Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագորոծական քիմիա բաժնի ուսանող (որակավորում՝ դեղաբան-քիմիկոս, պրովիզոր,մասնագիտություն՝ դեղագործական քիմիա):

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի- և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը պրոտեազների վրա, Գ0014 Կենսատեխնոլոգիա և Բ 0010 Կենսօրգանական քիմիա, 22 հուլիսի 2012, ՀՀ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ, 018

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ կարճ պեպտիդների սինթեզ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հիգիենա

Աշխատանքային գործունեություն
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի «Ֆարմացիայի ինստիտուտի» Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի «Պեպտիդների սինթեզի», իսկ 2016 մինչ օրս` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի» լաբորատորիայի գիտաշխատող
2012 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ (համատեղության կարգով)
2008 - 2010 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ) «Ասիմետրիկ սինթեզի» լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2006 - 2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ` ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ արհեստակցական կազմակերպություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն

Դրամաշնորհներ
ISTC/#A-1677 2009-2012 «Կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզը: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը», (36 ամիս), կատարող
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2І117 2013-2015 2І117 «“Pass-online” ծրագրի օգնությամբ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող կարճ պեպտիդների որոնումը և հետագա նպատակային սինթեզը», (24 ամիս), ղեկավար
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 15T-2I215 2015-2017 «Սերինային պրոտեազների պոտենցիալ արգելակիչներ հանդիսացող կարճ պեպտիդների մոդելավորումը, նպատակային սինթեզը և դրանց ազդեցությունը ֆերմենտների ակտիվության վրա», (24 ամիս) , ղեկավար
STC/#A-2289 2017-2020 (36 ամիս), կատարող

Որակավորման դասընթացներ
2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Ֆարմացիայի ինստիտուտ - Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Tatevik Hovhannes Sargsyan, Ani Slavik Dadayan, Lala Ashot Stepanyan, Anahit Mkhitar Hovhannisyan, Slavik Arshak Dadayan

Quantitative analysis of biologically active substances and the investigation of antioxidant and antimicrobial activities of some extracts of Osage orange fruits | Pharmacia 2021, 68 (4)l p. 731-739, doi: 10.3897/pharmacia.68.e70180

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, A.S. Sargsyan, G.F. Mkrtchyan

Study of peptides bioactivity synthesized on the basis of (S)-a-allylglycine non-protein amino acid | Chemical journal of Armenia 2021, № 74, p. 48-58

Sargsyan, T. H., Jamgaryan, S. M., Gyulumyan, E. A., Sargsyan A. S., Hakobyan, H. I., Mardiyan, Z. Z., Saghyan, A. S.

Targeted synthesis of N-tertbutoxycarbonylglycyl-(S)-α-allylglycyl-(S)-alanine tripeptide and study of its effect on collagenase activity | Chemical journal of Armenia 2021, № 74, p. 58-65

T. H. Sargsyan, Yu. M. Danghyan, S. M. Jamgaryan, E. A. Gyulumyan, N. S. Khachaturyan, S. A. Gevorgyan, H.I. Hakobyan, Z. Z. Mardiyan, A. S. Saghyan

synthesis of N-tert-butyloxycarbonylglycyl-(S)--[4-allyl-3-propyl-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]--alanine dipeptide and study of its antifungal effect | Chemical journal of Armenia 2019, № 72, p. 495-501

T. H. Sargsyan, YU. M. Danghyan, S. M. Jamgaryan, A. S. Sargsyan, E. A. Gyulumyan, N. A. Hovhannisyan, A. M. Hovhannisyan, A. H. Tsaturyan, H. A. Panosyan, A. S. Saghyan

Targeted synthesis of 9-fluorenylmethyloxycarbonylglycyl-(S)-β-[4-allyl-3-propyl-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]-α-alanine and study of its effect on collagenase activity | Chemical journal of Armenia 2018, № 71, p. 571-578
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

T.H. Sargsyan, A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan

Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).

T.H. Sargsyan, A.S. Sargsyan, S.M. Jamgaryan, E.A. Gyulumyan, L. Sahakyan, Yu.M. Danghyan, L. Stepanyan, Z. Mardiyan

Modeling of collagenase enzyme potential inhibitors (S)-β-morpholino-α-alanine containing dipeptide, target synthesis and in vitro study of their effect | International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”)

T. Sargsyan, A. Sargsyan, Yu. Danghyan, S. Jamgaryan, E. Gyulumyan, N. Hovhannisyan, A. Tsaturyan, А. Hovhannisyan, A.S. Saghyan

Modeling, synthesis and study of impact of N-t-Boc-(S)-β-[4-allyl-3-(pyridin-3'-yl)-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-y]-α-alanyl-(s)-alanyl-glycyl-(S)-β-[4-allyl-3-(pyridin-3'-yl)-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]-α-alanine tetrapeptide on collagenase activity | I International Scientific Conference, Current State of Pharmacy and Prospectsof its Development, 2018, Yerevan Armenia, November 01-03

T. H. Sargsyan, A. H. Tsaturyan, А. М. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Modeling of dipeptides containing potential biologically active (s)-α-propargylgycine, disclosure of possible biological properties and targeted synthesis | Dutch peptide symposium 2017. p. 71 |

T. H. Sargsyan, N. A. Hovhannisyan, Yu. M. Danghyan, S. M. Djamgaryan, E. A. Gyulumyan, A. H. Tsaturyan, A. M. Hovhannisyan, A. S. Saghyan

Synthesis and PASS prediction novel biologically active short peptides | 15th Naples workshop on bioactive peptides, peptides: recent developments and future directions, Naples, Italy, 2016, June 23-25, 73