Թամարա Պարգևի Մանուկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003-2007 Երևանի Պետական համալսարան
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,
Մասնագիտացում «Տնտեսագիտություն»
Բակալավրի աստիճան
2009-2011 Երևանի Պետական համալսարան
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,
Մասնագիտացում «Տնտեսագիտության տեսություն»
Մագիստրոսի աստիճան
2011- առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ
Ասպիրանտուրա «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» ամբիոնի գծով

Աշխատանքային փորձ
2014-առ այսօր Երևանի Պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Դասախոս
2019- առ այսօր ''ԱՐՄԵՔՍԿՈՄ''ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2018- 2021 ''ԻնվեստՍտրոյ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2017- 2018 ''ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2015-2017 ''ԳԱԶԱՐԴՇԻՆ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2015- 2016 ''ԷՆԵՐԳՈՍՏՐՈՅ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2007-2009 «ԳազՍտրոյ» ՍՊԸ
Արտադրատեխնիկական բաժին
Պետի տեղակալ(համատեղությամբ)
2007-2009 «ԳազՍտրոյ» ՍՊԸ
Տնտեսագետ

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Տնտեսագիտուտյան տեսություն, ֆինանսների տեսություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Հաշվապահական հաշվառում, Կորպորատիվ ֆինանսներ, ֆինանսական անալիզ, Աուդիտ և ապահով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսագիտուտյան տեսություն, ֆինանսների տեսություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Հաշվապահական հաշվառում, Կորպորատիվ ֆինանսներ, Բանկային գործ, ֆինանսական անալիզ, Աուդիտ և ապահով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն - ազատ

Թամարա Պարգևի Մանուկյան

Դասախոս | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Թ.Պ. Մանուկյան

Բանկերի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012թ., էջ 89-93

Թամարա Մանուկյան

ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային ներդրումների ընդհանուր բնութագիրը | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012թ., էջ 93-97

Թ.Պ. Մանուկյան

ՀՀ հարկային բեռի արդարացի բաշխման մոտեցումները | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 266-270

Թ.Պ. Մանուկյան

ՀՀ բիզնես միջավայրի վրա ազդող հիմնական գործոնների բնութագիրը | Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 262-266