Սուսաննա Ալբերտի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ
ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
թեկնածուական` «Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը», «Հայոց լեզու» մասնագիտություն, ԵՊՀ խորհուրդ 1989 թ.

Աշխատանքային փորձ
Վանաձորի Ստ. Շահումյանի անվան կարի ֆաբրիկա (1977 - 1979 թթ.)
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի ասիստենտ (1989 - 2004 թթ.)
ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ (2004 թ-ից մինչ այժմ)

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Միջին հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգը», «Խոսքի մասերի ուսմունքը», «Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սուսաննա Ալբերտի Գրիգորյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ս. Գրիգորյան

Գրաբարի ընթերցարան | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունները բույսերի և կենդանիների անուններում | Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007թ.

Ս. Գրիգորյան

Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը | Մենագրություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 1998

Ս. Ա. Գրիգորյան

Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 188-192 |
 

Հոդված/Article

Ս. Ա. Գրիգորյան

«Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն» առարկայի դասավանդումը մագիստրատուրայում | Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 1-2, 59-65 էջ |

Ս. Ա. Գրիգորյան

Միջին հայերենի բառապաշարի ուսուցման մի քանի հարցեր | Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4(59), 159-164 էջ, Հայաստան |

Ս. Գրիգորյան

Գունանուններով կազմված դարձվածքային նորաբանությունները հայերենում | «Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն» 2004թ.

Ս. Գրիգորյան

Ժամանակակից հայերենի գունանիշ կամ գունանուն բաղադրիչներով նորաբանությունները | «Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն», 2003 թ.

Ս. Գրիգորյան

Համ ու հոտ արտահայտող բառերի լեզվաոճական դրսևորումը Պ. Սևակի պոեզիայում | Մենագրություն, Երևան, 2001թ.
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը