Տարոն Արթուրի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2006 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման առանձնահատկությունները տորոիդային ռեզոնատորներում»
2006 թ․ Երևանի պետականն համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2011 թ․ Երևանի պետականն համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2006 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ, Intermotion Technology ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2013 - 2014 թթ․ Antel Design ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2012 թ․ Mush ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)
2005 - 2010 թթ․ PUL ՍՊԸ, ինժեներ (համատեղությամբ)

Կարդացվող դասընթացներ
2006 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Էլեկտրադինամիկա և էլեկտրոնային տեսություն (Բ.), Ճառագայթման տեսություն (Բ.), Լիցքավորված փնջերի ֆիզիկա (Մ.), Էլեկտրամագնիսական դաշտի դիֆրակցիա (Բ.), Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ (Բ.), Համակարգչային ծրագրավորում (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.), Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով (Բ.)
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
ԳԲՀ էլեկտրադինամիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միկրոալիքների և տերահերցային ալիքների տարածումը և ճառագայթումը, Անտենային համակարգեր, Թվային էլեկտրոնիկա, Ոչ գծային կապի համակարգեր, Դասական էլեկտրադինամիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MatLab, MathCad, VHDL, Verilog, LabView, C/C++, MS Office, Photoshop, Corel Draw

har_taron@ysu.am

Տարոն Արթուրի Հարությունյան

Դոցենտ | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ալավերդյան Ա., Հարությունյան Տ., Մելիքյան Շ.

Ծրագրավորման խնդիրների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Մաս 1, ԵՊՀ հրատ., 2011

Газазян Э. Д., Арутюнян Т. А.

К эффекту магното-тормозного излучения в тороидальном резонаторе | Электромагнитные волны и электронные системы, No. 4, т. 11, 2006 (с. 6-11)

Арутюнян Т. А., Калантарян Д. К.

Электромагнитные колебания в тороидальном резонаторе | Изв. НАН Армении, Физика, т.40, No.4, 2005, с. 244-247

Арутюнян Т. А.

Численные методы определения собственных электромагнитных колебаний в тороидальном резонаторе | Изв. НАН Армении, Физика, 2005, т. 40, No. 2, с. 109-114
 

Հոդված/Article

Haroyan H., Harutyunyan G., Harutyunyan T., Sargsyan S.

Spectral efficiency improvement in nonlinear wireless systems | Proceedings of the International Conference on Microwave and THz Technologies, Photonics and Wireless Communications, May 4-6, 2016 Yerevan, Armenia, p. 19-22, 2016

Арутюнян Т. А., Вартанян А. Ю., Ахумян А. А., Неркарарян Х. В.

Аналитическое описание тороидального резонатора высокой добротности в терагерцовой области частот | Известия НАН Армении, Физика, том 47 N 6 , 433-441, 2012

Газазян Э. Д., Калантарян Д. К., Ходжоян М. А., Арутюнян Т. А.

Взаимодействие электронного сгустка с электромагнитной волной и синхротронное излучение электронного сгустка с модулированной плотностью заряда в тороидальном резонаторе | ԵՊՀ Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2010 (էջ 41-44)

Арутюнян Т. А., Газазян Э. Д.

К эффекту магнито-тормозного излучения в тороидальном резонаторе, Электромагнитные волны и электронные системы | No.4, т.11, с. 6-11, 2006

Арутюнян Т. А., Газазян Э. Д.

Классификация электромагнитных колебаний в тороидальном резонаторе | Изв. НАН РА, Физика, т.41, #2, с. 91-98 (2006)