Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1983 - 1987 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, լաբորանտ
1991 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի աշխատակից
2008 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոնի աշխատակից

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Ստեղծագործության հոգեբանություն, Արտ-թերապիա, Անձի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Արտ-թերապիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան

Ստեղծագործության հոգեբանություն | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, «Երևանի համալսարան», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 37 էջ
 

Հոդված/Article

Սարգսյան Ս.Ֆ.

Նկարը որպես հոգեսոմատիկ դրսեվորումների դիագնոստիկ միջոց | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 403-408 էջ

Սյուզան Սարգսյան

Հոգեկան հիվանդություն և ստեղծագործական ակտիվություն | Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2017, 3, էջ 72-79 |

Ս. Սարգսյան

Սերունդների տրանսգեներացիոն կապերի ֆենոմենը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 55-60 |

Ս.Սարգսյան

Մասնագետների վերապատրաստումը արտ-թերապիայի ուղղությամբ | hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 76-79

Ս. Սարգսյան

Արտ-թերապիան որպես ստեղծագործական որոնում | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», N 2, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012, էջ 129-136 |

Սյուզան Սարգսյան

Ինքնադիմանկարը արվեստում և հոգեբանության մեջ | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, էջ 83-89

Սարգսյան Ս. Ֆ.

Բարձրագույն ապրումներ և արտթերապիա | «Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» (գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 9-11

Սարգսյան Ս. Ֆ.

Արտթերապիան անձի մասնագիտական ինքնադրսևորման համատեքստում | «Անձի զարգացման հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2009, էջ 171-173

Սարգսյան Ս. Ֆ.

Ստեղծագործության հոգեբանություն.դասավանդման մեթոդիկա և անհրաժեշտությունը լրագրողական կրթության ոլորտում | «Ժուռնալիստական կրթության ապագան Հայաստանում» (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2009, էջ 35-37

Ս. Սարգսյան

Ստեղծագործել` նշանակում է բառից առաջ հնչեցնել նախաբառը | «Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Նոր-Դար» հրատ., Երևան, 2008, էջ 243-248

Սյուզան Սարգսյան

Արվեստի և ստեղծագործության հոգեբանությունը գիտությունների համակարգում | Գիտական նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2007, էջ 121-124

Ս. Սարգսյան

Գրողի կյանքը պետք է փնտրել նրա գործերում | «Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, էջ 181-185

Ս. Սարգսյան

Ձեռագիր և բնավորություն | «Նոր- Դար» հանդես, թիվ 2, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 264-268

Սյուզան Սարգսյան

Թերապիա ստեղծագործական ինքնաարտահայտմամբ | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 106-115

Ս. Ֆ. Սարգսյան

Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 173-178 |

Ս. Ֆ. Սարգսյան

Արվեստը որպես թերապիայի միջոց | Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 173-178

Սյուզան Սարգսյան

Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003

Ս. Սարգսյան

Գույնը որպես զգացմունքի արտահայտման միջոց | «Նոր-Դար» հանդես, թիվ 3, Երևան, 2006, էջ 141-147

Սյուզան Սարգսյան

Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002, էջ 174-177

Ս. Ֆ. Սարգսյան

Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 174-177 |

Սյուզան Սարգսյան

Գրողի անձնային փորձի տրանսֆորմացիան իր ստեղծագործական գործունեության մեջ | «Հոգեբանությունը և կյանքը», թիվ 1, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2001

Ս. Սարգսյան

Ստեղծագործական գործընթացը որպես թերապիա | «Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001

Ս. Սարգսյան

Զորայր Խալափյանի արձակի մասին | «Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1999

Ս. Սարգսյան

Բնության և հերոսի հոգեբանական կապը Զորայր Խալափյանի ստեղծագործություններում | «Նոր-Դար», թիվ 3, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1998

Ս. Ֆ. Սարգսյան

Թումանյանի արձակի հոգեբանական առանձնահատկություններ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի համալսարանի հրատ., թիվ 1, Երևան, 1993

Ս. Սարգսյան

Սինեսթեզիայի դրսևորումները Մ. Զարիֆյանի ստեղծագործության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», ԵՊՀ հրատ., թիվ 3, Երևան, 1991