Տարիել Վլադիմիրի Ղոչիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ. Քիմիայի ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն - «Նոր սինթեզներ 2-ացետիլ-5-ալկօքսի-4-պենտանոլիդների բազայի վրա», 29.05.198 5թ., Երևան ՕՔԻ. Ղեկ.ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա.Ավետիսյան, քիմ. գիտ.դոկտոր Վ.Ս.Հարությունյան (Քիմ.գիտ. թեկնածու)
Դոկտորական թեզ- «Սինթեզներ հինգ անդամանի հագեցած մոնո- և դիլակտոնների բազայի վրա» 04.07.2009 թ Երևան ՕՔԻ. Խորհրդատու ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա.Ավետիսյան (Քիմ.գիտ.դոկտոր)

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1987 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող
1987 - 1991 թթ. օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2010 թթ. օրգանական քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2010 թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Օրգանական քիմիա», «Օրգանական միացությունների ֆունկցիոնալ անալիզ», «Օրգանական միացությունների սինթեզի մեթոդներ» «Նուրբ օրգանական սինթեզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրգանական քիմիա, նուրբ օրգանական սինթեզներ: Հինգ անդամանի հագեցած լակտոնների քիմիա: N-,O-, S-պարունակող հետերոցիկլեր, կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների սինթեզ նրանց բազայի վրա: Հետազոտություններ կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1998 - 2001 թթ. Դրամաշնորհ А-108 , 2000 - 2003 թթ. Դրամաշնորհ А-365: 1992 թ-ից մինչ այժմ օրգանական քիմիայի ամբիոնում գիտահետազոտական թեմաներում ավագ գիտաշխատող:
2009 թ-ից А-1677

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն (բավարար)

Մասնագիտական անդամակցություն
1998 - 2010 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, գիտ. քարտուղար
2010 թ-ից ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ

Մասնակցությունը դրամաշնորհներին
2007-2012 A-1677
1992թ-ից ամբիոնում գործող բազային լաբորատորիայի ավագ գիտ.աշխատող,
2015- այդ նույն լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, առաջատար գիտ.աշխատող
Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական քիմիական ամսագիր խմբագրական կոլեգիայի անդամ
ԵՊՀ տեղեկագիր խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2009-ից մինչև 2015թ ԲՈԿ 018 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
2009-ից մինչ այժմ ԲՈԿ-010 մասնագիտացված խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2010 թ-ին ԵՊՀ Ոսկե մեդալ
2014 թ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհալակագիր
2019թ ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

ghochikyan@ysu.am

Տարիել Վլադիմիրի Ղոչիկյան

Դեկան | Քիմիայի ֆակուլտետ
 
 

Գիրք/Book

T. Ghochikyan, A. Galstyan, H. Stepanyan, I. Korpakova, A. Kinzirsky

Study of the Biological Properties of Semi- and Thiosemicarbazones of Carbonyl Derivatives of 4-Butanolides | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 103-111

Լիդա Սահակյան, Տարիել Ղոչիկյան, Համբարձում Խաչատրյան, Ժաննա Սարգսյան, Զեփյուռ Կարապետյան

Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Գ. Ս. Սիմոնյան

Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ | Երևան, «Լուսաբաց», 2011

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան

Օրգանական սինթեզի հիմնական մեթոդների կիրառումը լաբորատոր աշխատանքներում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009 թ

Ս. Վարդապետյան, Ռ. Չալտիկյան, Ա. Ենգոյան, Գ. Փալիկյան, Կ. Ավետիսյան, Ն. Հոբոսյան, Տ. Ղոչիկյան, Ֆ. Ալեքսանյան

«Քիմիա» - Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ուսումնական ձեռնարկ, ՀՀ ԿԳՆ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009 թ.

Լ. Խ. Գալստյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Միահիմն հագեցած կարբոնաթթուների, դրանց ածանցյալների որոշման և անալիզի եղանակները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2002 թ., 15 էջ

Գ. Ս. Մելիքյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Ալիֆատիկ միատոմ սպիրտների և ֆենոլների անալիզի քանակական և որակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2002 թ
 

Հոդված/Article

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա. Ս. Գալստյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Ի. Գ. Կորպակովա, Ա. Ս. Կինզիրսկի

4-Բուտանոլիդների կարբոնիլային ածանցյալների սեմի- և թիոսեմիկարբազոնների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրություն | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 103-111 |

T.V. Ghochikyan, M.A.Samvelyan

Synthesis and some transformations of Hetero-cyclosubstituted derevatives of Thioglicolic acid | Proceed. of the YSU, 2020, 54(2), p. 93-98

T.V. Ghochikyan, A.S.Vardanyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, P.Langer

Synthesis of cinna-myl substituted dihidrofuran- ones by the cross-coupling reaction | Mend. Comm., 2020, 30, p. 236-237

Մ. Ա. Սամվելյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Synthesis and some transformations of heterocyclic substituted derivatives of thioglycolicacid (Թիոգլիկոլաթթվի հետերոցիկլիկ տեղակալված ածանցյալների սինթեզ և որոշ փոխարկումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 93-98 |

Մ․ Ա․ Սամվելյան, Տ․ Վ․ Ղոչիկյան, Տ․ Հ․ Եգանյան, Մ․ Շարֆրազ, Կ․ Ջեյկոբ

Synthesis and study of the nematocidal activity of 1,2,4-triazolo-1,2,4-triazoles (1,2,4-Տրիազոլո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզ և նեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրություն) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-11 |

Ա. Ս. Գալստյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Վ. Ռ. Ֆրանգյան, Մ. Շարֆրազ, Կ. Ջեյկոբ

Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155 |

T.V. Ghochikyan, A.S. Galstyan, M.A. Samvelyan, V.R. Frangyan, M. Sarfraz

Synthesis, Study of the Biological Activity of New 1,2,4‐Triazole Derivatives and Characteristics of the Relationship of the Structure and Biological Activity in a Series of the Latter | ChemistrySelect, 2019, V. 4, Iss. 42, P. 12386

Т.В.Кочикян, М.А.Самвелян, С.А.Лисовская

Синтез и некоторые превращения 3-тиопро-пинил-1,2,4-триазолов | Хим.ж.Арм., 2019, 72. N 1-2, c.106-114

Ա․ Ս․ Գալստյան, Տ․ Վ․ Ղոչիկյան, Վ․ Ռ․ Ֆրանգյան, Մ․ Շարֆրազ, Կ․ Ջեյկոբ

Synthesis of new 1,2,4-triazole derivatives and study of their antinematode activity (1,2,4-Տրիազոլների նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց հականեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-155 |

T.V. Ghochikyan, A.S. Vardanyan, M.A. Samvelyan, A.S. Galstyan, P. Langer

Application of Suzuki–Miyaura Reaction in the Chemistry of Oxolan-2-ones | Rus. J. of Org. Chem., 2019, Vol. 55, No. 2, pp. 279–281

Martiryan A.I., Grigoryan K.R., Ghazaryan A.G., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V., Nenajdenko V.G.

Synthesis of Carvone-Derived 1,2,3-Triazoles Study of Their Antioxidant Properties and Interaction with Bovine Serum Albumin | Molecules 2018, 23, p. 2991

T.V.Ghochikyan, Hoang Huy Do, J. Janke, A. Amirjanyan, A.Flader, A.Villinger, P. Ehlers, S. Lochbrunner, An.-En. Surkus, P. Langer

Synthesis of Furo[3,2-b:4,5-b']diindoles and their Optical- and Electrochemical Properties | Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 6543-6551

Grigoryan K.R., Galstyan A.S., Samvelyan M.A., Ghochikyan T.V.

Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, А. С. Галстян, А. Геворгян, П. Лангер

Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152 |

Armen S. Galstyan, Tariel V. Ghochikyan, Vardges R. Frangyan, Rafael A. Tamazyan, Armen G. Ayvazyan

Synthesis of Novel Derivatives of 1,2,4-Triazoles | ChemistrySelect, 2018, 3, 9981-9985 pp.

T.V Ghochikyan, A. Petrosyan, S.A.Ejaz, Z.Mardiyan, S.U.Khan, T.Grigoryan, A.Gevorgyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, S.Parpart, Q. Rahman, J.Iqbal, P.Langer

New 3-(3-arylprop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: Synthesis and biological evaluation towards alkaline Phospatase | Chemistry Select, 2017, 2, P. 5677-5683

Т.В.Кочикян, А.М.Симонян, А.С.Сагиян, Л.Ю.Саакян, Н.Н.Багян, А.О.Восканян, Ж.Н.Сарибекян, М.А.Самвелян

Асимметрический синтез новых гетероциклически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные -5-тиоксо-1,2,4-триа-золы в боковом радикале | Хим.ж. Арм., 2017, т. 70, N 1-2, с. 82-91

Т.В.Кочикян, А.С.Сагиян, Л.Ю.Саакян, А.М.Симонян, С.Г.Петросян, А.Ф.Мкртчян, М.А.Самвелян, П.Лангер

Асимметрический синтез новых гетероциклически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале | Хим.ж.Арм., 2017, т. 70, N 1-2, с. 71-81

Т.В.Кочикян, А.С.Галстян, В.Р.Франгян

Синтез и характеристика новых бигетероциклических систем | Хим.ж.Арм., 2017, т. 70, N 1-2, с. 237-24

Ngo N. Pham, Silvio Parpart , Sevak Grigoryan, Thang N. Ngo, Tuan T. Dang, Tariel V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, Peter Ehlers, Peter Langer

Convenient synthesis of thieno[3,2-b]indoles and thieno[3,4-b]indoles by sequential site-selective Suzuki- and double C-N coupling reaction | European journal of organic chemistry. 2017, 2017/3, p. 538-550 |

Մ. Ա. Սամվելյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա. Ս. Գալստյան, Ջ. Մ. Հարոյան, Կ. Ջեյկոբ

Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162 |

Samvelyan Melanya, Ghochikyan Tariel, Grigoryan Sevak, R. A. Tamazyan, A. V. Aivazyan

Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters | Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940

Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan, Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan, Armen S. Galstyan, Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer

Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase | ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683

Մ. Ա. Սամվելյան , Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա. Ս. Գալստյան

3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88 |

Հ․ Լ․ Խաչատրյան, Տ․ Վ․ Ղոչիկյան, Ռ․ Ս․ Հարությունյան

Ընդհանուր քիմիական տեխնոլոգիա (լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ) | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 224 էջ

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, A. S. Galstyan, A. Gevorgyan, G. Vardanyan, T. Grigoryan, P. Langer

Sonogashira reaction of 5-substituted 3-(prop-2-yn-1-yl)oxolan-2-ones | Russian Journal of Organic Chemistry, 2017, 53, 12, 1833–1839 pp.

Tariel V. Ghochikyan, Melanya A. Samvelyan, Armen S. Galstyan, Vasiliy M. Muzalevskiy, Valentin G. Nenajdenko

Copper catalyzed alkyne–azide cycloaddition with 3-propargyl-γ-butyrolactones | Mendeleev Communications, 2017, 27, 562-564 pp.

T.V.Ghochikyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, S.V.Grigioryan

Synthesis of some S-Derivatives of 1,2,4-Triazoles | Proceedings of the YSU, 2016, № 2, p. 8–12

T.V.Ghochikyan, M.A.Samvelyan, A.S.Galstyan, V.M.Muzalevski, V.G.Nenajdenko

Synthezis and Transformations of 5,5-Disubstituted 3-Alkeniloxolan-2-ones | Rus. J. of Org. Chem, 2016, V 52, No. 5. p. 682-688

T.V.Ghochikyan, M.A.Samvelyan, V.S. Harutyunyan, E.V.Harutyunyan, A.Petrosyan, P.Langer

Synthesis of aminomethyl derivatives of 5-substituted-3-(prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones | Z.Naturforsch, 71(3) b: 267–271, 2016

Т.В.Кочикян, А.С.Галстян, М.А.Самвелян, В.Р.Франгян

Синтез новых бис-1,2,4-триазолов | Хим.ж.Арм., 2016, т. 69, N1-2, с. 171-176

T.V.Ghochikyan, V.M.Muzalevskiy, M.А.Samvelyan, A.S.Galstyan, V.G. Nenajdenko

Efficient synthesis of triazole-containing spiro dilactones | Mend.Comm., 2016, v. 26, iss. 1, p.11

Andranik Petrosyan, Peter Ehlers, Annette-E. Surkus, Tariel V. Ghochikyan, Ashot S. Saghyan, Stefan Lochbrunnere, Peter Langer

Straightforward synthesis of tetraalkynylpyrazines and their photophysical properties | Organic and Biomolecular Chemistry, 2016, 14, pp. 1442–1449

Տ. Վ. Ղոչիկյան , Մ. Ա. Սամվելյան , Ա. Ս. Գալստյան , Ս. Վ. Գրիգորյան

Synthesis of some S-derivatives of 1,2,4-triazoles (1,2,4-տրիազոլների S-ածանցյալների սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 8-12 |

Andranik Petrosyan, Peter Ehlers, Sebastian Reimann, Tariel V. Ghochikyan, Ashot S. Saghyan, Anke Spannenberg, Stefan Lochbrunner, Peter Langer

Synthesis of tetraaryl- and tetraalkenylpyrazines by SuzukieMiyaura reactions of tetrachloropyrazine | Tetrahedron. 2015, 71, p. 6803-6812

A. Petrosyan, P. Ehlers, S. Reimann, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, A. Spannenberg, S. Lochbrunner, P. Langer

Suzuki-Miyaura Reactions of Tetrachloropyrazine | Tetrahedron 2015, 71, 6803-6812

T. V. Kochikyan, M. A. Samvelyan

Synthesis and properties of thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles | Russian Journal of Organic Chemistry. Russia, 2015, 51(10), 1499-1503 pp.

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, А. С. Галстян

Синтез и исследование пинаколиновой перегруппировки диололактонов нового строения | Հայաստանի քիմիական հանդես. 2015թ․, 68 (3), 418-425 էջ

S. Reimann, P. Ehlers, A. Petrosyan, S. Kons, A. Spannenberg, A. E. Surkis, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, S. Lohbrunner, O. Kühn, R. Ludwig, P. Langer

Site Selective Synthesis of Pentaarylpyridines via Multiple Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions | Advanced Synthesis & Catalysis, 2014, 356, 1987-2008

P. Ehlers, A. Petrosyan, A. Neubauer, T. Broese, S. Lochbrunner, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, P. Langer

Synthesis of Fluorescent 2,3,5,6-Tetra(alkynyl)pyridines by Site-Selective Sonogashira-Reactions of 2,3,5,6-Tetrachloropyridines” | Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 8627-8640

M. Nawaz, Ih. Ullah, O. R. Abid, A. Ali, T. Patonay, T. V. Ghochikyan, A. Saghyan, A. Villinger, P. Langer

Synthesis of functionalized para- and meta-terpenyls based on site-selective Suzuki cross-coupling reactions of bis(triflates) of methyl 2,5-dihydroxybenzoate and 2,4-dihydroxybenzoate | Can.J.Chem., 2013, v. 91, 1048-1055

A. Bunescu, S. Reimann, A. Petrosyan, S. Erfle, C. Mamat, T. V. Ghochikyan, A. Saghyan, A. Stepannenberg, A. Villinger, P. Langer

Regioselective Synthesis of Trichlormethyl-Substituted Salicylates and Cyclohexenones by One-Pot Cyclizations of 1,3-Bis-(trimethylsililoxy)-1,3-butadienes | Helv.Chim. Acta, 2013, V 96, 1955-1967

P. Ehlers, A. Petrosyan, J. Baumgard, St. Jopp, N. Steinfeld, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, Ch. Fischer, P. Langer

Synthesis of 2,5-Diarylpirroles by Ligand-Free Palladium-Catalized CH-Activation of Pyrroles in Ionig Liquids | ChemCatChem, 2013, 5, 2004-2011

Xiao-Feng Wu, A. Petrosyan, A. Saghyan, T. V. Ghochikyan, P. Langer

Metal-free oxidation of benzyl amines to imines | Tetrahedron Letters, 2013, 54, 3158–3159

S. Buttner, A. Bunescu, S. Reimann, T.H.Tam Dang, Th. Pundt, R. Klassen, A. Schmidt, N. K. Kelzhanova, Zh. A. Abilovc, A. S. Saghiyan, A. Villinger, H. Reinke, A. Spannenberg, T. V. Ghochikyan, P. Langer

Regioselective [3+3] Cyclization of 1,3-Bis(silyloxy)buta-1,3-dienes with 1,1,1-Trifluoro-4-(silyloxy)alk-3-en-2-ones: New and Convenient Synthesis of Functionalized 5-Alkyl-3-(trifluoromethyl) phenols | Helv.Chim. Acta, 2013, 96, 44-58

P. Ehlers, A. Petrosyan, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, A. Neubauer, S. Lochbrunner, Peter Langer

Suzuki-Miyaura Reactions of 2,7-Dichloro-1,8-naphthyridine | Synlett, 2013, 24, 359-362

Ռ. Խ. Ադամյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-3 | Բնագետ, 2012, N 1, 85-89

G. Karapetyan, T. V. Ghochikyan, Tuan T. Dang, M. Sher, A. Saghyan, P. Langer

Diversity-Oriented Synthesis of Functionalized Phenols by Regioselective [3+3] Cyclocondensations of 1,3-Bis(silyloxy)-1,3-butadienes with 3-Alkoxy-2-en-1-ones and Related Substrate | Curr. Org. Chem. 2012, 16, 557-565

Iaroshenko V.O., Mkrtchyan S., Gevorgyan A., Vilches-Herrera M., Sevenard D., Villinger A., Ghochikyan T.V., Saghiyan A., Sosnovskikh V.Ya., Langer P.

Synthesis of Heteroannulated 3-Nitro- and 3-Aminopyridines by Cyclocondensation of Electron-Rich Aminohetrocycles with 3-nitro-4H-chromen-4-one | Tetrahedron. 2012, 68 (11), 2532-2543

Ֆ. Հ. Կարապետյան, Լ. Ֆ. Կարապետյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Ջուր–օրգանական միջավայրում հակաօքսիդիչային հատկություն ցուցաբերող պիրազոլոնհիդրատի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունները և էրիթրոցիտային թաղանթի π-պոտենցիալը | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1, էջ 20-25 |

A. S. Saghyan, H. M. Simonyan, L. A. Stepanyan, S. G. Ghazaryan, A. V. Geolchanyan, L. L. Manasyan, V. T. Ghochikyan, T. V. Ghochikyan, N. A. Hovhannisyan, A. Gevorgyan, V. O. Iaroshenko, P. Langer

Asymmetric synthesis of new β-heterocyclic (S)-α-aminopropionic acids | Tetrahedron: Asymmetry, 2012, v. 23, 891-897

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ռ. Խ. Ադամյան

Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-2 | Բնագետ, 2011, N 3, 87-90

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ռ. Խ. Ադամյան

Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-1 | Բնագետ, 2011, N 2, 87-90

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян

Синтез 2-замещенные аминотиазолов-4-(5H)-онов на основе карбоксилактонов | ЖOрХ, 2011, т. 47, (8), с. 1186-1190 |

А. С. Сагиян, А. М. Симонян, С. Г. Петросян, К. В. Акопян, Л. В. Хачатрян, А. В. Геолчанян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян

Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолозамещенных производных–α-аланина | Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 3, с. 352-360 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. Э. Коцинян

Новые гетероциклические соединения на основе карбоксилактонов | Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 1, с. 54-60 |

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Է. Կոծինյան

Некоторые химические превращения 2-карбоксиэтил-4-замещенных-4-пентанолидов (2-կարբօքսիէթիլ-4-տեղակալված-4-պենտանոլիդների որոշ քիմիական փոխարկումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 24-28 (ռուսերեն) |

Iaroshenko V.O., Mkrtchyan S., Ghazaryan G., Hakobyan A., Maalik A., Supe L., Villinger A., Tolmachev A., Ostrovskyi D., Sosnovskikh V.Ya., Ghochikyan T., Langer P.

3-(Dichloroacetyl)chromone - A New Building Block for the Synthesis of Formylated Purine Isosteres. Design and Synthesis of Fused a-(Formyl)pyridines | Synthesis 2011(3), 469-479

Mkrtchyan S., Chilingaryan Z., Ghazaryan G., Dede R., Rasool N., Rashid M. A., GՓrls H., Villinger A., Gorlis H., Karapetyan G., Ghochikyan T., Saghyan A., Langer P.

E/Z-Selective Synthesis of Alkylidene-3-oxo-3H-isobenzofurans by Reaction of Silyl Enol Ethers with Phthaloyl Dichloride | Synthesis 2011, N 14, 2281-2290

Казарян П.А., Паносян Т.П., Исраелян К.И., Кочикян Т.В.

Роль ВАС-167 – производного 4-бутанолидов в регуляции метаболизма фосфоинозитидов гелатоцитов при саркоме-180 и после применения | Доклады АН РА, 2011, т. 111, N 1, с. 85-89

Karapetyan V., Mkrtchyan S., Karapetyan G., Villinger A., Saghyan A., Ghochikyan T., Langer P.

Efficient Synthesis of 2-(2-Aminophenyl)-2,3-dihydropyridin-4(1H)-ones Based on a Ciclization/Ring Cleavage Procedure | Helv.Chim.Acta, 2011, V. 94, PP 2045-2053

А. У. Асоян, А. А. Пепанян, П. А. Казарян, В. C. Арутюнян, Т. В. Кочикян

Мембраностабилизирующий эффект 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида при саркоме-45 | «Вестник», Ереван, 2011, № 3, стр. 75-79

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան

Синтез новых 1,2,4-триазолов (Նոր 1,2,4-տրիազոլների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 29-34 (ռուսերեն) |

А. С. Сагиян, А. М. Симонян, С. Г. Петросян, К. В. Акопян, Л. В. Хачатрян, А. В. Геолчанян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян

Асимметрический синтез новых замещенных 1,2,4-триазолсодержащих производных (S)-α-аланина | Хим. ж. Арм., 2011, т. 64, № 3, с. 352-360 |

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Синтез новых гетероциклических соединений на основе ацетил-a-спиродилактонов (Նոր հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետիլ-a-սպիրոդիլակտոնների բազայի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 30-34 (ռուսերեն) |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян, М. Г. Малакян, Л. А. Вардеванян, С. А. Баджинян

Синтез и исследование антиoксидантных свойств новых производных 1,2,4-триазолов | Хим.-фарм.ж., 2010, т. 44, N 10, с. 3-6 |

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, E. V. Harutyunyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Avetisyan

The synthesis new trisubstituted 1,2,4-triazoles | Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (1), pp. 87-94 |

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, R. A. Thamazyan, A. G. Ayvazyan

The synthesis of new 2-brombutanolides and spiroheterylcombination derivatives of their base | Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (2), pp. 234-241 |

А. У. Асоян, А. А. Пепанян, П. А. Казарян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян

Фосфолипидный профиль клеток лимфоидной ткани при саркоме 45 до и после применения 2-циан-3-метил-4-циклопентаметилен-2-бутен-4-олида | Бюллетень Мед. Института им. Г. Меграбяна. Ереван, 2010, вып. 7, с. 30-41

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Синтез новых спирогетерилзамещенных бутанолидов (Նոր սպիրոհետերիլտեղակալված բուտանոլիդների սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 28-32 (ռուսերեն) |

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Avetisyan, R. A. Thamazyan, A. G. Ayvazyan

Synthesis of 1,2,4-triazol-3-thyoles and their S-substituted derivatives | Journal of Org.Chemistry, 2010, v. 46 (4), pp. 560-564 |

Ա. Ա. Ավետիսյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Քիմիայի որոշ ոչ տիպային խնդիրներ հանրակրթական դպրոցների համար | Բնագետ, 2009, N 1-2, 55-63

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян, Р. В. Пароникян, Г. М. Степанян

Синтез и антибактериальных активность гидразонотиазилилпроизводных насыщенных 2,4,4-замещенных бутанолидов | Хим.-фарм. ж., 2009, т. 43, N 3, с. 22-25 |

Сагиян А. С., Дадаян А. С., Дадаян С. А., Саргсян Т. О., Геолчанян А. В., Кочикян Т. В., Паносян Г. А., Хрусталев В. Н., Малеев В. И.

Асимметрический синтез аминокислот с ускоренным контролем времени при использовании комплексов Ni(II) на основе новых фторсодержащих хиральных вспомогательных реагентов | Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 1-2, с. 117-133 |

А. С. Сагиян, А. М. Симонян, К. В. Акопян, А. Г. Товмасян, А. В. Геолчанян, Т. В. Кочикян

Асимметрический синтез гетероциклически замещенных α-аминокислот (S)-β-[4-аллил-3-(пиридин-3 или 4-ил)-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-α-аланинов | Хим. журн. Армении, 2009, т. 62, № 3-4, с. 362-368 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Способ получения кетопропиллактонов и гетероциклических соединений на их основе | ЖОрХ, 2008, Vol. 44, No. 12, pp. 1826–1830 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян, Р.В. Пароникян, Г.М. Степанян

Синтез и биологические свойства 3-метил-3-(3’-амино-4-ил)-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов | Хим-фарм.ж., 2008, т. 42, N 9, с. 12-14 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Новые синтезы на основе этил-2-оксотетрагидрофуран-3-карбоксилатов | ЖОрХ, 2008, т. 44, вып. 6, с. 859-863 |

A. S. Saghiyan, L. L. Manasyan, A. M. Simonyan, T. V. Ghochikyan, V. S. Haroutunyan, E. V. Haroutunyan, A. A. Avetisyan

Asymmetric synthesis of heterocyclic substituted non proteinogenic α-aminoacid - (S)-2-(2'-amino-2'-carboxyethyl)amino-3-aza-1-tia-7-oxa-8,8-dimethylspiro-[4,4]-2-nonen-1,6-dione | Chemical Journal of Armenia, 2008, 61, №2, pp. 216-221 |

Кочикян Т.В., Арутюнян Э.В., Арутюнян В.С., Аветисян А.А.

Синтез 5-замещенных-3-(2-оксопропил)тетрагидрофуран-2-онов и гетероциклических соединений на их основе | ЖОрХ, 2008, 44, No. 12, с. 1826–1830 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян, Р. В. Пароникян, Г. М. Степанян

Синтез и исследование антибактериальных свойств производных 2-карбоксиметил-4-замещенных-4-пентанолидов | Хим. ж. Арм., 2008, т. 61, N 1, с. 98-103 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

2-Алкенил-2-этоксикарбонил-4-алкоксиметилбутанолиды как синтоны для производных моно- и дилактонов | Хим. жур. Армении, 2007 г., т. 60 № 3, с 509-520 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 2-алкенил-4-алкоксиметилбутанолидов | ЖОрХ, 2006, т. 42, вып. 8, с. 1203-1207 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтезы на основе 8-замещенных-3-бромацетил-3,8-диметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов | ХГС, 2006, вып. 1, с. 123-129 |

A. S. Saghiyan, A. V. Geolchanyan, L. L. Manasyan, A. M. Hovhannisyan, T. V. Ghochikyan, V. S. Haroutunyan, A. A. Avetisyan, K. S. Mirzoyan, V. I. Maleev, V. N. Khrustalev

Asymmetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-heterocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids | Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp. 2743-2753

Сагиян А. С., Манасян Л. Л., Геолчанян А. В., Кочикян Т. В., Оганесян А. М., Арутюнян В. С., Аветисян А. А.

Асимметрический синтез anti-диастериоизомеров β-гетероциклических производных (S)- α-аминомаслянной кислоты | Тезисы междун. Конференции г.Ереван 2006, c.171

Hovhannisyan A. M., Saghiyan A.S., Manasyan L.L., Geolchanyan A.V., Ghochikyan T.V., Haroutunyan V.S.

Asymetric synthesis of anti-diastereoisomers of β-hetrocycle substituted (S)-α-aminobutyric acids | Tetrahedron: Asymmetry, 2006, vol. 17, pp.2743-2753

Саакян Р.Х., Казарян П.А., Арутюнян В.С., Кочикян Т.В.

Антиоксидантная активность производного 4-бутанолидов в кардиомиоцитах при облучении | Мед. наука Арм., 2006, N 2, с. 38-41

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез новых α-спирогетерилсочлененных бутанолидов | ХГС, 2006, вып.4, с. 510-514 |

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Avetissyan

Synthesis of carboxylactones and new heterocyclic compounds based theron | Synth.Comm., 2006, v.36, N 11, pp 1613-1620

T. V. Ghochikyan, E. V. Harutyunyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Galstyan, A. A. Avetisyan

Synthesis of 5-methyl-5-substituted-3-(2-substituted-allyl)-2-oxo-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid esters and some of their rearrangements | Chem.Enivior. Res. 2005, 14(3-4), p. 283-291

Т. В. Кочикян

Спирогетероциклические соединения на основе 2-бромбутанилидов | ЖОрХ, 2005, т. 41, вып. 4, с. 590-593

Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, М. А. Самвелян, А. А. Аветисян

Новые гетероциклические производные α-спиродилактонов | ЖOрХ, 2005, т. 41, вып. 6, с. 913-916 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез новых гетероциклических соединений на базе карбоксилактонив | Хим. ж. Армении, т. 58, N-4, 2005, с. 130-132 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-этоксикарбонил-2-этоксикарбонилметилбутанолидов | ХГС, 2005, вып. 11, с. 1625-1633

T. V. Ghochikyan

Synthesis of 2-Ethoxycarbonyl-2-Bromo-4-Methyl-4-Substituted Butanolides and New Spiroheteryl-Joint Butanolides Based Thereon | SYNTHETIC COMMUNICATIONS, v. 34, No 22, pp. 4219-4225, 2004

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Новые гетероциклические соединения содержащие спиродибутанолидный фрагмент | Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 1-2, с. 152-153 |

А. С. Сагиян, А. В. Геолчанян, А. А. Григорян, Н. Р. Мартиросян, С. А. Дадаян, В. И. Тараров, Ю. Н. Белоконь, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Асимметрический синтез ®-S-3-(3-гидрокси)пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина и ®-S-3-пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина | Хим.Ж.Арм., 2004, т. 57, No 1-2, с. 85-91 |

A. S. Saghiyan, A. V. Geolchanyan, S. G. Petrosyan, T. V. Chochikyan, V. S. Haroutyunyan, A. A. Avetisyan, Yu. N. Belokon, K. Fisher

Asymmetric synthesis of β-Heterocycle substituted L-α-amino acids | Tetrahedron: Asymmetry, 2004, vol. 15, pp. 705-711

A. S. Saghiyan, A. V. Geolchanyan, L. L. Manasyan, G. M. Mkrtchyan, N. R. Martirosyan, S. A. Dadayan, T. V. Ghochikyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Avetisyan, V. I. Tararov, V. I. Maleev, Yu. N. Belokon

Asymmetric synthesis of (R)-S-(1,2,4-triazol-3-yl)cysteines by nucleophilic addition of thiotriazoles to a Ni(II) complex with achiral dehydroalanine Schiff base | Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2004, vol. 53, № 4, pp. 932-935 |

Т. В. Кочикян

Новые гетероциклические соединения на основе 3-метил-3-бромацетил-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов | Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 3, с. 73-79 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Новые гетерилспиросочлененные 4-бутанолиды | Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, N 4, с. 116-117 |

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-(2-метил-3-оксобутил)-2-этоксикарбонилбутанолидов | ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 9, с. 1402-1405 |

Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Конденсация 4-замещенных-2-этоксикарбонил-4-пентанолидов с α,β-непредельными соединениями | ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 8, с. 1211-1214 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез 3,8-диметил-3-ацетил-3-бромацетил-8-алкил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов | Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 4, с. 51-57 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез новых производных 4-замещенных-2-карбоксиметил-4-пентанолидов | Хим.ж. Арм., 2003, т. 55, No 1-2, с. 57-63 |

Ա. Ս. Սաղյան, Ա. Վ. Գեոլչանյան, Ն. Ռ. Մարտիրոսյան, Վ. Ի. Տարարով, Յու. Ն. Բելոկոն, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Асимметрический синтез (R)-S-3-(3’-гидрокси-4’-изоамилокцибутил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина ((R)-S-5-(3’-հիդրոքսի-4’-իզոամիլօքսիբութիլ)-4-ալիլ-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ-ցիստեինի ասիմետրիկ սինթեզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 65-71 (ռուսերեն) |

А. С. Сагиян, Л. Л. Манасян, А. В. Геолчанян, С. А. Дадаян, Н. Р. Мартиросян, С. М. Вардапетян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян, Ю. Н. Белаконь

Исследование реакции асимметрического присоединения гетероциклических тиолов к хиральным комплексам дегидроаминомаслянной кислоты. Асимметрический синтез 2L, 3L-allo-β--метил-S-5-(гидроксипропил)-4-аллил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина | Хим.ж. Арм., 2003, т. 56, No 1-2, с. 64-71 |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 4-замещенных-2-(2’-метил-2’-карбокси)этил-4-пентанолидов | Хим.Ж. Арм.,2002, т. 55, No 4, с. 72-77 |

Л. В. Варданян, Р. Л. Варданян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Ингибирующая способность некоторых гидразидов в реакциях окисления органических веществ | Хим.Ж. Арм., 2002, т. 55, No 3, с. 38-44 |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Новый подход к синтезу 2-(3’-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов | Ученые записки ЕГУ, 2002, No 2, с. 88-91

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան, Ի. Գ. Կորպակովա

Հակամուտագենային ակտիվություն ունեցող լակտոնային օղակով թիոսեմիկարբազոններ | Արտոնագիր N 1078, (2002)

Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Новый подход к синтезу 2-(3՛-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов (Նոր մոտեցում 2-(3՛-օքսոբութիլ)-4-տեղակալված-4-պենտանոլիդների ստացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 88-91 (ռուսերեն) |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Циклизация алкенилмалоновых эфиров | Уч. Зап. ЕГУ, 2002, No. 1, с. 73-76

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Синтез новых карбоксилактонов и некоторые их превращения | ЖОрХ, 2002, т. 38, вып. 3., с. 411-414 |

А. С. Сагиян, А. В. Геолчанян, Н. Р. Мартиросян, С. А. Дадаян, В. И. Тараров, Ю. Н. Белоконь, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Асимметрический синтез (R)-S-3-(3-гидрокси)пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина и (R)-S-3-пропил-4-аллил-1,2,4-триазол-5-ил-цистеина через хиральный комплекс Ni(II) оснований шиффа дегидроаланина | Хим.ж.Арм., 2002, т. 55, No. 3, с. 114-122 |

А. С. Сагиян, А. В. Геолчанян, Н. Р. Мартиросян, С. А. Дадаян, В. И. Тараров, Ю. Н. Белоконь, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Асимметрический синтез (R)-S-5-(3-гидрокси-4-изоамилокси)бутил-4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина и (R)-S-5-(3-гидрокси)пропил-4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил-цистеина | Хим.ж.Арм., 2002, т. 55, No. 4, с. 84-91 |

Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Циклизация алкенилмалоновых эфиров (Ալկենիլմալոնաթթուների էսթերների ցիկլացումը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 73-76 (ռուսերեն) |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Усовершенствованный способ получения 2-этоксикарбонил-2-замещенных-4-алкоксиметилбутанолидов | Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2001, N 3-1, c. 42-45

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, З. Ю. Налбандян, М. А. Самвелян, А. А. Аветисян

Новый способ синтеза 4-алкоксиметил-2-ацетонилбутанолидов | ЖорХ, 2001, т. 37, вып. 1, с. 119-121 |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

N-Фениласпаримид | Синтезы гетероциклических соединений, Ереван, 2001, вып. 17, с. 59

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян, А. С. Сагиян, А. Л. Геолчанян, Л. Л. Манасян

Синтез и некоторые превращения 2-этоксикарбонил-4-амилбутанолида | «Информационные технологии и управление», Ереван 2001, 3-2, с. 161-166

Լ. Ռ. Վարդանյան, Ռ. Լ. Վարդանյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Ингибирование реакции окисления органических веществ тиосемикарбазоном (Օրգանական նյութերի օքսիդացման ռեակցիաների արգելափակումը թիոսեմիկարբազոնով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 79-85 (ռուսերեն) |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, З. Ю. Налбандян, М. А. Самвелян, А. А. Аветисян

Способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов и кетолактонов на их основе | Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2000, N 2, с. 48-51

А. С. Сагян, А. В. Геолчанян, С. М. Вардапетян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян, Ю. Н. Белоконь

Новый подход к асимметрическому синтезу гетероциклических α-аминокислот | Хим.Ж.Арм., 2000, т. 53, No. 3-4, с. 118-120 |

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Способ получения 2-карбэтокси-2,4-дизамещенных-4-пентанолидов | Сборник статей ИАА «Информационные технологии и управление», Ереван, 2000, N 2, с. 52-55

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Одностадийный способ получения 2-карбэтокси-2,4-дизамещенных пентанолидов | Хим.ж.Арм., 2000, т.53, No. 3-4, с. 121-122 |

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Синтез 2-замещенных-4,4-диметилбутанолидов и некоторых гидразидов на их основе (2-տեղակալված-4,4դիմեթիլբութանոնոլիդների սինթեզը և որոշ հիդրազիտների ստացումը նրանց հիման վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 76-78 (ռուսերեն) |

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, А. А. Аветисян

Циклизация моноэтиловых эфиров алкенилмалоновых кислот в лактоны | Хим.ж.Арм., 1999, т. 52, No. 1-2, с. 178-179 |

А. У. Асоян, П. А. Казарян, В. С. Арутюнян, Н. Р. Егиазарян, Т. В. Кочикян, А. Л. Оганесян

Влияние препарата ВАС-195 на скорость ПОЛ и соотношение фосфолипидов эритроцитарных мембран после облучения | Биол. Журнал Армении, 1999, т. 52, No 3-4, с. 281-284

П. А. Казарян, Г. В. Абрамян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. Р. Егиазарян

Изучение спектра фосфатидов и Активность пол в корковом слое почек после применения препарата ВАС-167 | Биол. Журнал Армении, 1999, т. 52, No 3-4, с. 289-290

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. С. Закс

Противовоспалительная активность в ряду лактонсодержащих ацилтиомочевин | Актуальные проблемы эксперимент. и клинич. медицины, сб. научн. ст. и тез. докл. респ-ого гемотологического центра, Ереван, 1998, с. 406-409

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский

Противоопухолевая активность в ряду производных 4-бутанолидов | Актуальные проблемы экспериментa и клиничeской медицины, сб. научн. ст.и тез. докл. респ-ого гемотологического центра, Ереван, 1998, с. 409-412

А. А. Аветисян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, П. А. Казарян

Активность переокисления мембранных липидов при ионизирующем облучении до и после применения препарата ВАС 195 | Науч. труды и сообщ. Нац. инст. здравохр. им. С. Х. Авдалбекяна, Ереван, 1997, с. 209

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Н. С. Егиазарян, А. А. Аветисян

Новый способ получения 2,4-дизамещенных-4-бромметилбутанолидов | ЖОрХ, 1995, т. 31, вып. 1, с. 100-102

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Н. С. Егиазарян, А. А. Аветисян

Способ получения 2-ацетонил-4-замещенных-4-пентанолидов | Арм. хим. ж., 1994, т. 47, 1-3, с. 88-90

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Н. С. Егиазарян, А. А. Аветисян

Улучшенный способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов | Арм. хим. ж., 1994, т. 47, Nо 1-3, с. 91-93

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. С. Закс

Синтез и исследование противовоспалительной активности лактонсодержащих тиомочевин | Ереван, «Препринт», ЕрГУ, 1991, с. 10-14

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский

Синтез и противоопухолевая активность амидов 2-карбэтоксиметил(этил)-4-алкоксиэтил-4-бутанолидов | Ереван, «Препринт», ЕрГУ, 1991, с. 15-19

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, О Ми Нам, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 2-ацетил-4-замещенных бутанолидов | Меж. вуз. сб. «Химия и хим. тех-гия», Ереван, 1989, Nо 5 с. 5-9

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, В. X. Ксиптеридис, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения этиловых эфиров 2-алкил-2-циан-оксогексановых кислот | Меж. вуз. сб. «Химия и хим. тех-гия», Ереван, 1989, вып. 5, с. 10-19

В. С. Арутюнян, О Ми Нам, Т. В. Кочикян, Т. Ю. Маркарян, А. А. Аветисян

Способ получения 2-(3-оксобутил)-4-замещенных-4-пентанолидов | Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 8, с. 522-524

А. И. Дворянчий, В. С. Арутюнян, О Ми Нам, Т. В. Кочикян, А. С. Аракелян, А. А. Аветисян

Бромгидрирование непредельных соединений бромистоводородной кислотой и пероксидом водорода | Арм. хим. ж., 1988, т. 41, No 10, с. 619-624

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 2-карбоксиметил-5-алкокси-4-пентанолидов | Меж. вуз. сб. «Химия и технология фурановых соединений», ДСП Краснодар, 1988, с. 14-20

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Некоторые превращения 2-карбоксиметил-5-алкокси-4-пентанолидов | Меж. вуз. сб. «Химия и технология фурановых соединений», ДСП Краснодар, 1988, с. 58-66

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, О Ми Нам, А. А. Аветисян

Конденсация 2-ацетил-4-амил-4-бутанолида с метакрилатом и акрилонитрилом | Арм.хим.ж. 1986, т. 39, No 9, c. 580-584

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, О Ми Нам, А. А. Аветисян

Пинаколиновая перегруппировка 2-(2-метил-2,3-диокси)пропил-4-амил-4-бутанолида | Арм.хим.ж. 1986, т. 39, No 9, с. 592-593

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, О Ми Нам, А. А. Аветисян

Окисление лактонсодержащих α-гликолей тетраацетатом свинца | Арм.хим.ж., 1986, т. 39, No 9, с. 593-594

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Б. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Препаративный способ получения хлорформиатов | Меж.вуз.сб. "Химия и хим.тех-ия", Ереван, 1986 No4, с. 36-38

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян

Синтез новых эфиролактонов и их карбоксианалогов | Меж.вуз.сб. «Химия и хим. тех-ия», Ереван, 1985, No 3, с. 88-92

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева

Синтез и фармакологические исследования гидразидов γ-оксикислот | Арм.хим.ж., т. 38, 1985, No 8, c. 523-525

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Синтез и некоторые превращения 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов | Меж.вуз.сб. "Химия и тех-ия фураных соедин.", Краснодар, 1984, с. 23-30

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева, М. А. Антадзе

Синтез и предварительные результаты фармакологических исследований меркаптотриазолил γ-лактонов | Арм.хим.ж., 1984, т. 38, No ll, c. 668-672

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, С. М. Габриэлян, М. Г. Залинян

Синтез глицидиловых эфиров и новых 1,3-диоксоланиллактонов | Арм.хим.ж., т. 36, No. 8, 1983, с. 387-391

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. А. Матнишян

Способ получения производных N,N-арилендиаспаримидов | Меж.вуз.сб. "Химия и тех-ия фуран-ых соедин.", Краснодар, 1983, с. 88-92

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян

Поведение 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов в реакции Михаэля | Арм.хим.ж., 1982, т. 35, No. 6, с. 386-391

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян

Синтез 2-ацетил- или 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов | Арм.хим.ж., 1982, т. 35, No. l0, с. 668-671

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Ш. А. Казарян, Ш. А. Маркарян, М. Г. Залинян

Синтез новых хлоралкениллактонов | Меж.вуз.сб."Химия и хим. технология", Ереван 1982, No. 2, c. 86-91

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, М. Г. Залинян, Н. М. Морлян

Синтез N-замещенных тиомочевин | Меж. вуз. сб. "Химия и хим. тех-ия", Ереван 1982, No. 2, c. l38-141

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян, А. С. Закс, В. В. Юшков

Синтез и исследование фармакологической активности 1,3-диоксоланиллактонов | Хим.-фарм. ж., деп. в ЦБНТИ Минмедпрома, Bып. l0, No. l30, 1982

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян

Некоторые превращения 2-ацетил-5-алкокси-4-пентанолидов | Арм.хим.ж., 1980, т 34, № 12, с. 1001-1006
 

Արտոնագիր/Patent

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Սապրոֆիտային միկրոֆլորայի վրա բակտերիոստատիկ ազդեցություն ցուցաբերող 3-մեթիլ-4-բուտիլ-4-(2-հիդրազինոկարբոնիլէթիլ)-2-պիրազոլին-5-ոնի օքսալատ | ՀՀ պատենտ, N 3434 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթուների N-ալիլիմիդներ | ՀՀ պատենտ, N 3433 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ցուցաբերող 2-ալկիլ-2-մեթիլգլուտարաթթուների N-տեղակալված ամիդների կամ հիդրազիդների նատրիումական աղեր | ՀՀ պատենտ, N 3432 A 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 3,5-դիբրոմ-1-(2-)(3-մեթիլ-2-օքսո-5-(պրոպօքսիմեթիլ)տետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-2-օքսոէթիլ | ՀՀ պատենտ, N 3429 A, 2021

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Հիպոթենզիվային հատկություն ունեցող 5-բուտիլ-(5-քլորպիրիդին-2-iլ)գլիցիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)ոնի հիդրոբրոմիդ | ՀՀ պատենտ, N 3428 A, 2021

Տ. Ղոչիկյան, Մ. Սամվելյան

Հակամիներալոկորտիկոիդային հատկություն ունեցող 2-ալկիլ-3-մեթիլ- գլուտարաթթվի N-տեղակալված ամիդների նատրիումական աղեր | 3432 (13) A, C07C 109/00 C07C 103/00, 2021-02-16, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Մ. Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող տեղակալված գլուտարաթթվի N-ալիլիմիդներ | A(11) 3433 (13) A C07D 211/00, 2021-02-16, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Մ. Սամվելյան

Աճը խթանող հատկություն ունեցող մեթիլ-4-2-հիդրազոնոկարբոնիլէթիլ-2-պիրազոլին-5-ոն | AM20210048Y, 2021-10-01, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Ա. Գալստյան, Ա. Ժամհարյան, Շ. Աֆրիկյան, Վ. Ֆրանգյան

Ցավազրկող հատկություն ունեցող 2-(3-(4-ֆենիլ-5-թիօքսո)-3-(մ-տոլիլ)-4,5-դիհիդրո-1H-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ) պրոպանամիդոքացախաթթու | 3445 A, 2021-01-21, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Ա. Գալստյան

Հիպոթենզիվային ակտիվություն ունեցող 2-(2-ամինո(կամ մեթիլ)թիազոլիլ-4-իլ)-3-իզոպենտիլգլուտարաթթվի դիհիդրազիդներ | 3442 A, 2021-02-02, Հայաստան

Տ. Ղոչիկյան, Ա. Գալստյան

Ալգիցիդային հատկություն ունեցող 2-ացետոնիլ- կամ 2-ֆորմիլմեթիլ-4-տեղակալված-4-բուտանոլիդների թիոսեմիկարբազոններ | 3443 A, 2021-02-02, Հայաստան

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

Ցավազրկող հատկություն ունեցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5-բուտիլդիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոն | ՀՀ պատենտ, N 3378 A, 2020

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Ա.Ս.Գալստյան

4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված)-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ)-l-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ որպես ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ | ՀՀ պատենտ, N 3377 A, 2020 թ.

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ) կարբամոթիոիլ)ացետամիդ | ՀՀ պատենտ, N 3371 A, 2020

Տ.Վ.Ղոչիկյան, Մ.Ա.Սամվելյան

Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2 (3H)-ոն | ՀՀ պատենտ N 3373 A, 2020

Ղոչիկյան Տարիէլ, Գալստյան Արմեն

4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H- 1,2,4-տրիագոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներ որպես Ֆիտոպլանկտոնի աճի խթանիչներ | Քիմիա, Հայաստան, 2020, AM20190150: Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես, ֆիտոպլանկտոնների աճի խթանիչներին՝ 4-(5-մերկապտո-4-տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ)-1-ալկօքսիբուտան-2-ոլներին։ Նշված միացությունները ստանում են ենթարկելով 1-(4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանոիլ)-4-տեղակալված թիոսեմիկարբազիդները հիմնային ցիկլացման ալկալու ջրային լուծույթով։

Տարիէլ Ղոչիկյան, Մելանյա Սամվելյան

Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմե-թիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,2-դիօքսո¬լան-2-իլ)դիհիդրոֆուրան-2-(3H) | Օրգանական քիմիա, 2020, Հայաստան, 3373 A: Գյուտը վերաբերում է օրգանականքիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլդիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանակությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի (КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի ազեոտրոպ հեռացմամբ: Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող միջոցների տեսականին:

Ղոչիկյան Տարիէլ, Գալստյան Արմեն

Ցավազրկող հատկություն ունեցող 5-(2-ամինոթիազոլ-4-իլ)-5- բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H)-ոն | Քիմիա, 2019, Հայաստան, AM20190151: Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 5 - (2 –ամինոթիազոլ - 4 - իլ) – 5 – բուտիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) – ոնին, որն ունի ցավազրկող ակտիվություն և կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ: 4 – բուտիլ – 4 – բրոմացետիլդիհիդրոֆուրան- 2(3H) -ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում թիոմիզանյութի հետ Հանչի ռեակցիայի պայմաններում և ամոնիակաջրով հետագա մշակմամբ անջատում են նպատակային միացությունը: Ընդլայնվում է ցավազրկող ակտիվություն ցուցաբերող միջոցների տեսականին:

Տարիէլ Ղոչիկյան, Մելանյա Սամվելյան

Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմե¬թիլ)-2-(օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ) –N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդ | Օրգանական քիմիա, 2019, Հայաստան, 3371 A: Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդին, որը կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ: 2-կարբօքսիմեթիլ-4-բուտօքսիմեթիլ4-բուտանոլիդի քլորանհիդրիդը փոխազդեցության մեջ են դնում նատրիումի կամ ամոնիումի ռոդանիդի հետ, իսկ այնուհետև՝ 4-նիտրոանիլինի հետ: Ընդլայնում է հակաբորբոքային հատկություն ունեցող միջոցների տեսականին:

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ | Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան

Հիպոթենզիվ ակտիվություն ունեցող 4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթուների հիդրազիդներ | Օրգանական քիմիա, 2018, N3165A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

3,4-Երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր 2040 A 2, 2007, N 4, 12

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

1,4-Երկտեղակալված թիոսեմիկարբազիդների ստացման եղանակ | ՀՀ Արտոնագիր 2039 A 2, 2007, N 4, 11

Վ. Ս. Հարությունյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Է. Վ. Հարությունյան, Ա. Ա. Ավետիսյան

Ալկիլ-, ալկենիլ- և ալկինիլքլորիդների ստացման եղանակ | Արտոնագիր N 1124 (2002)

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, В. X. Ксиптеридис, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова

Тиосемикарбазоны 2-ацетонил- или 2-формилметил-4-замещенных-4-бутанолидов, проявляющие альгицидную активность | А.С. 1563195 (1990), не подл. публ.

С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Способ улучшения санитарного состояния рыбоводных водоемов | АС. 1496027 (1989), не подл. публ.

С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, И. С. Шестерин, Е. А. Парунакян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Способ повышения продуктивности рыбохозяйственных водоемов | А.С.1510116 (1989), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, Т. В. Глотова, С. М. Ширинян, А. С. Кинзирский

Производные 4-бутанолидов, проявляющие противоопухолевую активность | А.С.1540069 (1989), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова

Оксалат 3-метил-4-бутил-4-(2-гидразинокарбонилэтил)-2-пиразолин-5-она, проявляющей бактериастатичвскую активность | А.С. 1469811 (1988), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, Г. И. Богучарскова

1-(4-Гидрокси-5-изоамилокси)пентаноил-4-аллилтиосемикарбазид, проявляющий стимулирующую активность по отношению к водоросли хлорелла | А.С. 1422603 (1988), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова

3,5-Дибромпиридиниевые соли 2-замещенных-4-бромацетил-4-пентанолидов, проявляющие стимулирующую активность для развития фитопланктона | А.С. 1457389 (1988), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, О Ми Нам, А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский, А. М. Королева

3-(1-Бензил-3-гидросиоктил)-4-фенил-5-меркапто-1,2,4-триазол, проявляющий противоопухолевую активность | А.С. 1473297 (1988), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, С. С. Гусева, И. Г. Корпакова, Г. И. Богучарскова

5-Меркапто-4-замещенные-3-(3-гидрокси-4-алкокси)бутил-1,2,4-триазолы, проявляющие стимулирующую активность для развития фитопланктона | A.C. 1343767 (1987), не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц

Гидробромид 2-этил-2-карбэтокси-4-(2-о-толиламинотиазолил-4) пентанолида-4, проявляющий гипноседативное действие | А.С. 1185833 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. С. Закс, Е. М. Чукичев

1-(2-Бензил-4-гидрокси-5-изоамилоксипентаноил)-4-тиосемикарбазид, проявляющий противовоспалительную активность | А.С. 1190619 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Способ получения 2-замещенных-5-алкокси-4-пентанолидов | А.С. 1262922 (1986) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян, Г. В. Ковалев, И. Н. Тюренков

Гидразиды 4-окси-5-алкоксипентановых кислот, обладающие гипотензивным действием | А.С. 1141719 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева

Диоксолат дигидразида 2-(2-гидрокси-3-изобутоксипропил)пентакарбоновой кислоты, обладающий гипотензивным действием | А.С. 1157812 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, А. А. Аветисян

Способ получения этиловых эфиров 4-метил-2-замещенных-5-оксогексановых кислот | А.С. 1162177 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Г. В. Ковалев, Л. И. Бугаева

Оксалаты гидразидов 2-замещенных-4-гидрокси-5-алкоксипентановых кислот, обладающие гипотензивным действием | А.С. 1167854 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян

Способ получения эфиров 2-карбокси-этил-γ-лактонов | А.С. 1184242 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. М. Колесникова, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц

Гидробромид 2-этил-2-(2-аминотиазолил-4)-5-амилокси-4-пентанолида, обладающий противосудорожной активностью | А.С. 1189054 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, Н. А. Стародумова, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц

1-(4-Окси-5-изоамилоксипентаноил)-4-фенилтиосемикарбазид, проявляющий гипноседативную активность | А.С. 1220290 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, А. А. Аветисян, С. М. Габриелян

Способ получения диамида ацетилендикарбоновой кислоты | А.С. 1226796 (1985) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Глотова, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян, Г. В. Ковалев, И. Н. Тюренков, Г. Е. Шульгина

Гидробромид 4-(5-хлорпиридил-2) аминоацетилоктанолида-4, обладающий гипотензивным действием | А.С. 1094290 (1984) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. М. Колесникова, А. С. Закс, Е. М. Чукичев

3,5-Дибромпиридиниевая соль 2-метил-2-бромацетил-5-пропоксипентанолида-4, проявляющая противовоспалительную активность | А.С. 1112754 (1984) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, Н. А. Стародумова, А. С. Саратиков, Н. С. Лифшиц

4-(2-Аминотиазолил-4)октанолид-4, проявляющий анальгетическую активность | А.С.1118032 (1984) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. С. Закс, Е. М. Чукичев, И. В. Сидорова

1-п-Нитрофенил-3-(5-бутокси-4-пентанолидил-2-метилкарбонил)тиомочевина, обладающая противовоспалительной активностью | А.С. 1121949 (1984) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, М. Г. Залинян, Г. В. Ковалев, И. Н. Тюренков

2-Бромпиридиниевая 2-этил-2-карбэтокси-4-бромацетилпентанолида-4, обладающая гипотензивным действием | А.С. 1136460 (1984) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян, А. С. Закс, В. В. Юшков

2-Аллил-2-(2,4-диметил-1,3-диоксоланил-2)-4-бутоксиметилбутиролактон, проявляющий противовоспалительную и обезболивающую активность и снотворное действие | А.С. 1032754 (1983) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян

Способ получения 2-замещенных-4-алкоксиметилбутиролактонов | A.C. 924046 (1982). Бюл.из № 16

В. С. Арутюнян, В. П. Абанькин, Т. В. Глотова, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян, Е. Л. Пидемский

α-Пропил-γ-замеэенных-γ-валеролактоны или их гидробромиды, проявляющий противовоспалительную активность | A.C. 879939 (1981) не подл. публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян, Е. Л. Пидемский, Г. А. Тульбович, В. П. Абанькин, Т. М. Колесников

α-Пропил-γ-(2-N-о-хлорфениламинотиазолил-4)-γ-валеролактон, проявляющий анальгетическую активность | A.C. 879941 (1981) не подл.публ.

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, М. Г. Залинян

Способ получения 2-замещенных-4-алкокси(арокси)-γ-бутиролактонов | A.C. 899558 (1981). Бюл. из № 3

В. С. Арутюнян, М. Г. Залинян, Т. В. Кочикян, Т. В. Глотова, С. М. Габриелян

Способ получения D, L-α-фенилэтиламина | A.C. 667545 (1979) Бюл. из № 22
 

Թեզիս/Thesis

Галстян А. С., Франгян В. Р., Кочикян Т. В.

Синтез и некоторые превращение 4-аллил-1,3-дизамещенных-1h-1,2,4-триазол-5(4h)-тионов | WSOC – 2018, стр. 92-92 |

S. V. Grigoryan, A. S. Galstyan, T. V. Ghochikyan

The synthesis of substituted 6-((1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)-5,6-dihydrothiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles by using click reaction | IUPAC Post-graduate Summer School on Green Chemistry. 2018, p. 47 |

Frangyan V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

The bromination reaction of 1,3-disubstituted 4-allyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thiones | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers. 2017, p. 118

Grigoryan S. V., Galstyan A. S., Ghochikyan T. V.

Study of the reaction of cyclization of 4-allyl-5-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-thiols and some transformation | The 4th International Scientific Conference of Young Researchers, 2017, p. 131 |

Tariel V.Ghochikyan

New syntheses in the field of γ-lactones and biological studies of the obtained compounds | 6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 45 |

Ghochikyan T.V., Samvelyan M.A., Harutyunyan V.S., Harutyunyan E.V., Kotsinyan A.E., Peter Langer

The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

A. Petrosyan, P. Ehlers, T. V. Ghochikyan, A. S. Saghyan, P. Langer

Synthesis and Photophysical Properties of Some Tetraalkynylpyridines | 15th JCF-Fruhjahrssymposium, March 6-9, 2013, Berlin, Z. 246

Т. В. Кочикян, М. А. Самвелян, В. С. Арутюнян

Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов | 3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, E. V. Harutyunyan

Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides | 3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84

Ղոչիկյան Տ.Վ., Սամվելյան Մ.Ա., Հարությունյան Վ.Ս., Հարությունյան Է.Վ., Կոծինյան Ա.Է.

3-Մեթիլ-4-հիդրազինոկարբոնիլմեթիլ-2-պիրազոլին-5-ոնը և նրա ածանցյալները | Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 84

Ղոչիկյան Տ.Վ., Սամվելյան Մ.Ա., Հարությունյան Վ.Ս., Հարությունյան Է.Վ.

2-Կարբօքսիմեթիլ-4-ալկօքսիմեթիլբուտանոլիդների պոտենցիալ կենսաակտիվ ածանցյալներ | Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 82

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, М. А. Самвелян, А. Э. Коцинян

Синтез и биологическая активность спирогетерилзамещенных 4-бутанолидов | III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 41-43

Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, В. С. Арутюнян, М. А. Самвелян, А. Э. Коцинян

Синтез и биологическая активность гетероциклических соединенй содержащих дибутанолидный фрагмент | III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 57

Казарян П.А., Паносян Т.П., Саакян Л.С., Кочикян Т.В.

Состояние ион-транспортных ферментных систем при саркоме-180 и после применения ВАС-167 – производного 4-бутанолидов | Доклады АН РА, 2011, т. 111, N 2, с. 171-176

Казарян П.А., Паносян Т.Р., Koчикян Т.В., Мурадян Р.Е.

Роль 1,3,4-тиодиазолиламид-4-изопропоксиметил-2-карбоксиметилбутанолида в регуляции метаболизма липидных и белковых компонентов биомембран | Мат. V межд. конф. Сов. аспекты реабилитации в мед. Ереван, июнь, 2011, с. 35-38

P. A. Ghazaryan, T. R. Panosyan, T. V. Ghochikyan, V. S. Harutyunyan, A. P. Ghazaryan, L. S. Sahakyan

Exchange of membrane phospholipid metabolism and ion-transport enzymatic systems activity at sarcoma-180 and after using VAS-167 | International Conference «Actual Issues of Haematology and Trancsfusiology», Yerevan-Stepanakert, J.Blood, 1(10), 2010, p. 24

Տ. Վ. Ղոչիկյան

Լակտոնպարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի սինթեզ | Զեկ.թեզ., ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Երևան, 2009, էջ 16

T. V. Ghochikyan, E. V. Harutyunyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Avetisyan

The synthesis of new representatives of functionally substituted α-spirodilactones | International Conference «State the-Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution», Tsakhadzor, September, 2008, p. 122

Saghiyan A.S., Simonyan H.M., Hakobyan K.V., Ghochikyan T.V.

Asymmetric synthesis of β-heterocycle substituted (S)-(-alanines) | International Conference “State the-Art Biotech. in Arm. & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 130

T. V. Ghochikyan, V. S. Harutyunyan, M. A. Samvelyan, A. A. Avetisyan

The study of rearrangement in the heterocyclic α-glicols series | International Conference “State the Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 124

Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Լ. Վ. Կարապետյան, Հ. Գ. Ալվանջյան, Կ. Ս. Ավետիսյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան, Ա.Ա.Ավետիսյան

Նոր սինթեզված միացությունների կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրությունը | «Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում», Երևան 2007, էջ 52-53

Հարությունյան Վ.Ս., Ղոչիկյան Տ.Վ., Ավետիսյան Ա.Ա.

Պոտենցիալ հակաբակտերիալ հատկություններով օժտված միացությունների սինթեզ և ուսումնասիրություններ | Զեկ.թեզ., Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացումզ, Երևան, 2007, էջ 40

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, E. V. Harutyunyan, A. A. Avetisyan

New syntheses on the base of 2-alkenyl-2-ethoxycarbonyl-4,4-disubstituted butanolids | International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia» Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 55

T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, E. V. Harutyunyan, A. A. Avetisyan

New transformations of 2-carboxyehyl-4,4-disubstituted butanolids | International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia», Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 54

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, Э. В. Арутюнян, М. А. Самвелян, А. А. Аветисян

Синтез биологически активных соединений на основе 2-ацетонил- и 2-(3'-оксобутил)производных бутанолидов | Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 201

A. S. Saghiyan, L. L. Manasyan, S. A. Dadayan, A. A. Avetisyan, T. V. Kochikyan, V. S. Haroutunyan, Yu. N. Belokon

A hith selective method for asymmetric synthesis of β-heterocycle substituted 3-L-allo-α-aminobutanoic acids | International Conference Dedicoted to 50-th Anniversary of A.N. Nesmiyanov Institute of Organoelement Compounds (INEOS), Russian Academy of sciences, Moscow, 2004, May 30-june 4, p. 163

T. V. Kochikyan, M. A. Samvelyan, V. S. Harutyunyan, A. A. Avetisyan

Sinthesis of bromacetyl α-spirodilactones and new heterocycles on their baze | Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Maracesha, 2004 Nov. 23-27, p. 141

Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян, А. А. Аветисян

Структура и активность некоторых аминотиазолил лактонов | Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 199

А. Р. Егиазарян, П. А. Казарян, Л. С. Саакян, А. У. Асоян, Т. В. Кочикян, В. С. Арутюнян

Активность ферментных систем фосфатогенеза и содержание метаболитов липидов при облучении и после применения 4-бутанолидов | Сборник I национальной научно-медицинской конференции «Здоровье человека», Ереван, 2002, 6-8 ноября, с. 179

Л. С. Саакян, П. А. Казарян, Т. В. Кочикян, В. C. Арутюнян, Р. Х. Саакян

Метаболизм легких при ионизирующем облучении и после применения гидразида пиразолина | Сборник I национальной научно-медицинской конференции «Здоровье человека», Ереван, 2002, 6-8 ноября, с. 184

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Синтез ацетониллактонов на основе 2-карбэтокси-4-алкоксиметил-4-бутанолидов | Тезисы док. межд. семинара «Конверсионный потенциал Армении программы МНТЦ», Ереван, 2-7 октября 2000, часть1, с. 313

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, З. Ю. Налбандян, А. А. Аветисян

Способ получения спиропроизводных 4-ацетил(бромацетил)бутанолидов | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 29

А. С. Сагиян, А. В. Геолчанян, Ш. Р. Матевосян, С. М. Вардапетян, В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, Ю. Н. Белоконь

Асимметрический стехиометрический синтез гетероциклических S-замещенных L-цистеинов | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1999, с. 31

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, З. Ю. Налбандян, А. А. Аветисян

Поведение 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов в реакциях Михаэля | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1998, с. 41

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Бромирование некоторых ацетилпроизводных 4-бутанолидов | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1998, с. 30

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Окислительное бромирование 2,4-дизамещенных-4-пентановыхкислот | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1997, с. 12

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Способ получения 5-меркапто-1,2,4-триазолил- и 5-амино-1,3,4-тиодиазолилпроизводных-4-бутанолидов | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1997, с. 52

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

О дегидратации некоторых диололактонов | Тез. докл. респ. конф. по орг. синтезу, Ереван, 1996, с. 45

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян, А. С. Кинзирский

Синтез новых кетолактонов и выход к индолилпроизводным на их основе | Тезисы докл. Всесоюз. Совещания "Кислородсодержащие гетероциклы", Краснодар, 1990, с. 112

В. С. Арутюнян, Т. В. Кочикян, А. А. Аветисян

Способ получения некоторых эфиро- и карбоксипроизводных 4-бутанолидов | Тез. докл. Всесоюз. совещания "Кислородсодержащие гетероциклы", Краснодар, 1990, с. 123