Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ):
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ):
2005 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա. մասնագիտությունը ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»:
2008 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհուրդ):
2011 թ. ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի Միջազգային առաջնորդ այցելուների (IVLP) «ԱՄՆ դատաիրավական համակարգը» թեմայով ծրագրի շրջանավարտ (Սերտիֆիկատ):
2013 - 2015 թթ. ԱՄՆ Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի մագիստրատրտուրա (LL.M) (գերազանցության դիպլոմ; «Դեկանի ցուցակ» (Dean’s List) պարգև):
2014 - 2015 թթ. Վաշինգտոնի Ջորջթաուն Համալսարանի Իրավունքի Դպրոցի՝ «Միջազգային արբիտրաժ և վեճերի այլընտրանքային լուծման միջոցներ» ծրագրի շրջնավարտ (Որակավորման սերտիֆիկատ):

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում»: ի.գ.թ., ԺԲ. 00.03 - «Մասնավոր իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Քաղաքացիական իրավունք (պայմանագրային իրավունք, սեփականության իրավունք, դելիկտներ, ժառանգում), ընտանեկան իրավունք, միջազգային որդեգրում, եվրոպական մասնավոր իրավունք:

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքացիական իրավունք», «Ընտանեկան իրավունք», «Եվրոպական մասնավոր իրավունք»:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2004 – 2011 թթ. ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ. ավագ մասնագետ՝ կանանց և երեխայի իրավունքների պաշտպանության գծով պատասխանատու:
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտքարտուղար:
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս,ապա՝ դոցենտ:
2009 թ. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամում (ՈԱԱԿ). իրավախորհրդատու:
2010 - 2013 թթ. Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարան. դասախոս
2011 - 2013 թթ. «Էներջի Կոկ» ՍՊԸ. գլխավոր իրավախորհրդատու և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գծով խորհրդատու:
09/2015 – 02/2016 թթ. Ամերիկյան Իրավաբանների Ասոցացիայի Իրավունքի Գերակայության Նախաձեռնության (ABA ROLI) Կենտրոնական գրասենյակ, Վաշինգտոն (ԿՇ). զարգացման գծով խորհրդատու, Եվրոպայի և Եվրասիայի բաժնի ծրագրի պատասխանատու:
02/2016 – 07/2016 թթ. ներդրումային ծրագրերի և անշարժ գույքի իրավական սպասարկման հարցերով փաստաբանական գործունեություն. ԱՄՆ, Նյու Յորք քաղաք:
08/2016 թ-ից առայսօր՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ տնօրեն:
09/2016 թ-ից առայսօր՝ ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ:

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Նյու Յորք նահանգում արտոնագրված փաստաբան, Նյու Յորք նահանգի փաստաբանների միության անդամ,
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ:
Ջորջթաունի օտարերկրյա իրավաբանների միության անդամ:
Կին իրավաբանների միության միջազգային իրավունքի ֆորումի անդամ:

Լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
t.davtyan@ysu.am

Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ ընտանեկան իրավունք: Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ | ԵՊՀ, Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ |

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան, Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան, Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Տաթևիկ Դավթյան

Ծնողների և զավակների հարաբերությունների իրավական կարգավորումը | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 192 էջ:
 

Հոդված/Article

Tatevik Davtyan

It is Time to Make Amendments in The Hague Intercountry Adoption Convention: The New Accreditation Mechanism for Supervising and Monitoring Adoption Agencies Would Ensure the Quality of Adoption Agencies and Guarantee Successful Adoptions | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.187-213 |

Տաթևիկ Դավթյան

Փաստական ամուսնության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 133.3 իրավագիտություն, Երևան, 2011թ., էջ 38-58 |

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ օրենսդրությամբ ըստ օրենքի ժառանգման որոշ հիմնահարցերի շուրջ | «Պետություն և իրավունք» 2010, N 3 (49), էջեր 17-28: |

Տաթևիկ Դավթյան

ՀՀ Սահմանաադրության մեկնաբանություններ | ընդհ. խմբ. Գ.Հ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, հոդվ. 36, 2009

Տաթևիկ Դավթյան

Երեխաների անձնական իրավունքներն ըստ ՀՀ ընտանեկան օրենսդրության | Իրավագիտության հարցեր, 2008, N 1-2, էջ 29-35