Սուսաննա Ժուլվերնի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Ծնվել է 1964 թ. Երևանում:

1971 - 1981 թթ. սովորել է 165 միջնակարգ դպրոցում:

1981 - 1986 թթ. ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի հայրենագիտության բաժինը:

1986 - 2000 թթ. աշխատել է Հայջրշինվարչությունում որպես ավագ տնտեսագետ:
2000 թ-ից աշխատել է ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում: Սպասարկել է Հայաստանի աշխարհագրության կաբինետը:

Դասավանդում է.
 • Կայուն հասարակական զարգացման հայեցակարգ
 • Բժշկական աշխարհագրություն
  Վարում է գործնական և սեմինար պարապմունքներ հետևյալ առարկաներից.
 • Լանդշաֆտագիտություն
 • Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով
 • Մայրցամաքների աշխարհագրություն
 • Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Գեոէկոլոգիա
 • Հայաստանի աշխարհագրություն
 • Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
 • Միջազգային զբոսաշրջություն
 • Ռեգիոնալ աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
 • Տուրիստագիտություն

  2005 - 2008 թթ. հանդիսացել է ամբիոնի հայցորդ
  2010 թ-ից տեղափոխվել է սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
  2013 թ. մայիսի 3-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Լեռնային շրջաններիի լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)» թեմայով, ԻԴ 04.01. «Երկրաբնապահպանութ¬յուն» մասնագիտությամբ

  Ունի տպագրված 19 հոդված, ավարտական փուլում է թեկնածուական ատենախոսությունը:

  «Լեռնային երկրների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում» - Հայ- Շվեյցարական - Վրացական միջազգային գրանտ ծրագրի, 2015 - 2018 թթ., անդամ

  Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ:
 • Սուսաննա Ժուլվերնի Խաչատրյան

  Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Khachatryan S., Khoetsyan A.

  Principles of spatio-temporal evaluation and the cause-and-effect relations of desertification in Republic of Armenia (RA) 32-nd | International Geographical Congress Book of Abstracts, Cologne 2012, 319 p.
   

  Հոդված/Article

  Khachatryan S., Khoetsyan A., Babayan. T.

  Geographical principles of natural environment improving, as a methodological basis for landscape planning | Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. 2017, 430-433 pp.

  Khachatryan S., Khoetsyan A., Babayan T.

  Management of the natural processes in the landscape and landscape approach to territorial organization | Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. 2017, 434-437 pp. |

  Khachatryan S., Khoetyan A., Babayan T.

  Specific features of landscape planning in mountainous areas | Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. 2017, 423-429 pp. |

  Ս. Ժ. Խաչատրյան, Ա. Վ. Խոյեցյան, Գ. Ս. Բարսեղյան

  Անապատացման դեմ պայքարի կազմակերպման միջազգային փորձը և Հայաստանի հանրապետության խնդիրները | Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: 2017, 11, էջ 226-234 |

  S. Khachatryan , A. Khoetsyan

  The Characteristics of Landscape Dynamics in RA | International conference “A applied ecology: problems, innovations”. Tbilisi-Batumi, Georgia, 2015, 86-91 pp.
  1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  S. Khachatryan, A. Khoetsyan

  Proposal of hydrological climatic method of the identification of the desertification borders in mountainous areas (on the example of the RA) | “Combatig desertification/lang degradation and drought for poverty reduction and sustainable development: the contribution of science, technology, traditional knowledge and practices”. Cancune, Mexico, 2015, 291-292 p.