Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1983 - 1987 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, լաբորանտ
1991 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի աշխատակից
2008 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոնի աշխատակից

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Ստեղծագործության հոգեբանություն, Արտ-թերապիա, Անձի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Արտ-թերապիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան

Ստեղծագործության հոգեբանություն | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, «Երևանի համալսարան», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 37 էջ
 

Հոդված/Article

Սարգսյան Ս.Ֆ.

Նկարը որպես հոգեսոմատիկ դրսեվորումների դիագնոստիկ միջոց | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 403-408 էջ

Սյուզան Սարգսյան

Հոգեկան հիվանդություն և ստեղծագործական ակտիվություն | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2017, 3, էջ 72-79 |

Ս. Սարգսյան

Սերունդների տրանսգեներացիոն կապերի ֆենոմենը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 55-60 |

Ս.Սարգսյան

Մասնագետների վերապատրաստումը արտ-թերապիայի ուղղությամբ | hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 76-79

Ս. Սարգսյան

Արտ-թերապիան որպես ստեղծագործական որոնում | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», N 2, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012, էջ 129-136 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը