Սուսաննա Միքայելի Բադալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1981 - 1983 թթ. Հետբուհական գիտահետազոտական աշխատանք, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Ջրիմուռաբանության և սնկաբանության ամբիոն (Մոսկվա, Ռուսաստան)
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանություն/սնկաբանություն (Երևան, Հայաստան)

Գիտական աստիճան
1999 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (կ.գ.դ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան)
Թեմա: Որոշ մակրոսկոպիկսնկերի (Basidiomycotina) կենսաբանական առանձնահատկությունները (մորֆոլոգիան, էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը)
1989 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կ.գ.թ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան)
Թեմա: Ծծմբադեղին կոճղասնկի (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst.) կարգաբանությունը, կենսա-էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը

Աշխատանքային փորձ
1984 - 1991 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. Գիտաշխատող, ԵՊՀ
1992 - 1993 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ
1993 - 2005 թթ. Առաջատար գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի գիտական խմբի ղեկավար, ԵՊՀ
1999 - 2005 թթ. Դոցենտ, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
2000 - 2005 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ
2005 - 2021 թթ. Պրոֆեսոր, գլխավոր գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ԵՊՀ
2022 թ.-ից պրոֆեսոր, կենսաբանության ինստիտուտի Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, Ընդհանուր և բժշկական սնկաբանություն, Սնկերի գենետիկա և բջջաբանություն, Սնկերի մոլեկուլային կարգաբանություն և ֆիլոգենիա, Կենսաբանություն, Բուսաբանություն

Հետազոտական հետաքրքրություններ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, սնկերի գենետիկա և ֆիլոգենիա, դեղասնկեր

Գիտական աշխատանքների ղեկավարում
Թեկնածուական թեզ - 5, մագիստրոսական թեզ - 40, բակալավրիատի ավարտական աշխատանք - 42

Միջազգային համագործակցություն, գիտական այցելություններ
1981 - 1983 թթ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1993 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Ռեգենսբուրգի համալսարան, Գերմանիա
1993 թ-ից Դեղագործության ֆակուլտետ, Մոնպելյեի 1 համալսարան, Ֆրանսիա
1998 - 1999 թթ.Կանադայի գյուղատնտեսության և գյուղմթերքների գիտական կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
1998 - 2005 թթ. Բնության պատմության ազգային թանգարան, Փարիզ, Ֆրանսիա
2000, 2009 և 2014 թթ. Գյուղատնտեսության ֆակուլտետ, Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա,
2002 և 2007 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2002 թ-ից Բուսաբանության ամբիոն, Թենեսիի համալսարան, Նոքսվիլ, ԱՄՆ
2002 թ-ից Հյուսիսային Կարոլինայի գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիաների պետական համալսարան, Գրինսբորո, ԱՄՆ
2003 թ. Ֆիտոպաթոլոգիայի և բույսերի պաշտպանության ամբիոն, Լյովենի կաթոլիկ համալսարան, Բելգիա
2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 թթ. Բյուսգեն ինստիտուտ, Մոլեկուլային կենսատեխնոլոգիայի և տեխնիկական սնկաբանության լաբորատորիա, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2016 թ. Ուրալի ֆեդերալ համալսարան, Ռուսաստան
2018 թ–ից Բելգորոդի համալսարան, Ռուսաստան
2019 թ-ից Կյոտոյի համալսարան, Ճապոնիա
2019 թ-ից Լ՛Աաքիլայի համալսարան, Իտալիա

Գիտական դրամաշնորհներ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-344), ծրագրի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-845), ծրագրի ղեկավար
2000 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0718), ծրագրի ղեկավար
2003 - 2004 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0104), ծրագրի ղեկավար
2005 - 2007 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0169), ծրագրի ղեկավար
1993- ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհ, Ռեգենսբուրգի համալսարան
2002, 2008, 2011, 23014, 2019 - ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհներ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
1993, 1994, 1996 և 1997 թթ. Ֆրանսիայի կրթության, գիտության և հետազոտությունների նախարարության /M.E.S.R./ դրամաշնորհներ
1994 թ-ին Սորոսի անվ. Միջազգային գիտական ֆոնդի դրամաշնորհ (G. Soros ISF), ԱՄՆ
2001, 2009, 2013 թթ. - Բոլոնիայի համալսարանի դրամաշնորհներ, Իտալիա
2004 թ.-ին Գիտության և Կրթության Հայկական Ազգային Հիմնադրամի (ANSEF) դրամաշնորհ (#04-NS-biotech-814-73), ԱՄՆ, ծրագրի ղեկավար
2004 թ.-ին Ամերիկյան Սնկաբանության Ինստիտուտի (AMI) դրամաշնորհ, ԱՄՆ
2004 թ.-ին Օսակայի ֆերմենտացիայի ինստիտուտի (OFI) դրամաշնորհ, Ճապոնիա
2004 - 2006 թթ. ՆԱՏՕ (NATO) Ռեինտեգրման դրամաշնորհ (#FEL.RIG.980764), ծրագրի ղեկավար
2004 - 2006 թթ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.174), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2005 թ-ին ՄԳՏԿ (ISTC) դրամաշնորհ
2000, 2006 և 2007 թթ. Բրիտանական սնկաբանների միության դրամաշնորհներ
2006 թ-ին ԻՆՏԱՍ (INTAS) դրամաշնորհ
2007 թ-ին ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհ, Գերմանիա
2007 թ-ին ՆԱՏՕ (NATO) դրամաշնորհ
2007, 2010 և 2013 թթ.Կուլտուրաների Հավաքածուների Համաշխարհային Ֆեդերացիայի (WFCC) դրամաշնորհներ
2007, 2008 և 2009 թթ. Եվրոպական գիտական ֆոնդի (ESF) դրամաշնորհներ
2008, 2011 և 2014 թթ. Սնկերի կենսաբանության և սնկային արտադրանքների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WSMBMP) դրամաշնորհներ
2012 թ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.317), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2013 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2013թ.» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#13RF-110), ծրագրի ղեկավար
2015 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2015» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#15RF-064), ծրագրի ղեկավար
2018 - 2020 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի Թեմատիկ (#18T‐1F115) դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար
2021 - 2024 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի Թեմատիկ (#21T-1F228) դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար:

Անդամակցություններ
2002 թ-ից Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ
2002 - 2017 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 - 2016 թթ. 035 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
2004 թ-ից Բրիտանական սնկաբանական միության (BMS) անդամ
2005 թ-ից Ամերիկյան սնկաբանական միության (AMS) անդամ
2004 թ-ից 018 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, Արմկենսատեխնոլոգիա, Հայաստանի ԳԱԱ
2008 թ-ից Հայկական Սնկագիտական Ասոցիացիայի (ՀՍԳԱ) նախագահ
2013 թ-ից Կուլտուրաների հավաքածուի համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFCC) անդամ
2015 թ-ից Կենսաբանության իստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2017 թ-ից Հայկական մանրէաբանների միության անդամ
2017 - 2022 թթ. ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ

Խմբագրական և գրախոսական աշխատանք
2007 թ.-ից International Journal of Medicinal Mushrooms (USA), 2011 - 2016 թթ. International Journal of Microbiology and Microbial Biotechnology, 2012-2015թթ. Pakistan Journal of Phytopathology, 2012 - 2015 թթ. Int. eSci Journal of Plant Pathology, 2012թ-ից Microbiology Discovery և 2013 թ-ից Applied Scientific Reports (Մեծ Բրիտանիա), 2016 թ. Mycologia Italiana (Italian Journal of Mycology), 2020 թ-ից Frontiers in Fungal Biology ամսագրերի խմբագիր:
2008-ից Archives of Microbiology (Springer), Food Biotechnology (Taylor & Francis), Food Chemistry (Elsevier), IJMM (Beggel house), Journal of Food Science (Wiley) և այլ գիտական ամսագրերի, 2010 թ-ից ՀՀ Գիտության կոմիտեի, 2012 թ-ից Իտալիայի կրթության, համալսարանների և հետազոտությունների նախարարության (MIUR) ծրագրերի (PRIN, SIR, PISCOPIA, Futuro in Ricerca, ANVUR-VQR 2011 - 2014 թթю) և 2013 - 2016 թթ. Հայֆայի համալսարանի (Իսրայել) դոկտորական ատենախոսությունների (PhD) գրախոս:

Մասնակցությունը գիտաժողովներին (1985 - 2022 թթю)
III Всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Ташкент, Узбекистан, 1985)
X Науч. симп. микол. и лихенол. Прибалт. Респ. Белоруссии Грибы и лишайники в экосистеме. (Рига, Латвия, 1985)
VII Закавк. конф. по спор. растениям (Ереван, Армения, 1986)
IV всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Перм, Россия,1988)
X Int. Congr. European Mycologists (Tallinn, Estonia, 1989)
IV Int. Mycological Congress (Regensburg, Germany, 1990)
II Респ. науч. конф. Загрязнение пищев. прод. биотич. и абиотич. контамин. (Ереван, Армения, 1996)
III Межд. Конгр. Наука и практика грибоводтсва (Кашира, Москва,1996)
IV Meeting of Europ. Council Conserv. of Fungi (Vipiteno, Italy, 1997)
I и II Меж. конф. Метод. основы позн. биол. особен. грибов продуц. физиол. aкт. соед... (Донецк, Украина, 1997, 2002)
IV Int. Colloq. Produits Naturels d’Origine Vegetale (Ottawa, Canada, 1998)
II Int. Symp. Plant Biotechnology (Kiev, Ukraine, 1998)
Reunion du Reseau de Mycologie (Lille, France, 1999)
Int. conf. Mycorrhyza (Ottawa, Canada, 1999)
Микология и криптогамная ботанка в России (Санкт-Петербург, Россия, 2000)
Int. Symp. Bioactive Fungal Metabolites: Impact and Exploitation (Swansea, UK, 2001)
Int. Conf. Persp. Med. Mushrooms Health & Nutrition in the 21st Century, IMMC1 (Kiev, Ukraine, 2001) - Member of Scientific Committee
I Съезд микол. России Соврем. микология в России (Москва, Россия, 2002)
VII Int. Mycological Congress (Oslo, Norway, 2002)
II Int. Congr. Biotechnology: State & Perspectives of Development (Moscow, Russia, 2003)
XI Съезд Русского ботанического общества (Барнаул, 2003)
XIV Congr. European Mycologists (Katsiveli, Crimea, Ukraine, 2003)
X Росс. нац. конгресс. Человек и лекарства (Москва, Россия, 2003)
VAAM conf. Molecular Biology of Fungi 2003 (Goettingen, Germany, 2003)
Int. DAAD Workshop (Kerman, Iran, 2003)
XVI Int. Congr. Science and Cultivation of Edible & Medicinal Fungi (Miami, USA, 2004)
XVII North American Mushroom Congress (Miami, USA, 2004)
Academy Colloq. Fungal Phylogenomics (Amsterdam, Netherlands, 2004)
Int. Symp. Understanding poplar: From genes to functions (Göttingen, Germany, 2004)
CBS Int. Symp. 100 Years of Fungal Biodiversity & Ecology (Amsterdam, Netherlands, 2004)
X Int. Congr. Culture Collections, ICCC10 (Tsukuba, Japan, 2004)
I, III и V Всеросс. конгр. мед. микологии (Москва, Россия, 2003, 2005, 2006)
Int. conf. Genetic and Cellular Biology of Basidiomycetes -VI (Pamplona, Spain, 2005)
MSA/MSJ Joint Meeting (Hilo, Hawaii, 2005)
Int. conf. Biotechnol. & Health & DAAD Alumni Sem. (Yerevan, Armenia, 2005, 2008, 2010) - Member of Scientific Committee
III Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC3 (Port Townsend, USA, 2005)
Workshop INTAS – South Caucasus 2006 (Tbilisi, Georgia, 2006)
Int. Conf. Adv. Biotechnol. Perspec. Develop. in Armenia (Tsakhkadzor, Armenia, 2006, 2008)
VIII Int. Mycological Congress (Cairns, Australia, 2006)
I African Sci. Conf. Edible and Medicinal Mushrooms (Kampala, Uganda, 2006)
DAAD Alumni Seminar for the Southern Caucasus (Tbilisi, Georgia, 2007)
XV Congr. European Mycologist (St. Petersburg, Russia, 2007)
XI Int. Congr. Culture Collections, ICCC11 (Goslar, Germany, 2007)
BMS Annual Meeting. Ecology of Fungal Communities (Manchester, UK, 2007)
ESF Conf. Synthetic Biology, ECSB-2007 (St. Feliu de Guixols, Spain, 2007)
IV Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC4 (Ljubljana, Slovenia, 2007) - Member of Scientific Committee
ESF World Conf. on Research Integrity (Lisbon, Portugal, 2007)
ESF Conf. System Biology (St. Feliu de Guixols, Spain, 2008)
XVII ISMS Congress (Cape Town, South Africa, 2008)
IX Int. Congr. Plant Pathology (Turin, Italy, 2008)
III Congr. Int. di Spoleto sul Tartufo (Spoleto, Italy, 2008)
VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Bonn, Germany, 2008)
ESF Conf. Complex Systems and Changes (St. Feliu de Guixols, Spain, 2009)
ESF-COST High-level Res. Conf. Natural Products Chemistry, Biology and Medicine-II (Acquafreda di Maratea, Italy, 2009)
DAAD Summer School in Borstel (Borstel, Germany, 2009)
V Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC5 (Nantong, China, 2009)
DAAD Sem. Research in Germany (Yerevan, Armenia, 2010)
XVI Nat. & XIV Int. Conf. Biology (Mashhad, Iran, 2010)
VI Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMM6 (Zagreb, Croatia, 2011) - Member of Scientific Committee
VII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Arcachon, France, 2011)
V National Congr. New Idea on Agriculture (Tehran, Iran, 2011)
III Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2012)
XVIII ISMS Congress (Beijing, China, 2012)
ISTC Sem. Modern State Biotech. Develop. Ways Commercal. (Yerevan, Armenia, 2012)
VII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC7 (Beijing, China, 2013)
XII Int. Congr. Cultiv. Collections, ICCC13 (Beijing, China, 2013)
XI Int. Fungal Biology Conf. (Karlsruhe, Germany, 2013)
XII European Conf. Fungal Genetics. (Seville, Spain, 2014)
XII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. ICMBMP8 (New Delhi, India, 2014) (Keynote speaker)
III Международный Микологический Форум (Москва, Россия, 2015)
Всероссийской конференции с международным участием «Биоразнообразие и экология грибов и грибоподобных организмов Северной Евразии» (Екатеринбург, Россия, 2015) (Пленарный доклад).
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC8 (Manizales, Colombia, 2015)
XIX ISMS Congr. (Amsterdam, Netherlands, 2016)
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC9 (Palermo, Italy, 2017)
IV Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2017)
ICMBMP9 (Shanghai, China, 2018)
I Int. Conf. Curr State Pharmacy Prospects of Development (Yerevan, Armenia, 2018) (Oral presentation)
9th Edition Int. Conf. Cosmetology & Skin Care (London, UK, 2019) (Invited speaker)
5th Int. Congress & Expo Biotechnology and Bio engineering (London, UK, 2019) (Plenary lecture)
X Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC10 (Nantong, China, 2019)
13th Symp. VAAM Special Group (Goettingen, Germany, 2019)
DAAD Int Conf Biotechnol & Health 2020 (ICBH-2020) (Yerevan, Armenia, 2020) (Oral presentation)
ISMS 2021 e-Congress
BMS and AGM 2022, Cranfield University (UK, Cranfield, 2022) (Oral presentation)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն

(+374 60) 710 429; 34-29
s.badalyan@ysu.am

Սուսաննա Միքայելի Բադալյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

Badalyan S. M., Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar

Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues | CRC Press, 2022, p. 450

Badalyan S. M., Rapior S.

The Neuroprotective Potential of Macrofungi | Medicinal Herbs and Fungi – Neurotoxicity vs. Neuroprotection. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, 2021, pp. 37-77.

Badalyan S .M., Zambonelli A.

Biotechnological exploitation of macrofungi for the production of food, pharmaceuticals and cosmeceuticals | Advances in Macrofungi: Diversity, Ecology and Biotechnology. Eds. Sridhar KR & Deshmukh SK, First edit. CRC Press, Boca Raton, pp. 199-230

A. Barkhudaryan, Rapior S., Badalyan S. M.

Recent progress in research on the pharmacological potential of mushrooms and prospects for their clinical application | Medicinal Mushrooms - Recent Progress in Research and Development. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, pp. 1-70

Բադալյան Ս. Մ., Ղարիբյան Ն. Գ.

Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 174 էջ, Հայաստան, Երևան

Badalyan S. M., Gharibyan N. G.

Characteristics of Mycelial Structures of Different Fungal Collections | Yerevan: YSU Press, 2017, 176 p.

Kües U., Badalyan S. M.

Making Use of Genomic Information to Explore the Biotechnological Potential of Medicinal Mushrooms | Vol. 2, Chapter 13. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017. ISBN 978-981-10-5977-3

Badalyan S. M., Kües U., Gießler A., Dörnte B.

Asexual sporulation in Agaricomycetes. The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality | Springer-Verlag. 2016, 59 p.

Kües U., S.M. Badalyan, A. Gießler, B. Dörnte

Asexual sporulation in Agaricomycetes | The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality, Vol. I, 3rd Ed., Jürgen Wendland (Ed.). Chapter 12, Springer-Verlag, pp. 269-328. ISBN: 978-3-319-25842-3 (Print) 978-3-319-25844-7 (Online)

Badalyan S. M.

Medicinal aspects of edible ectomycorrhizal mushrooms | Vol. 34, pp. 317-334, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2012

Badalyan S.M., Gharibyan N.G.

Macroscopic Fungi from Central Part of Virahayotz Mountains’ Forests of Armenia and Their Medicinal Properties | Yerevan: Yerevan State University Press, 2008, 65 p

Badalyan S., Gharibyan N.G., Sakeyan C.Z.

Catalogue of the Fungal Culture Collection at the Yerevan State University | Armenia. Yerevan: YSU, 2005, 58 p

Badalyan S.M.

Introduction in Fungal Cytology and Genetics | Yerevan: YSU. 2005, 88 p

Badalyan S.M.

Systematics, Bio-Ecology and Physiological Activity of Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Yerevan: YSU press. 1993, 195 p
 

Հոդված/Article

Badalyan S. M., Zhuykova E. V., Mukhin V. A.

The phylogenetic analysis of Armenian collections of medicinal tinder polypore Fomes fomentarius (Agaricomycetes, Polyporaceae) | Italian J Mycology. 51, p. 23-33, 2022

N. Gharibyan, Badalyan S. M., Barkhudaryan A.

Agaricomycetes mushrooms distributed in Armenia - source of cosmetic bioingridients | Proceedings YSU. Chem. Biol. 56(1), 2022, p. 74-83

Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Լ. Բարխուդարյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

Հայաստանում տարածված ագարիկոմիցետային սնկերը՝ կոսմետիկ կենսաբաղադրամասերի աղբյուր | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 74-83 |

Badalyan S.M., M. W. Khonsuntia, S. Subba, K. Lakkireddy, U. Kües

Morphological features of dikaryons of Coprinellus species | ISMS e-Congress - 2021, online, 14 - 17 Sept, 2021.

Badalyan S.M., Barkhudaryan A., Rapior S.

The Cardioprotective Properties of Agaricomycetes Mushrooms Growing in the Territory of Armenia (Review) | Int J Med Mushrooms. 23(5), 2021, p. 21-31

Badalyan S. M., Rapior S.

Agaricomycetes mushrooms (Basidiomycota) as potential neuroprotectants | Italian J Mycology. 50, p. 30-43, 2021

Ս․ Մ․ Բադալյան, Ս․ Ռապիոր

Agaricomycetes medicinal mushrooms with potential neuroprotective activity growing in Armenia (Հայաստանում աճող ագարիկոմիցետային դեղասնկերի նեյրոպաշտպան ներուժը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 196-203 |

Badalyan S.M., Vladykina V.D., Mukhin V.A.

Daedaleopsis Genus in Siberia and the Far East of Russia | ARPHA Proceedings 2, 2020: 17-26. https://doi.org/10.3897/ap.2.e58134

Бадалян С.М., Жуйкова Е.В., Мухин В.А.

О формировании базы данных Fomes fomentarius на Урале | Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П.Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020г.). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2020. Россия, С. 210-212.

Бадалян С.М., Владыкина В.Д., Мухин В.А.

База данных о распространении видов родов Daedaleopsis в Азиатской части России | Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П. Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020 г.). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, Россия, 2020. С. 130-131.

Badalyan S. M., Gharibyan N.G.

The Role of Fungal Culture Collections and Databases to Study and Preserve Mycobiodiversity | Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П. Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020 г.). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, Россия, 2020. С. 45-47.

Badalyan S.M., Gharibyan N. G.

Pharmacological Properties and Resource Value of Hymenochaetoid Fungi (Agaricomycetes) Distributed in Armenia: Review | Int J Med Mushrooms. 22(12), 2020: 1135 – 1146

Badalyan S.M., S. Rapior

Perspectives of Biomedical Application of Macrofungi | Curr Trends Biomedical Eng & Biosci 19(5), 2020:ID.556024

S.M. Badalyan, Mukhin V.A., Zhuykova E.V., Yambusheva V.D.

Notes on Medicinal Polypore Species from the Genus Daedaleopsis (Agaricomycetes), Distributed in the Asian Part of Russia | Int J Med Mushrooms. 22(8), 2020, 775-780

Badalyan S.M.

Medicinal Coprinoid Mushrooms (Agaricomycetes) Distributed in Armenia (Review) | Int J Med Mushrooms. 22(3), 2020, 257 – 267

Ս. Մ. Բադալյան, Ա. Բորհանի

Morphological and growth characteristics of mycelial collections of medicinal xylotrophic mushrooms (Agaricomycetes) distributed in forests of Northern Iran (Հյուսիսային Իրանի անտառներում տարածված միցելային (Agaricomycetes) քիլոտրոֆ դեղասնկերի մորֆոլոգիական և աճման բնութագրերը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 97-106 |

Ս. Մ. Բադալյան, Տ. Ա. Շահբազյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

Тhe morphological observation of mycelia of several Armenian strains of medicinal bracket fungus Fomes fomentarius (L.) Fr. (Polyporales, Agaricomycetes) (Fomes fomentarius (L.) FR. (Polyporales, Agaricomycetes) դեղասնկի հայկական որոշ շտամների միցելիումի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունների հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 91-96 |

Badalyan S. M., Borhani A.

Medicinal, nutritional and cosmetic values of macrofungi distributed in Mazandaran province of northern Iran: Review | Int J. Med Mushrooms. 2019, 21(11), p. 1099 –1106

Badalyan S. M., Shnyreva A. V., Shnyreva A. A.

Analysis of intraspecies genetic variability among collections of medicinal red belt conk mushroom | Fomitopsis pinicola (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms. 2019, 21(3), p. 291–300

N. Gharibyan, Badalyan S. M., Iotti M., Zambonelli A.

Morphological and ecological screening of different collections of medicinal white-rot bracket fungus Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk (Agaricomycetes, Polyporales) | Italian Journal of Mycology. 48, p. 1-15

Ս. Մ. Բադալյան , Ա. Բորհանի

The diversity and distribution of edible and medicinal mushrooms from Mazandaran Province of Northern Iran (Ուտելի սնկերի և դեղասնկերի բազմազանությունն ու տարածվածությունը հյուսիսային Իրանի Մազանդարան նահանգում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 33-41 |

Victor A. Mukhin, Elena V. Zhuykova, Susanna M. Badalyan

Genetic Variability of the Medicinal Tinder Bracket Polypore, Fomes fomentarius (Agaricomycetes), from the Asian Part of Russia | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2018, 20(6), 561–568 pp.

Susanna M. Badalyan

Morphological Characteristics of Monokaryotic and Dikaryotic Collections of Three Medicinal Coprinellus Species (Agaricomycetes) | International Journal of Medicinal Mushrooms. 2018, 20(7), 665–676 pp.

Kües U., Badalyan S. M.

Making use of genomic information to explore the biotechnological potential of medicinal mushrooms | Springer. 2017, 397-437 pp.

Бадалян С. М., Гарибян Н. Г., Шахбазян Т. А.

Антифунгальная активность некоторых армянских штаммов Fomes fomentarius в отношении потенциально патогенных для человека и животных микромицетов | Мемориальная конференция по медицинской микологии. 2016, стр. 106-109 |

Бадалян С. М., Гарибян Н. Г., Шахбазян Т. А., Шнырева А. В.

Молокосвертывающая и тромболитическая активность мицелия окаймленного трутовика Fomitopsis Pinicola | Мемориальная конференция по медицинской микологии. 2016, стр. 239-243 |

Badalyan S. M., Gharibyan N. G.

Diversity of Polypore Bracket Mushrooms, Polyporales (Agaricomycetes), Recorded in Armenia and Their Medicinal Properties | International Journal of Medicinal Mushrooms, 2016, 18(4), 347-354 pp. |

Badalyan S.M.

Fatty acids composition in different collections of coprinoid mushrooms (Agaricomycetes) and their nutritional and medicinal values | International Journal of Medicinal Mushrooms, 2016, 18,10, 883-893 pp.

Badalyan S. M. , Kües U.

Morphological characteristics of vegetative mycelia and anamorphs in different collections of xylotrophic basidiomycetous mushrooms | Biodiversity and ecology of fungi and fungiform organisms of the Northern Eurasia. 2015| Proceeding. All-Russian conf. with international participation. 20-24 April 2015, Yekaterinburg, Russia. P. 300-302 p.

Badalyan S. M.

Chemical composition of mycelia of different collections of coprinoid mushrooms | Biodiversity and ecology of fungi and fungiform organisms of the Northern Eurasia. Proceed. All-Russian conf. with international participation. 20-24 April 2015, Yekaterinburg, Russia. P. 297-299 p.

Badalyan S.M. , A.V. Shnyreva, M. Iotti, A. Zambonelli

Genetic resources and mycelial characteristics of several medicinal polypore mushrooms (Polyporales, Basidiomycetes) | Int. J Med. Mushrooms, 17(4): 2015, 371-384 p. |

R. Saltarelli, P. Ceccaroli, M. Buffalini, L.Vallorani, L. Casadei, A. Zambonelli, M. Iotti, S. Badalyan , V. Stocchi

Biochemical characterization, antioxidant and antiproliferative activities of different Ganoderma collections | J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 25(1): 2015, 16-25 p. |

Badalyan S.M, N.G. Gharibyan.

Distribution of polypore bracket fungi in Armenia and their medicinal potential | IMMC8, 24-27 August, 2015, Manizales, Colombia. P. 98-99.

Badalyan S.M. , Gharibyan N.G.

Proteolytic and milk-coagulating activities of mycelia of several polypore mushrooms | Current Mycology in Russia. Proceed. The III Int. Mycological Forum Vol. 5., 14-15 April, 2015, Moscow, Russia. P. 275-277.

Badalyan S.M. , T.A. Shahbazyan.

Antifungal activity of different Trametes collections against potentially pathogenic filamentous fungi | IMMC8, 24-27 August, 2015, Manizales, Colombia P. 180-181.

Badalyan S.M. , Shahbazyan T.A.

Medicinal properties of two polypore species: Fomes fomentarius and Fomitopsis pinicola | In: Current Mycology in Russia. Proceed. The III Int. Mycological Forum Vol. 5., 14-15 April, 2015, Moscow, Russia. P. 277-279.

N. Gharibyan, Badalyan S. M.

Proteolytic activity of several Basidiomycetes mushrooms | Advances in Medical Mycology.Proceed.VI Russian Congr. Med. Mycology. YV Sergeev (ed.). April 8-10, 2014, Moscow, Russia. P. 289-292

Badalyan Susanna

Potential of mushroom bioactive molecules to develop healthcare biotech products | Proceeding. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 373-378 |

Бадалян С.М.

Протеолитическая активность некоторых базидиальных макромицетов | Материал. В сб: Успехи Мед. Микол. IV съезд микол. России, 8-10 Апреля, 2014. Москва, Россия. С. 289-292

Dalili S.A., Badalyan Susanna

Mycelial compatibility grouping and aggressiveness of Sclerotinia sclerotiorum on different hosts in North of Iran | Jordan Journal of Agriculture Sciences. 10(1), P. 45-57

Barari H., Dalili S.A., Rezaii S.A., Badalian S.M.

Genetic Structure Analysis of Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary Population from Different host plant species in North of Iran | Romanian Biotech. Letters. 18: 8197-8205 |

Barari H., Alavi V., Badalyan S.

Genetic and morphological differences among populations of Sclerotinia sclerotiorum by microsatellite markers, mycelia compatibility groups (mcgs) and aggressiveness in North of Iran | Romanian Agric. Res. 29: 2012, p. 323-331 |

Badalyan Susanna

Edible Ectomycorrhizal Mushrooms | Medicinal Aspects of Edible Ectomycorrhizal Mushrooms. 2012, Book chapter, Vol. 34. Soil Biology Series. Springer-Verlag. Eds. A. Zambonelli & G. Bonito, 2012, pp. 317-334

Barari H., Alavi V., Yasari E., Badalyan S.

Study of genetic variations based on the morphological characteristics, within the population of Sclerotinia sclerotiorum from the major oilseed planting areas in Iran | International Journal of Biology. 3: 2011, P. 61-66

Borhani A., Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Alimosazadeh S., Yasari E.

Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Singer.: an edible mushroom in Northern forest of Iran and its antagonistic activity against selected plant pathogenic fungi | International Journal of Biology. 3: 2011, P. 162-167 |

S. Badalyan, K. Szafranski, P. Hoegger, M. Navarro-González, A. Majcherczyk, U. Kües

New Armenian wood-associated Coprinoid species | Coprinopsis strossmayeri and Coprinellusaff.radians. Diversity, 3: 2011, p. 136-154. |

Barari H., Alavi V., Badalyan S.

Genetic and morphological diversities in Sclerotinia sclerotiorum isolates in North parts of Iran | World Applied Sciences Journal. 11: 2010, p. 151-158

Borhani A., Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Saied Ali Mosazadeh

Diversity and distribution of macrofungi associated with beech forests of Northern Iran (case study Mazandaran province) | World Applied Sciences Journal. 8: 2010, p. 326-333

Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Iotti M., Zambonelli A.

Genetic identification, morphological, ecological and physiological characteristics of medicinal mushroom Ganoderma lucidum (Curt. : Fr.) | Karst. collections. 2010 | Proceeding. In: Biotechnology and Health-4. DAAD Alumni Seminar. October 28-30, 2010, Yerevan, Armenia. P. 72-77

Badalyan Susanna , Gharibyan N.G.

Medicinal mushrooms as a potential source to develop health enhancing biotech-products | Proceeding. In: Biotechnology and Health-4. DAAD Alumni Seminar, October 28-30, 2010, Yerevan, Armenia. P. 63-68 |

Badalyan Susanna

Database creation of fungal culture collections at the Yerevan State University (FCC-YSU) | Proceeding. ESF-UB Conf. Biomedicine. November 24-29, St. Feliu de Guixols, Spain. P. 86-88

Badalyan Susanna , Hughes K.W., Kües U.

Biology, genetic variability and biotechnological application of several medicinal mushrooms | Proceeding. In: Biotechnology and Health-2. DAAD Alumni Seminar, April 20-25, Yerevan, Armenia. P. 21-27

Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Grigoryan M.O.

Current situation and further development of mushroom growing industry in Armenia | Proceeding. In: Science and cultivation of edible and medicinal fungi. XVII ISMS Congr. May 20-24, Cape Town, South Africa. P. 769-773

Badalyan Susanna , Iotti M., Zambonelli A.

Ecology and distribution of hypogeous fungi in Armenia | Proceeding. 3rd Int. Truffles Cong. in Spoleto. Donnini D., Baciarelli F. L., Bencivenga M., Di Massimo G. (Eds.), 25-28 Novembre, 2008. Spoleto, Italy. P. 222-226

Badalyan S., Isikhuemhen O.S., Gharibyan N.G.

Antagonistic/antifungal activity of Pleurotus tuberregium (Fr.) Singer against selected fungal pathogens | Int. J. Med. Mushrooms.10: 2008, p. 155-162

S. Badalyan, K.W. Hughes, C.Z. Sakeyan, E. Helmbrecht

Morphology, growth characteristics and genetic variability of the edible medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Sing. Collections | Int. J. Med. Mushrooms. 8: 2006, p. 263-278

Badalyan Susanna , Kües U., Melikyan L.R., Navarro-Gonzáles M.

Medicinal properties of Coprinoid mushrooms (Basidiomycetes, Agaricales) | Proceeding. Int. J. Med. Mushrooms. 7(3), P. 378-380

Badalyan Susanna , Hughes K., Helmbrecht E.

Genetic variability of Flammulina velutipes collections from Armenia | Proceeding. In: Genetics and Cellular Biology of Basidiomycetes VI. GCBB-VI, Pamplona, Spain. P. 101-112

Badalyan Susanna , Sisakyan S.H.

Study of antiprotozoal activity and mitogenic effect within medicinal mushrooms Lentinula edodes, Coprinus comatus and Flammulina velutipes | Procedding. Int. J. Med. Mushrooms. 7(3), P. 382-384

Бадалян Сусанна , Кьюз У., Аветисян Г.К.

Скрининг антиоксидантной активности некоторых коприноидных грибов | Материал. В сб.: Успехи мед. микол. III Всеросс. конгр. мед. микол. Москва, Россия. C. 176-178

Бадалян Сусанна , Сакеян К.З.

Лекарственные свойства некоторых дереворазрушающих грибов из порядка Aphyllophorales | Материал. В сб.: Успехи мед. микол. III Всеросс. конгр. мед. микол. Москва, Россия. C. 178-181

Badalyan S.

Establishment and maintenance of fungal culture collection for fundamental and applied mycological and biotechnological research in Armenia | WFCC Newsletter. 40: 2005, p. 51-56

Badalyan S., Hovsepyan R.A., Iotti M., Zambonelli A.

On the presence of truffles in Armenia | Flora Mediterrenea.15: 2005, p. 683-692 |

Badalyan Susanna , Hughes K.

Genetic variability of Flammulina velutipes and Pleurotus ostreatus collections from Armenia | Proceeding. In: Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi. XVI ISMS Int. Congr., March 14-17, Miami Beach, Florida, USA. P. 149-154

Badalyan Susanna

Antiprotozoal activity and mitogenic effect of mycelium of culinary-medicinal shiitake mushroom Lentinus edodes (Berk.) Singer (Agaricomycetidae) | Int. J Med. Mushrooms. 6: 2004, p. 127-134

S.M. Badalyan, C.Z. Sakeyan

Morphological, physiological and growth characteristics of mycelium of several medicinal mushrooms (Aphyllophoromycetideae) | Int. J Med. Mushrooms. 6: 2004, p. 347-360

Badalyan S., Polak E., Hermann R., Aebi M., Kües U.

Role of peg formation in clamp cell fusion of Homobasidiomycete fungi | J. Basic Microbiol, 44: 2004, p. 167-177

Badalyan S., Innocenti G., Garibyan N.G.

Interactions between xylotrophic mushrooms and mycoparasitic fungi in dual-culture experiments | Phytopathol.Mediterranea.43: 2004, p. 44-48 |

Badalyan Susanna

Screening of antifungal activity of several Basidiomycete mushrooms | Probl. Med. Mycology, 6: 2004, P. 18-26

Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.

Антагонистическая активность некоторых базидиальных макромицетов в отношении патогенных для человека и животных микромицетов in vitro | Материал. В сб.: Мет. основы позн. биол. собен. грибов продуц. физиол. aкт. соед. и пищ. прод. II межд. конф, Донецк, Украина. C. 80-83

Бадалян Сусанна

Коллекция культур макромицетов лаборатории экспериментальной микологии Ереванского государственного университета | Микол. Фитопатол. 36(1), C. 55-57

Badalyan Susanna

Edible and medicinal Basidiomycetes mushrooms as a source of natural antioxidants | Int. J. Med. Mushrooms. 5: 2003, p. 153-162

Badalyan Susanna

Antioxidant Activity of Culinary-Medicinal Mushroom Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) P. Karst. (Agaricomycetideae) | Int. J. Med. Mushrooms. 5: 2003. p. 277-286

Геворкян С.А., Бадалян Сусанна

Кератинофильные грибы из почв садов и парков г. Еревана | Материал. В сб.: XXI век. Экологическая наука в Армении. III респ. науч. конф. Ереван, Армения. C. 152-155

Badalyan S.M., Mouchacca J., Gevorkyan S.A .

Keratinophilic fungi from Armenian soils. I information | Probl. Med. Mycology. 4(1): 2002,p. 39-42

Badalyan S.M., Innocenti G., Garibyan N.G.

Antagonistic activity of xylotrophic mushrooms against pathogenic fungi of cereals in dual culture | Phytopathol.Mediterranea.41: 2002, p. 220-225 |

Ն. Գ. Ղարիբյան, Ս. Մ. Բադալյան

Материалы к изучению макроскопических грибов Армении (Նյութեր Հայաստանի մակրոսկոպիկ սնկերի ուսումնասիրման վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 119-128 (ռուսերեն) |

Badalyan S., Serrano J., Rapior S., Andary C.

Pharmacological activity of macroscopic fungi:Flammulina velutipes(Curt. : Fr.) Sing., Paxillus involutus (Batsch. : Fr.) Fr. and Tricholoma pardinum Quél. (Basidiomycota) | Int. J. Med. Mushrooms.3: 2001, p. 27-33

Badalyan Susanna

The main groups of therapeutic compounds of medicinal mushrooms | Probl. Med. Mycology. 3: 2001, P. 16-23

Бадалян Сусанна

Использование количества ядерного ДНК в качестве генетического критерия для филогенетических построений внутри рода Hypholoma (Fr.) Kumm | Матер. В сб.: Микология и криптогамная ботанка в России. Межд. симп., 24-28 апреля, Санкт-Петербург, Россия. C. 60-62

Badalyan Susanna

Antitumor and immune-modulating activities of compounds from several basidiomycete mushrooms | Probl. Med. Mycology. 2(1), 2000, p. 23-28

Badalian Susanna , Rapior S., Andary C., Serrano J.J.

Biologically active metabolites of higher fungi | Proceeding. In: Produits Naturels d’Origine Vegetale. Actes of IV Colloque. May 25-29, Ottawa, Canada. P. 93-98

Badalyan S., Serrano J.J.

Hypoglycemic activity of poisonous mushroom Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm | Int. J. Med. Mushrooms. 1: 1999, p. 245-250

Бадалян Сусанна , Абрамян Дж.Г., Геворкян С.А.

Исследование антифунгальной активности некоторых видов базидиальных макромицетов в совместной культуре | Биол. ж. Армении. 51(1-2), С. 61-67

Бадалян Сусанна

Биологически активные соединения высших грибов | Статья. Биол. ж. Армении. 51(4), С. 289-301

Ս. Մ. Բադալյան, Ն. Գ. Ղարիբյան

Материалы к изучению флоры ядовитых макромицетов Армении (Նյութեր Հայաստանի թունավոր մակրոմիցետների ֆլորայի ուսումնասիրման վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

Бадалян Сусанна , Рапиор С., Доко Л., Ле Куанг Ж., Жакоб М., Андари К., Серрано Ж.Ж.

Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. I. Химический состав и фармакологическое изучение плодовых тел Cortinarius armillatus (A.-S. : Fr.) Fr. (Cortinariaceae, Telamonia) | Статья. Микол. Фитопатол. 30(3), С. 37-42

Badalian Susanna

Conservation of fungi in Armenia | Proceeding. In: Conservation of fungi in Europe. Perini C. (Ed.). 4th Meeting Europ. Council Conserv. Fungi. 1997, Vipiteno, Italy. P. 131-133

Бадалян Сусанна , Геворкян С.А., Амбарцумян Л.А.

Значение межвидивой конкуренции в популяционной структуре ксилотрофов | Материал. В сб.: Мет. основы позн. биол. собенн. грибов продуц. физиол. aкт. соед. и пищ. продуктов. I меж. конф, Донецк, Украина. C. 96-98

Бадалян Сусанна , Мнацаканян В.А., Арутюнян Л.С., Рапиор С., Серрано Ж.Ж., Андари К.

Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. IV. Сравнительное изучение химического состава плодовых тел пяти ксилотрофных видов (Agaricales) | Статья. Микол. Фитопатол. 31(3), С. 61-66

Бадалян Сусанна , Серрано Ж.Ж., Ле Куанг Ж., Рапиор С., Доко Л., Жакоб М.

Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. III. Изучение острой токсичности плодовых тел Nematoloma fasciculare (Huds : Fr.) Karst. и Nematoloma capnoides (Fr.) Karst. (Strophariaceae) | Статья. Микол. Фитопатол. 31(1), С. 42-45

Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.

Материалы к изучению флоры ядовитых макромицетов Армении | Статья. Уч. записки EГУ. 185(2), С. 63-65

Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.

Исследование микобиоты парка Цицернакаберд г. Еревана | Статья. Уч. записки ЕГУ. 185(1), С. 52-56

Badalian Susanna , Rapior S.

Investigation of the chemical composition from fruiting bodies of eight xylotrophic species (Agaricales s.l.) | Proceeding. In: Science and Cultivation of Edible Fungi. (Ed. L.V. Garibova). III Int. Congr. Kashira, Russia. P. 21-23

Бадалян Сусанна , Доко Л., Рапиор С., Жакоб М., Андари К., Мнацаканян В.А., Арутюнян Л.С., Гарибова Л.В.

Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. II. Сравнительное изучение химического состава плодовых тел и культурально-морфологических признаков некоторых видов рода Nematoloma (Fr.) Karst | Статья. Микол. Фитопатол. 30(4), С. 79-86

Badalyan S., Rapior S., Le Quang J., Doko L., Jacob M., Andary C., Serrano J.

Investigation of fungal metabolites and acute toxicity studies from fruiting bodies of Hypholoma species (Strophariaceae) | Cryptogamie, Mycol. 16: 1995, p. 79-84

Ս. Մ. Բադալյան, Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան

Исследование культур съедобных шляпочных грибов на нестандартных питательных средах (водорослевый агар, водорослево-гравийный субстрат) (Գլխարկավոր ուտելու սնկերի ուսումնասիրությունը ոչ ստանդարտ միջավայրի վրա (ջրիմուռային ագար, ջրիմուռա-խարամային սուբստրատ)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #2, էջ 103-108 (ռուսերեն) |

Badalyan S., Rapior S., Doko L., Le Quang J., Jacob M., Serrano J., Andary C.

Investigation of primary and secondary metabolites in a chemical study of Cortinarius armillatus (A.-S. : Fr.) Fr. (Cortinariaceae, Telamonia) | Cryptogamie, Mycol. 15: 1994, p. 223-228

Бадалян Сусанна

К вопросу о таксономии и номенклатуры серно-желтого опенка (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst.) | Уч. записки ЕГУ. 167(1)

Гарибова Л.В., Бадалян Сусанна , Дараков О.Б.

Изучение морфологии структурных элементов плодовых тел Nematoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Karst. с помощью сканирующего электронного микроскопа | Статья. Биол. науки МГУ. 333(9), С. 92-101

Бадалян Сусанна , Никищенко М.Н.

Биохимическое исследование плодовых тел ядовитого шляпочного гриба Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Статья. Биол. ж. Армении. 44(1), С. 74-76

Бадалян Сусанна , Дараков О.Б.

Изучение тяжей и ризоморф Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. и Agaricus bisporus (J. Lange) Imbach с помощью сканирующего электронного микроскопа | Статья. Микол. Фитопатол. 24(3), С. 201-206

Бадалян Сусанна

Фитотоксическая активность мицелия ядовитого шляпочного гриба - ложноопенка серно-желтого (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. | Статья. Уч. записки ЕГУ. 165(1), С. 118-124

Гарибова Л. В., Бадалян Сусанна

Изучение индивидуализма у грибов на примере ложноопенка серно-желтого - Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Вестник МГУ, Сер. Биология. 16(2), C. 52-56

Ս. Մ. Բադալյան

Таксономическая оценка некоторых признаков вида Nematoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Karst (Nematoloma fasciculare (Muds. Fr) Karst։ մի քանի հատկությունների տաքսոնոմիկ նշանակությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 109-114 (ռուսերեն) |

Гарибова Л.В., Мелик-Хачатрян Дж.Г., Бадалян Сусанна , Дараков О.Б.

Анаморфа в цикле развития Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Статья. Микол. Фитопатол. 20(3), С. 161-166

Гарибова Л.В., Бадалян Сусанна

Морфолого-культуральные признаки мицелия чистых культур штаммов вида Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Статья. Биол. науки МГУ. 328 (11), С. 64-68

Бадалян Сусанна

Таксономическая оценка некоторых признаков вида Nematolomа fasciculare (Huds.: Fr.) Karst | Статья. Уч. записки ЕГУ. 161(1), С. 109-114

Бадалян Сусанна

Антифунгальная активность шляпочного гриба Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Статья. Биол. ж. Армении. 39(4), С. 319-322

Мелик-Хачатрян Дж.Г., Бадалян Сусанна

Бактериостатическая активность культуральной жидкости ядовитого гриба Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm | Материал. В сб.: Грибы и лишайники в экосистеме. X науч. симп. микол. и лихенол. Прибалт. Респ. Белоруссии, Рига, Латвия. С. 93-95

Гарибова Л.В., Бадалян Сусанна

Влияние температурного режима и кислотности среды на рост штаммов Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst | Статья. Биол. ж. Армении. 38(10), C. 870-875

Мелик-Хачатрян Дж.Г., Захарян А.П., Бадалян Сусанна

О гемолитических свойствах Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm | Статья. Микол. Фитопатол. 16(3), C. 230-236

Mелик-Хачатрян Дж.Г., Аветова С.Г., Бадалян Сусанна

Влияние экстракта карпофоров ядовитого шляпочного гриба Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. на некоторые показатели красной периферической крови | Статья. Биол. ж. Армении. 34(6), C. 637-640

Аветова С.Г., Мелик-Хачатрян Дж.Г., Бадалян Сусанна

Влияние перорального введения бульона шляпочного гриба Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. на морфо-функциональные показатели красной крови | Статья. Биол. ж. Армении. 34(9), C. 952-955
 

Արտոնագիր/Patent

Badalyan Susanna , Hambardzumyan L.A.

Investigation of immune-modulating activity of medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) P. Karst. In vitro cytokines induction by fruiting body extract | Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 110
 

Թեզիս/Thesis

Badalyan S. M., Mukhin V. A., Zhuykova E. V.

About the formation of the Fomes fomentarius database in the Urals. Information technologies in the study of biodiversity. Information technologies in the study of biodiversity | Proceed. III Nat. Sci Conf with int. participation, Oct 5-10, 2020.Yekaterinburg: Humanit. Univ, 2020, p. 210-212

Badalyan S. M., Khonsuntia W., Subba S., Lakkireddy K., U. Kües

Probing life cycles of some lignicolous Coprinellus species in the laboratory | 13th Symp VAAM Molecular Biology of Fungi 2019 1st Joint Meeting with the GeneAG “Fungal Genetics” of the German Genetics Society. Sept 19 – 21 2019, Göttingen, Germany, p 34-35

Badalyan S. M., Shahbazyan T .A., Gharibyan N. G.

In vitro antibacterial activity of mycelia of several medicinal Trametes species (Polyporales, Agaricomycetes) | 10 IMMC, Sept 19-22, 2019. Nantong, Jiangsu, China, p 290.

Badalyan S. M.

Mushrooms as valuable sources of organic cosmetic ingredients | 9th Ed Int Conf Cosmetology & Skin Care. June 20-21, 2019, London, UK, p 20

S. M. Badalyan, Khonsuntia W., S. Subba, K. Lakkireddy, Kües U.

Probing life cycles of some Coprinellus species in the laboratory | ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, p 103

Badalyan S. M., T. A. Shahbazyan, Shnyreva A., Zambonelli A.

Proteolytic/thrombolytic effect of mycelia of medicinal mushroom Fomitopsis pinicola (Agaricomycetes, Polyporales) | ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, p. 128-129

Badalyan S. М., T. A. Shahbazyan, V. A. Mukhin

Аntifungal activity of mycelia of medicinal mushrooms Fomes fomentarius and Fomitopsis pinicola (Аgaricomycetes, Polyporales) against potentially pathogenic for humans and animals keratinophilic fungi | ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, pp. 127-128

Бадалян С. М., Гарибян Н. Г.

Aнтифитопатогенная активность мицелия полипоровых грибов (Аgaricomycetes, Polyporales) | Современная микология в России. 2017, стр. 207-208 |

Шнырева А. В., Шнырева А. A., Бадалян С. М.

Внутривидовое генетическое разнообразие природных штаммов лекарственного трутовика окаймленного, Fomitopsis pinicola | Современная микология в России. 2017, стр. 32-33 |

S. M. Badalyan, Kües U., W. Khonsuntia, B. Dörnte

Asexual sporulation in Agaricomycetes – distribution among species, modes of mitospore generation, spore functions and genetic consequences | The 9IMMC. Sept 24-28, 2017. Palermo, Italy. Eds. ML Gargano, G Venturella, pp. 158-159

Badalyan S. M., Khonsuntia W., Subba S., Mandira Sen M., U. Kües

Asexual spores as means for de-dikaryotization of mycelia | 19th International Society for Mushroom Science. 2016, p. 494

Badalyan S. M., Shnyreva A. V.

Characteristics of biologically active extracts of bracket fungi | Curr Mycology in Russia. Vol. 5, Proceed. III Int Mycol Forum. 14-15 April, 2015, Moscow, Russia, pp. 356-357

Badalyan S. M., Shnyreva A. V., Shnyreva A. A.

Genetic resources of polypore mushrooms (phylum Basidiomycota) as a perspective producers of biotech products | Adv Med. Mycology. Proceed. VI Russian Congr. Med Mycology. April 8-10, 2014, Moscow, Russia, pp. 274-276

Badalyan Susanna , L.R. Melikyan, T.A. Shahbazyan

Mycelial characteristics of several Psathyrella collections | Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 128

Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, A.V. Shnyreva, T. Shahbazyan

Antifungal activity of Fomitopsis pinicola collections against potentially pathogenic for humans and animals filamentous fungi | Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 93-94

Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Innocenti G.

Antifungal/antagonistic activity of different Ganoderma collections against plant pathogenic fungi and their antagonists | Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 103

Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Shnyreva AV., Iotti M., G. Innocenti, A. Zambonelli

Biological and genetic characteristics of collections of several polypore mushrooms (Basidiomycota) | 12th European Conf. Fungal Genetics. March 23-27. Seville, Spain. P. 278 |

Badalyan Susanna , A. Gießler, M. Navarro-González, U. Kües

Characteristic mycelial traits in cultures of coprinoid mushrooms | Abstract. XI Fungal Biology Conference, Sept. 29 - Oct. 3, Karlsruhe, Germany. P. 191 |

Badalyan Susanna , Shnyreva A.V., Zambonelli A.

Biotechnological role of culture collections of polypore mushrooms (Basidiomycota, Polyporales) | Abstract. In: BRCs in the era of microbial genomics and diversity driven innovation of biotechnology. ICCC13, September 23-27, Beijing, China. P. 33-34 |

Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, J.A. Mkrtchyan

Fatty acids composition in coprini mushrooms | abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P. 184-185

Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, A.N. Asatryan

Antifungal/antagonistic activity of several Ganoderma species against filamentous fungi | Abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P. 175-176

Badalyan Susanna

Proteolytic activity of several Coprinellus species | Abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P. 204-205

Badalyan Susanna

Bioactive compounds of mycorrhizae forming mushrooms | Abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P.205-206

Badalyan Susanna

Biotechnological potential of Coprinoid mushrooms | Proceeding. Modern state of biotechnological developments and ways of their commercialization. September 11-12, 2012. Yerevan, Armenia. p. 55-56

Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Iotti M., Zambonelli A.

Morphological and genetic characteristics of different collections of Ganoderma P. Karst. species | Proceeding. The 18th Congr. ISMS, August 26-30. 2012. Beijing, China. p. 247-254

Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Asatryan A.N.

Antifungal activity of several Ganoderma species against potentially pathogenic for humans and animals keratinophilic fungi | Modern state of biotechnological developments and ways of their commercialization. September 11-12, 2012. Yerevan, Armenia. p. 95-96

Badalyan S.M.

The life cycle and characteristics of the anamorph in coprinoid mushrooms | III Congr. Russian Mycologists 10-12 October, 2012, Moscow, Russia. p. 47

Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Asatryan A.N.

Morphological and ecological characteristics of mycelia of several Ganoderma P. Karst. Species | III Congr. Russian Mycologists. 10-12 October, 2012, Moscow, Russia. p. 141 |

Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Shakhbazyan T.A.

Study of morphological characteristics of collections of two species of coprinoid mushrooms: Coprinellus xanthothrix и Coprinellus disseminatus | III Congr. Russian Mycologists, 10-12 October, 2012, Moscow, Russia. p. 54

A. Borhani, S. A. Mosazadeh, S. M. Badalyan, N. G. Gharibyan

Biodiversity and distribution of medicinal mushrooms in Northern forests of Iran | Abstracts IMMC 6, 25-29 September 2011, Zagreb, Croatia. p. 58

S. M. Badalyan, А. Borhani, N.G. Gharibyan

Study of antifungal/antagonistic effect of xylotrophic mushrooms from Northern Iran | Abstracts IMMC 6, 25-29 September 2011, Zagreb, Croatia. p. 52

S. Badalyan, M. Navarro-González, U. Kües

Taxonomic significance of anamorphic characteristics in the life cycle of coprinoid mushrooms | Proceeding. In: Proceed. VII Int. Conf. Mushroom Biology and Mushroom Products. 4-7 October 2011, Arcachon, France. p. 140-154 |

S. M. Badalyan, H. V. Karapetyan, M. Navarro-González, U. Kües

Growth Stimulatory Effect of Mycelium of Several Coprinoid Mushrooms | Abstracts IMMC 6, 25-29 September 2011, Zagreb, Croatia. p. 48

Badalyan Susanna , K.W. Hughes, U. Kües

Evolution and Phylogenetic Relationships in Fungal Organisms | Abstract. ESF Conf. Complex Systems and Changes. September 15-20, Sant Feliu de Guixols, Spain. P. 30

Badalyan Susanna, Gharibyan N.G., Sakeyan C.Z.

Distribution of medicinal mushroom Ganoderma lucidum (Curt. : Fr.) Karst. in Armenia | Abstract. IMMC5, September 5-8. Nantong, China. P. 248-249

Badalyan S.M., Gharibyan N.G., Kocharyan A.E.

Perspectives of usage of bioactive substances of medicinal mushrooms in pharmaceutical industry and cosmetology | Proceeding. Int. J. Med. Mushrooms. 9(3-4), P. 275-276

Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.

Study of mitogenic effect of cultural broth of several medicinal mushrooms (Aphyllophoromycetideae) | Procceding. Int. J. Med. Mushrooms. 9(3-4), P. 277-278

Badalyan Susanna , Avetisyan H.K., Navarro-González M.

Pellet morphology and biomass formation in several Coprinoid mushrooms during submerged growth | VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. ICMBMP6, 29 Sept. – 3 Oct., Bonn, Germany. P. 83-84

Badalyan Susanna , Melikyan L.R., Navarro-González M.

Fibrinolytic activity of several Coprinoid mushrooms | Abstract. VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod., ICMBMP6, 29 Sept. – 3 Oct., Bonn, Germany. P. 66-67

Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.

Study of Mitogenic Effects of Mycelia of Several Aphyllophoromycetideae Medicinal Mushrooms | VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod., ICMBMP6, 29 Sept. – 3 Oct., Bonn, Germany. P. 79

Badalyan Susanna , Avetisyan H.K., Navarro-González M., Kües U.

Phylogenetic significance of morphological, ecological and physiological mycelial characteristics of several Coprinoid mushrooms (Holobasidiomycetidae) | Abstract. XV Congr. Europ. Mycologist. Sept. 16-21, St. Petersburg, Russia. P. 28-29

Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.

Growth characteristics of several wood-decaying mushroom collections (Aphyllophoromycetideae) at different ecological conditions | Abstract. In: Ecology of Fungal Communities. BMS Annual Meeting, Sept. 9-12. Manchester, UK. P. 68

Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.

Pellet morphology and physiological characteristics of several Basidiomycetes mushrooms (Aphyllophoromycetidae) during submerged growth | Abstract. In: Connections between Collections. ICCC-11, October 7-11, Goslar, Germany. P. 195

Badalyan Susanna , Avetisyan H.K., Kües U.

Proteolytic activity of several Coprinoid mushrooms | Abstract. 8 Int. Mycol. Congr., IMC-8, August 20-25. Cairns, Australia. P. 289

Բադալյան Սուսաննա , Ղազարյան Հ.Ղ., Հովսեփյան Ռ.Ա., Մելքոնյան Կ.Գ.

Հայաստանում հայտնաբերված տրյուֆելների աճման հողերի ապահովվածությունը մակրոսննդատարրերով | Հոդված. Ագրոգիտություն: 5-6, էջ 229-231

Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.

Mycelium macromorphology and growth characteristics of culinary medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Sing. | Proceeding. Int. J. Med. Mushrooms. 7(3), P. 380-381

Navarro-González M., Badalyan Susanna , Domingo Marthnez A., Majcherczyk A., Kües U.

Decay of poplar wood by Coprinoid mushrooms | Abstract. In: Understanding poplar: From genes to functions. Poplar symposium. 13-14 May, Göttingen, Germany. P. 38

Badalyan Susanna , Hughes K.

Genetic variability of Flammulina velutipes and Pleurotus ostreatus from Armenia | Abstract. In: Science and cultivation of edible and medicinal fungi. XVI Int. ISMS Congr. March 14-17, Miami Beach, Florida, USA. P. 4

Badalyan Susanna

Milk-coagulating activity of mycelial cultures of several Basidiomycete mushrooms | Abstract. In: Innovative Roles of Biological Resource Centers. X Int. Congr. Culture Collections. ICCC10, October 10-15, Tsukuba, Japan. P. 589-590

Badalyan Susanna , Kües U.

Micromorphological characteristics of vegetative mycelial structures within Coprinoid mushrooms | Abstract. In: Innovative Roles of Biological Resource Centers. X Int. Congr. Culture Collections, ICCC10, October 10-15, Tsukuba, Japan. P. 590

Badalyan Susanna , Hughes K.

Genetic variability of two medicinal mushrooms Flammulina velutipes and Pleurotus ostreatus collections from Armenia | Abstract. In: Fungal Phylogenomics, Academy Colloq., 11-12 May, Amsterdam, The Netherlands. P 35

Navarro-Gonzáles M., Badalyan Susanna , Avetisyan H. K., Holdenrieder O., Kües U.

Ligno-cellulose degrading activities within Coprinus species | Abstract In: Molecular Biology of Fungi-2003. VAAM Conf., 3-5 September, Göttingen, Germany. P. 70

Badalyan Susanna , Avetisyan H. K., Navarro-Gonzáles M., Kües U.

Eco-physiological characteristics of several Coprinus species related to wood | Abstract In: Molecular Biology of Fungi-2003. VAAM Conf., 3-5 September, Göttingen, Germany. P. 69

Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.

Laccase activity tests and growth characteristics of several medicinal mushroom cultures (Aphyllophorales) | Abstract. In: Biotechnology: State the art and prospects of development. Second Moscow Int. Congr. 11-14 November, Moscow, Russia. P. 3-4

Badalyan Susanna , M. Navarro-González, H.K. Avetisyan, A. Majcherczyk, U. Kües

Cultural characteristics of Coprinus spp | Proceeding. In: Botanical Research in Asian Russia. XI Congr. Russian Bot. Soc. August 18-22, Barnaoul, Russia. P. 11-12

Badalyan Susanna , Avetisyan H. K., Navarro-González M., Szafranski K., Hoegger P. J., Kües U.

Two new Coprinus species in Armenia associated with wood: Coprinus strossmayeri (Coprinopsis strossmayeri) and a new species closely related to Coprinus radians (Coprinellus radians | Proceeding. In: Botanical Research in Asian Russia. XI Congr. Russian Bot. Soc. August 18-22, Barnaoul, Russia. P. 8-9

Badalyan Susanna

Taxonomic significance of the biological features of vegetative structures within Basidiomycetes mushrooms | Proceeding. In: Botanical Research in Asian Russia. XI Congr. Russian Bot. Soc. August 18-22, Barnaoul, Russia. P. 7-8

Бадалян Сусанна , Топчян А.В.

Исследование природных противогрибковых средств растительного происхождения | Материал. В сб.: Успехи мед. микол. Мат. I всеросс. конгр. мед. микол., НAM, Москва, Россия. C. 88-90

Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.

Морфологические особенности некоторых видов лекарственных грибов в культуре | Материал. В сб.: Бот. иссл. в Азиат. России. XI делег. Съезда РБО, Новосибирск-Барнаул, Россия. C. 10-11

Badalyan Susanna

Antifungal activity of higher fungi | Abstract. In: BFM: Impact and Exploitation. Int. Symp. April 22-27, Swansea, UK. P. 45

Badalyan Susanna , Garibyan N.G.

Notice about Armenian Medicinal Mushrooms | Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 109

Badalyan Susanna

Higher Basidiomycetes as a perspective objects for myco-pharmacological research | Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 108

Badalian Susanna

Study of Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. with scanning electron microscope | Abstract. 4th Int. Mycol. Congr. Regensburg, Germany. P. 67

Badalian Susanna

Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. as a perspective object for biotechnology | Abstract. 10th Congr. Europ. Mycologists, CEM10, August 25-30, Tallinn, Estonia. P. 10

Бадалян Сусанна , Мелик-Хачатрян Дж.Г.

Экологическая и физиологическая характеристика Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. произрастающего в разных биогеоценозах | Матер. В сб.: Изучение грибов в биогеоценозах. Матер. III всес. конф., Ташкент, Узбекистан. C.13-14