ն. Գ.

Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 174 էջ, Հայաստան, Երևան
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Badalyan S. M., Zhuykova E. V., Mukhin V. A.

The phylogenetic analysis of Armenian collections of medicinal tinder polypore Fomes fomentarius (Agaricomycetes, Polyporaceae) | Italian J Mycology. 51, p. 23-33, 2022

N. Gharibyan, Badalyan S. M., Barkhudaryan A.

Agaricomycetes mushrooms distributed in Armenia - source of cosmetic bioingridients | Proceedings YSU. Chem. Biol. 56(1), 2022, p. 74-83

Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Լ. Բարխուդարյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

Հայաստանում տարածված ագարիկոմիցետային սնկերը՝ կոսմետիկ կենսաբաղադրամասերի աղբյուր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 74-83 |

Badalyan S.M., M. W. Khonsuntia, S. Subba, K. Lakkireddy, U. Kües

Morphological features of dikaryons of Coprinellus species | ISMS e-Congress - 2021, online, 14 - 17 Sept, 2021.

Badalyan S.M., Barkhudaryan A., Rapior S.

The Cardioprotective Properties of Agaricomycetes Mushrooms Growing in the Territory of Armenia (Review) | Int J Med Mushrooms. 23(5), 2021, p. 21-31
1   2   3   4   5   6   7   8   23  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Badalyan Susanna , Hambardzumyan L.A.

Investigation of immune-modulating activity of medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) P. Karst. In vitro cytokines induction by fruiting body extract | Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 110
 

Թեզիս/Thesis

Badalyan S. M., Mukhin V. A., Zhuykova E. V.

About the formation of the Fomes fomentarius database in the Urals. Information technologies in the study of biodiversity. Information technologies in the study of biodiversity | Proceed. III Nat. Sci Conf with int. participation, Oct 5-10, 2020.Yekaterinburg: Humanit. Univ, 2020, p. 210-212

Badalyan S. M., Khonsuntia W., Subba S., Lakkireddy K., U. Kües

Probing life cycles of some lignicolous Coprinellus species in the laboratory | 13th Symp VAAM Molecular Biology of Fungi 2019 1st Joint Meeting with the GeneAG “Fungal Genetics” of the German Genetics Society. Sept 19 – 21 2019, Göttingen, Germany, p 34-35

Badalyan S. M., Shahbazyan T .A., Gharibyan N. G.

In vitro antibacterial activity of mycelia of several medicinal Trametes species (Polyporales, Agaricomycetes) | 10 IMMC, Sept 19-22, 2019. Nantong, Jiangsu, China, p 290.

Badalyan S. M.

Mushrooms as valuable sources of organic cosmetic ingredients | 9th Ed Int Conf Cosmetology & Skin Care. June 20-21, 2019, London, UK, p 20

S. M. Badalyan, Khonsuntia W., S. Subba, K. Lakkireddy, Kües U.

Probing life cycles of some Coprinellus species in the laboratory | ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, p 103
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը