Թամարա Արամի Առուշանովա
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ, ռուս գրականության ամբիոնի հայցորդ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2004 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) ավագ լաբորանտ, համատեղությամբ` ամբիոնի դասախոս
2000 - 2004 թթ. «Առագաստ Սոֆտ» ՍՊԸ, էքսպերտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու հումանիտար ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջմշակույթային հաղորդակցություն
Լեզվամշակութաբանություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
ԵՊՀ Ռուս բանասիրության արհբյուրոյի քարտուղար

rusdephum@ysu.am

Թամարա Արամի Առուշանովա

Դասախոս | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Арушанова Т. А., Арутюнян Л. С., Гаспарян А. В.

Пособие по русскому языку. Книга для чтения | Издательство ЕГУ. 2018, 300 стр.