Թամար Լազարի Հայրապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1982 - 1987 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզու և գրականություն:

Գիտական աստիճան
2001 թ. ԵՊՀ, Ժ.01.01, «Կոնստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). կյանքն ու գործը», բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2014 թ. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, Ժ.01.05, «Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ», բանասիրական գիտությունների դոկտոր:

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող:
2007 - 2016 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող:
2010 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի վարիչ:
2016 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող:
2007 թ-ից համատեղությամբ Պատմության ֆակուլտետի Մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Երևանի պետական համալսարան. Մշակութաբանություն, Բանագիտության հիմունքներ, Ժամանցի և զվարճանքի մշակույթը հայոց մեջ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ժողովրդական բանահյուսության վիպական ժանրերի ու մասնավորապես հայկական հրաշապատում հեքիաթների համեմատական տիպաբանության և խորհրդանիշային համակարգի ուսումնասիրման հարցերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն:

Մասնագիտական անդամակցություն
2010 թ. Անդամ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտական խորհուրդ:

Թամար Լազարի Հայրապետյան

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Մշակութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Թամար Հայրապետյան

Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ | ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016թ․, 462 էջ

Թամար Հայրապետյան

Ալվարդ Սարուխանի Ղազիյան, Կենսամատենագիտություն | ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: 2016թ. 40 էջ

Թամար Հայրապետյան

Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 24, Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Կյանքն ու գործը | Երևան, 2007, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 120 էջ
 

Հոդված/Article

Թամար Հայրապետյան

Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը» | Պատմաբանասիրական հանդես: 2017, № 2, էջ 89-99

Թամար Հայրապետյան

Սողոմոն Իմաստունը հայ բանահյուսական ավանդության մեջ | Էջմիածին: 2017թ., №1 ՀԴ տարի, 68-85 էջ

Թամար Հայրապետյան

Կոստանդին Մելիք-Շահնազարյան (Տմբլաչի Խաչան). Մանկավարժական, գյուղատնտեսական և գրական գործունեությունը | Էջմիածին: 2016թ․, №1 ՀԳ տարի, 52-81 էջ, Հայաստան |

Թամար Հայրապետյան

Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի խրծիգ» հեքիթախմբում | Պատմաբանասիրական հանդես: 2016թ․, № 1, 91-103 էջ, Հայաստան |

Թամար Հայրապետյան

О представлениях космической модели мира в армянских и дагестанских народных сказках | Лавровский сборник: Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений 2014-2015 гг.: Этнология, история, археология, культурология. СПб., 2015, XXXVIII и XXXIX, 146-150 стр. |
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը