Սուսաննա Միքայելի Բադալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 1983 թթ. Հետբուհական գիտահետազոտական աշխատանք Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Ջրիմուռաբանության և սնկաբանության ամբիոնում (Մոսկվա, Ռուսաստան):
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանություն/սնկաբանություն (Երևան, Հայաստան):

Գիտական աստիճան
1998 թ. Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (կ.գ.դ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան):
Թեմա: Որոշ մակրոսկոպիկսնկերի (Basidiomycotina) կենսաբանական առանձնահատկությունները (մորֆոլոգիան, էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը):
1988 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կ.գ.թ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան):
Թեմա: Ծծմբադեղին կոճղասնկի (Nematoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Karst.) կարգաբանությունը, կենսա-էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը:

Աշխատանքային փորձ
1984 – 1991թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ
1991 – 1992թթ. Գիտաշխատող, ԵՊՀ
1992 – 1993 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ
1993 – 2005 թթ. Առաջատար գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի գիտական խմբի ղեկավար, ԵՊՀ
1999 – 2005 թթ. Դոցենտ, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
2000 – 2005 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ
2005 թ-ից Պրոֆեսոր, գլխավոր գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ԵՊՀ

Գիտական աշխատանքների ղեկավարում
Թեկնածուական թեզ - 5 (2004, 2010, 2011, 2014)
Մագիստրոսական թեզ - 28 (2005, 2008, 2010, 2012, 2014-2019)
Բակալավրիատի ավարտական աշխատանք - 22 (2007-2009, 2011-2014, 2016-2019)

Կարդացվող դասընթացներ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, Ընդհանուր և բժշկական սնկաբանություն, Սնկերի գենետիկա և բջջաբանություն, Բույսերի և սնկերի ժամանակակից կարգաբանություն և ֆիլոգենիա, Ընդհանուր կենսաբանություն, Բուսաբանություն, Սնկաբանություն

Հետազոտական հետաքրքրություններ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, սնկերի գենետիկա և ֆիլոգենիա, դեղասնկեր:

Միջազգային համագործակցություն, գիտական այցելություններ
1981 - 1985 թթ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1993 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Ռեգենսբուրգի համալսարան, Գերմանիա
1993 - 1997 թթ. Դեղագործության ֆակուլտետ, Մոնպելյեի-1 համալսարան, Ֆրանսիա,
1998 - 1999 թթ. Կանադայի գյուղատնտեսության և գյուղմթերքների գիտական կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
2000, 2009 և 2014 թթ. Գյուղատնտեսության ֆակուլտետ, Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա,
2002 և 2007 թթ. Անտառային բուսաբանության ինստիտուտ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2003 թ. Ֆիտոպաթոլոգիայի և բույսերի պաշտպանության ամբիոն, Լյովենի կաթոլիկ համալսարան, Լյովեն, Բելգիա
2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 և 2019 թթ. Բյուսգենի ինստիտուտ, Բնափայտի մոլեկուլային կենսատեխնոլոգիայի և տեխնիկական սնկաբանության լաբորատորիա, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2016 թթ. Ուրալի Ֆեդերալ Համալսարան, Ռուսաստան
2019 թթ. Կոտոյի Համալսարան, Ճապոնիա
2019 թթ. Ակիլայի Համալսարան Իտալիա

Գիտական դրամաշնորհներ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-344), ծրագրի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-845), ծրագրի ղեկավար
2000 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0718), ծրագրի ղեկավար
2003 - 2004 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0104), ծրագրի ղեկավար
2005 - 2007 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0169), ծրագրի ղեկավար
1993, 2002, 2007, 2008, 2011 և 2014, 2019 թթ. ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհներ (Ռեգենսբուրգի համալսարան -1993; Գյոթինգենի համալսարան - 2002, 2008, 2011), Գերմանիա
1993, 1994, 1996 և 1997 թթ. Ֆրանսիայի կրթության, գիտության և հետազոտությունների նախարարության /M.E.S.R./ դրամաշնորհներ
1994 թ-ին Սորոսի անվ. Միջազգային գիտական ֆոնդի դրամաշնորհ (G. Soros ISF), ԱՄՆ
2001, 2009 և 2013 թթ. Բոլոնիայի համալսարանի դրամաշնորհ, Իտալիա
2004 թ. Գիտության և Կրթության Հայկական Ազգային Հիմնադրամի (ANSEF) դրամաշնորհ (#04-NS-biotech-814-73), ԱՄՆ, ծրագրի ղեկավար
2004 թ. Ամերիկյան Սնկաբանության Ինստիտուտի (AMI) դրամաշնորհ, ԱՄՆ
2004 թ. Օսակայի ֆերմենտացիայի ինստիտուտի (OFI) դրամաշնորհ, Ճապոնիա
2004 - 2006 թթ. ՆԱՏՕ (NATO) Ռեինտեգրման դրամաշնորհ (#FEL.RIG.980764), ծրագրի ղեկավար
2004 - 2006 թթ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.174), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2005 թ. ՄԳՏԿ (ISTC) դրամաշնորհ
2000, 2006 և 2007 թթ. Բրիտանական սնկաբանների միության դրամաշնորհներ
2006 թ. ԻՆՏԱՍ (INTAS) դրամաշնորհ
2007 թ. ՆԱՏՕ (NATO) դրամաշնորհ
2007, 2010 թթ. Կուլտուրաների Հավաքածուների Համաշխարհային Ֆեդերացիայի (WFCC) դրամաշնորհներ
2007, 2008 և 2009 թթ. Եվրոպական գիտական ֆոնդի (ESF) դրամաշնորհներ
2008, 2011 և 2014 թթ. Սնկերի կենսաբանության և սնկային արտադրանքների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WSMBMP) դրամաշնորհներ
2012 թ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.317), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2013 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2013» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#13RF-110), ծրագրի ղեկավար
2015 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2015» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#15RF-064), ծրագրի ղեկավար
2018 թ. ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմա-նագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորում (#18T‐1F115)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն

Անդամակցություններ
2002 թ-ից Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ
2002 թ-ից ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 - 2016 թթ. 035 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
2004 թ-ից Բրիտանական սնկաբանական միության անդամ
2005 թ-ից Ամերիկյան սնկաբանական միության անդամ
2005 թ-ից 018 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, Արմկենսատեխնոլոգիա, Հայաստանի ԳԱԱ
2008 թ-ից Հայկական սնկագիտական ասոցիացիայի (ՀՍԳԱ) նախագահ
2013 թ-ից Կուլտուրաների հավաքածուի համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ
2015 թ-ից Կենսաբանության իստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2016 թ-ից Հայկական մանրէաբանների միության անդամ
2017 թ-ից Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ

Խմբագրական և գրախոսական աշխատանք
2007 թ-ից Դեղասնկերի միջազգային ամսագրի /International Journal of Medicinal Mushrooms/ խմբագրական կոլեգիայի անդամ («Բեգել հաուզ», ԱՄՆ, Beggel house, USA)
2008թ-ից «Մանրէաբանության արխիվ», Սպրինգեր (Archives of Microbiology, Springer), «Սննդի կենսատեխնոլոգիա», Թեյլոր և Ֆրանսիս (Food Biotechnology, Taylor & Francis) և «Սննդի քիմիա», Էլսեվիե («Food Chemistry», Elsevier) գիտական ամսագրերի գրախոս
2010 թ-ից Հայաստանի Գիտության պետական կոմիտեի գրախոս
2011 թ-ից International Journal of Microbiology and Microbial Biotechnology միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ (IJMMB, InTech)
2012 թ-ից Իտալիայի կրթության, համալսարաների և հետազոտությունների նախարարության (MIURA) գրախոս
2012 թ-ից Պակիստանի ֆիտոպաթոլոգիական ամսագրի /Pakistan Journal of Phytopathology, PJP) խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2012 - 2014 թթ. Բույսերի պաթոլոգիայի միջազգային էլեկտրոնային գիտական ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ (Int. eSci Journal of Plant Pathology, eSci Journals Publishing)
2012 թ-ից Մանրէաբանական հայտնագործություն /Microbiology Discovery/ միջազգային ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ (Herbert Publications, HOPJ, Մեծ Բրիտանիա)
2012 թ-ից Ատենախոսական աշխատանքների գրախոս, Հայֆայի համալսարան, Իզրայել
2013 թ-ից Կիրառական գիության հաշվետվություն Applied Scientific Reports խմբագրական կոլեգիայի անդամ (Herbert Publications, HOAJ, Մեծ Բրիտանիա)
2016 թ-ից Իտալական սնկաբանական ամսագրի /Micologia italiana/ (Italian Journal of Mycology) խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Մասնակցությունը գիտաժողովներին
III Всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Ташкент, Узбекистан, 1985)
X Науч. симп. микол. и лихенол. Прибалт. Респ. Белоруссии Грибы и лишайники в экосистеме. (Рига, Латвия, 1985)
VII Закавк. конф. по спор. растениям (Ереван, Армения, 1986)
IV всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Перм, Россия,1988)
X Int. Congr. European Mycologists (Tallinn, Estonia, 1989)
IV Int. Mycological Congress (Regensburg, Germany, 1990)
II Респ. науч. конф. Загрязнение пищев. прод. биотич. и абиотич. контамин. (Ереван, Армения, 1996)
III Межд. Конгр. Наука и практика грибоводтсва (Кашира, Москва,1996)
IV Meeting of Europ. Council Conserv. of Fungi (Vipiteno, Italy, 1997)
I и II Меж. конф. Метод. основы позн. биол. особен. грибов продуц. физиол. aкт. соед... (Донецк, Украина, 1997, 2002)
IV Int. Colloq. Produits Naturels d’Origine Vegetale (Ottawa, Canada, 1998)
II Int. Symp. Plant Biotechnology (Kiev, Ukraine, 1998)
Reunion du Reseau de Mycologie (Lille, France, 1999)
Int. conf. Mycorrhyza (Ottawa, Canada, 1999)
Микология и криптогамная ботанка в России (Санкт-Петербург, Россия, 2000)
Int. Symp. Bioactive Fungal Metabolites: Impact and Exploitation (Swansea, UK, 2001)
Int. Conf. Persp. Med. Mushrooms Health & Nutrition in the 21st Century, IMMC1 (Kiev, Ukraine, 2001) - Member of Scientific Committee
I Съезд микол. России Соврем. микология в России (Москва, Россия, 2002)
VII Int. Mycological Congress (Oslo, Norway, 2002)
II Int. Congr. Biotechnology: State & Perspectives of Development (Moscow, Russia, 2003)
XI Съезд Русского ботанического общества (Барнаул, 2003)
XIV Congr. European Mycologists (Katsiveli, Crimea, Ukraine, 2003)
X Росс. нац. конгресс. Человек и лекарства (Москва, Россия, 2003)
VAAM conf. Molecular Biology of Fungi 2003 (Goettingen, Germany, 2003)
Int. DAAD Workshop (Kerman, Iran, 2003)
XVI Int. Congr. Science and Cultivation of Edible & Medicinal Fungi (Miami, USA, 2004)
XVII North American Mushroom Congress (Miami, USA, 2004)
Academy Colloq. Fungal Phylogenomics (Amsterdam, Netherlands, 2004)
Int. Symp. Understanding poplar: From genes to functions (Göttingen, Germany, 2004)
CBS Int. Symp. 100 Years of Fungal Biodiversity & Ecology (Amsterdam, Netherlands, 2004)
X Int. Congr. Culture Collections, ICCC10 (Tsukuba, Japan, 2004)
I, III и V Всеросс. конгр. мед. микологии (Москва, Россия, 2003, 2005, 2006)
Int. conf. Genetic and Cellular Biology of Basidiomycetes -VI (Pamplona, Spain, 2005)
MSA/MSJ Joint Meeting (Hilo, Hawaii, 2005)
Int. conf. Biotechnol. & Health & DAAD Alumni Sem. (Yerevan, Armenia, 2005, 2008, 2010) - Member of Scientific Committee
III Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC3 (Port Townsend, USA, 2005)
Workshop INTAS – South Caucasus 2006 (Tbilisi, Georgia, 2006)
Int. Conf. Adv. Biotechnol. Perspec. Develop. in Armenia (Tsakhkadzor, Armenia, 2006, 2008)
VIII Int. Mycological Congress (Cairns, Australia, 2006)
I African Sci. Conf. Edible and Medicinal Mushrooms (Kampala, Uganda, 2006)
DAAD Alumni Seminar for the Southern Caucasus (Tbilisi, Georgia, 2007)
XV Congr. European Mycologist (St. Petersburg, Russia, 2007)
XI Int. Congr. Culture Collections, ICCC11 (Goslar, Germany, 2007)
BMS Annual Meeting. Ecology of Fungal Communities (Manchester, UK, 2007)
ESF Conf. Synthetic Biology, ECSB-2007 (St. Feliu de Guixols, Spain, 2007)
IV Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC4 (Ljubljana, Slovenia, 2007) - Member of Scientific Committee
ESF World Conf. on Research Integrity (Lisbon, Portugal, 2007)
ESF Conf. System Biology (St. Feliu de Guixols, Spain, 2008)
XVII Int. ISMS Congress (Cape Town, South Africa, 2008)
IX Int. Congr. Plant Pathology (Turin, Italy, 2008)
III Congr. Int. di Spoleto sul Tartufo (Spoleto, Italy, 2008)
VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Bonn, Germany, 2008)
ESF Conf. Complex Systems and Changes (St. Feliu de Guixols, Spain, 2009)
ESF-COST High-level Res. Conf. Natural Products Chemistry, Biology and Medicine-II (Acquafreda di Maratea, Italy, 2009)
DAAD Summerschool in Borstel (Borstel, Germany, 2009)
V Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC5 (Nantong, China, 2009)
DAAD Sem. Research in Germany (Yerevan, Armenia, 2010)
XVI Nat. & XIV Intern. Conf. of Biology (Mashhad, Iran, 2010)
VI Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMM6 (Zagreb, Croatia, 2011) - Member of Scientific Committee
VII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Arcachon, France, 2011)
V National Congr. New Idea on Agriculture (Tehran, Iran, 2011)
III Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2012)
XVIII Int. ISMS Congress (Beijing, China, 2012)
ISTC Sem. Modern State Biotech. Develop. Ways Commercal. (Yerevan, Armenia, 2012)
VII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC7 (Beijing, China, 2013)
XII Int. Cong. Cult. Collections, ICCC13 (Beijing, China, 2013)
XI Intern. Fungal Biology Conf. (Karlsruhe, Germany, 2013)
XII European Conf. Fungal Genetics. (Seville, Spain, 2014)
XII Int. Conf. on Mushr. Biol. and Mushr. Prod. ICMBMP8 (New Delhi, India, 2014)
III Международный Микологический Форум (Москва, Россия, 2015)
Всероссийской конференции с международным участием «Биоразнообразие и экология грибов и грибоподобных организмов Северной Евразии» (Екатеринбург, Россия, 2015). (Пленарный доклад).
IMMC8 (Manizales, Colombia, 2015)
XIX Int. ISMS Congress (Amsterdam, The Netherlands, 2016)
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC9 (Palermo, Italy, 2017)
IV Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2017)
ICMBMP9 (Shanghai, China, 2018)
I Int. Conf. Current State of Pharmacy and Prospects of Its Development (Yerevan, Armenia, 2018) (Oral presentation)
9th Edition Int. Conf. Cosmetology & Skin Care (London, UK, 2019) (Invited speaker)
5th Int. Congress & Expo Biotechnology and Bio engineering (London, UK, 2019) (Plenary lecture)
IV Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2019)
X Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC10 (Nantong, China, 2019)
13th Symp. VAAM Special Group (Goettingen, Germany, 2019)

(+374 60) 710 429; 34-29
s.badalyan@ysu.am

Սուսաննա Միքայելի Բադալյան

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Բադալյան Ս. Մ., Ղարիբյան Ն. Գ.

Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 174 էջ, Հայաստան, Երևան

Badalyan S. M., Gharibyan N. G.

Characteristics of Mycelial Structures of Different Fungal Collections | Yerevan: YSU Press, 2017, 176 p.

Kües U., Badalyan S. M.

Making Use of Genomic Information to Explore the Biotechnological Potential of Medicinal Mushrooms | Vol. 2, Chapter 13. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017. ISBN 978-981-10-5977-3

Badalyan S. M., Kües U., Gießler A., Dörnte B.

Asexual sporulation in Agaricomycetes. The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality | Springer-Verlag. 2016, 59 p.

Kües U., S.M. Badalyan, A. Gießler, B. Dörnte

Asexual sporulation in Agaricomycetes | The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality, Vol. I, 3rd Ed., Jürgen Wendland (Ed.). Chapter 12, Springer-Verlag, pp. 269-328. ISBN: 978-3-319-25842-3 (Print) 978-3-319-25844-7 (Online)
 

Հոդված/Article

Ս․ Մ․ Բադալյան, Ս․ Ռապիոր

Agaricomycetes medicinal mushrooms with potential neuroprotective activity growing in Armenia (Հայաստանում աճող ագարիկոմիցետային դեղասնկերի նեյրոպաշտպան ներուժը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 196-203 |

Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Բորհանի

Morphological and growth characteristics of mycelial collections of medicinal xylotrophic mushrooms (Agaricomycetes) distributed in forests of Northern Iran (Հյուսիսային Իրանի անտառներում տարածված միցելային (Agaricomycetes) քիլոտրոֆ դեղասնկերի մորֆոլոգիական և աճման բնութագրերը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 97-106 |

Ս. Մ. Բադալյան, Տ. Ա. Շահբազյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

Тhe morphological observation of mycelia of several Armenian strains of medicinal bracket fungus Fomes fomentarius (L.) Fr. (Polyporales, Agaricomycetes) (Fomes fomentarius (L.) FR. (Polyporales, Agaricomycetes) դեղասնկի հայկական որոշ շտամների միցելիումի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունների հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 91-96 |

Ս. Մ. Բադալյան , Ա. Բորհանի

The diversity and distribution of edible and medicinal mushrooms from Mazandaran Province of Northern Iran (Ուտելի սնկերի և դեղասնկերի բազմազանությունն ու տարածվածությունը հյուսիսային Իրանի Մազանդարան նահանգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 33-41 |

Victor A. Mukhin, Elena V. Zhuykova, Susanna M. Badalyan

Genetic Variability of the Medicinal Tinder Bracket Polypore, Fomes fomentarius (Agaricomycetes), from the Asian Part of Russia | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2018, 20(6), 561–568 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   20  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

Badalyan Susanna , Hambardzumyan L.A.

Investigation of immune-modulating activity of medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) P. Karst. In vitro cytokines induction by fruiting body extract | Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 110
 

Թեզիս/Thesis

Бадалян С. М., Гарибян Н. Г.

Aнтифитопатогенная активность мицелия полипоровых грибов (Аgaricomycetes, Polyporales) | Современная микология в России. 2017, стр. 207-208 |

Шнырева А. В., Шнырева А. A., Бадалян С. М.

Внутривидовое генетическое разнообразие природных штаммов лекарственного трутовика окаймленного, Fomitopsis pinicola | Современная микология в России. 2017, стр. 32-33 |

Badalyan S. M., Khonsuntia W., Subba S., Mandira Sen M., U. Kües

Asexual spores as means for de-dikaryotization of mycelia | 19th International Society for Mushroom Science. 2016, p. 494

Badalyan Susanna , L.R. Melikyan, T.A. Shahbazyan

Mycelial characteristics of several Psathyrella collections | Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 128

Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, A.V. Shnyreva, T. Shahbazyan

Antifungal activity of Fomitopsis pinicola collections against potentially pathogenic for humans and animals filamentous fungi | Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 93-94
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Տեսնել բոլորը