Թամարա Ալեքսանի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետ
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մի քանի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր շատ նպատակային բազմությունների դեպքում», 1999 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ուս. լաբ. ավագ լաբորանտ
2003 - 2005 թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2013 թ-ից ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Օպտիմալ դիտման տեսություն
2. Թռիչքի դինամիկա և ղեկավարում
3. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում օպտիմալ ղեկավարում
4. Դիֆերենցիալ խաղերի տեսություն
5. Մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դինամիկական համակարգերի ղեկավարում և օպտիմալ ղեկավարում, դիտում, կոնֆլիկտային իրավիճակներում ղեկավարում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Թամարա Ալեքսանի Սիմոնյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Շահինյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013
 

Հոդված/Article

Барсегян В.Р., Симонян Т.А., Степанян А.А.

Гипотетическое рассогласование для одной дифференциальной игры нескольких лиц при многих целевых множествах | Известия НАН РА, Механика, 2011, т. 64, № 2, с. 63–72

Վ. Ռ. Բարսեղյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Стохастическая дифференциальная игра сближения уклонения при нескольких целевых множествах в однородном центральном поле (Մոտեցման և շեղման ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղ մի քանի նպատակային բազմությունների դեպքում համասեռ կենտրոնական դաշտում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 53-58 (ռուսերեն) |

Barseghyan V.R., Symonyan T.A.

Stochastic Differential Game of Deviation from Several Target Sets in Homogeneous Central Field | The Tenth Internat. Symp. On Dynamic Games and Applications. July 8-11, 2002, St. Petersburg, Russia, volume 1, p.79-82

Ա. Ա. Ղուկասյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Об игровом подходе управления движением двухзвенного манипулятора (Երկօղակ մանիպւլյատորի շարժման ղեկավարման խաղային մոտեցման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 49-56 (ռուսերեն) |

Барсегян В.Р., Симонян Т.А.

Дифференциальная игра уклонения материальных точек от нескольких целевых множеств в однородном центральном поле | Известия НАН РА, “Механика”, т.53, N4, 2000г.