Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Վճռաբեկությունը որպես դատական ակտերի վերանայման ձև ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական վերանայման հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարդատության համակարգը, Դատական վերանայման հիմնախնդիրները, Իրավաբանական գիր և վերլուծություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 – 2016 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավրության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս
2017 թ-ից առայսօր նույն ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ–ից առայսօր ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորի օգնական
2016, 2015 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, «Քրեական դատավարության արդի հիմնախնդիրները» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում
2015 թ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցության ծրագիր», փորձագետ
2012 – 2014 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, փորձագետ
2014 թ. Հայաստան-ՄԱԿ զարգացման աջակցության ծրագիր, քրեակատարողական օրենսդրության, դատապարտյալների, ձերբակալված և կալանավորված անձանց իրավունքների հարցերով ազգային կարճաժամկետ փորձագետ
2014 թ. Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցությունի/Իրավունքի նախաձեռնություն հայաստանյան ներկայացուցչություն, քրեական գործերով պաշտպանության իրականացման հմտությունների վերաբերյալ ուսանողական ձեռնարկը մշակող աշխատանքային խմբի անդամ
2013 թ. ՀՀ դատավորների դպրոց, «Իրվաբանական գիր և վերլուծություն» դասընթացի շրջանակներում դատավորների օգնականների վերապատրաստում

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Ղազինյան, Ռուբեն Մելիքյան, Սամվել Դիլբանդյան, Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան, Արմեն Հարությունյան, Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան, Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան, Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան, Արթուր Չախոյան, Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան, Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան, Նելլի Աղաբաբյան

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու | Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ |
 

Հոդված/Article

Տաթևիկ Սուջյան

Անձի կողմից կատարված գաղտնի ձայնագրությունը որպես ապացույց օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրը քրեական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 296-313 |

Տաթև Սուջյան

Վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյանների գործառութային դերի հստակեցումը սահմանադրաիրավական նոր կարգավիճակի լույսի ներքո | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 56-66 |

Տաթև Սուջյան

Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք | Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22 |

Սամվել Դիլբանդյան, Տաթև Սուջյան

Վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 54-70 |

Գագիկ Ղազինյան, Տաթևիկ Սուջյան

Վճռաբեկ բողոքարկման առարկան և ժամկետները: Տեսական և գործնական որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 411-433 |