Թամարա Ալեքսանի Սիմոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետ
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մի քանի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր շատ նպատակային բազմությունների դեպքում», 1999 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ուս. լաբ. ավագ լաբորանտ
2003 - 2005 թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2013 թ-ից ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Օպտիմալ դիտման տեսություն
2. Թռիչքի դինամիկա և ղեկավարում
3. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում օպտիմալ ղեկավարում
4. Դիֆերենցիալ խաղերի տեսություն
5. Մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դինամիկական համակարգերի ղեկավարում և օպտիմալ ղեկավարում, դիտում, կոնֆլիկտային իրավիճակներում ղեկավարում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Թամարա Ալեքսանի Սիմոնյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Մեխանիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Գ. Մաթևոսյան, Ս. Գ. Շահինյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ

Վ.Ռ. Բարսեղյան, Ս.Գ. Շահինյան, Ա.Գ.Մաթևոսյան, Թ.Ա. Սիմոնյան

Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար | Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013
 

Հոդված/Article

Симонян Т.А.

Гарантированное уклонение поэтапно меняющейся нелинейной системы от нескольких целевых множеств | Известия НАН РА, “Математика”, т.33, N4, 1998г.

Թ. Ա. Սիմոնյան

Об уклонении поэтапно меняющейся стохастической линейной системы при m целевых множествах (m նպատակային բազմություններից էտապ առ էտապ փոփոխվող ստոխաստիկ գծային համակարգի շեղման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 3-10(ռուսերեն) |

Габриелян М.С., Барсегян В.Р., Симонян Т.А.

Об уклонении стохастической линейной системы при m целевых множествах | Уч. записки ЕГУ, 1996, 1, с. 10-16

Մ. Ս. Գաբրիելյան, Վ. Ռ. Բարսեղյան, Թ. Ա. Սիմոնյան

Об уклонении стохастической линейной системы при целевых m-множествах (m-նպատակային բազմություններից ստոխաստիկ գծային համակարգի շեղման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 10-16 (ռուսերեն) |