Թեհմինե Կարլենի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2005 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2005 - 2007 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծները” թեմայով, 2016, Գ.00.13 «Մակաբուծաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2018 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնում՝ ավագ լաբորանտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ լաբորանտ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ կրտսեր գիտաշխատող
2018 թ-ից մինչ այժմ նույն ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Վայրի և ընտանի կենդանիների մակաբույծների կազմը, տարածվածությունը, էկոլոգիական, հասցրած վնասները՝ բնության և առողջապահության տեսանկյունից, համաճարակաբանությունը:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
04/2015 թ. - 06/2015 թ. “Science from the first hands. Zoology – Young Scientists School”, Young Scientists Support Program grant for workshop organization, member of organizing committee
09/2016 թ. - 11/2016 թ. “Trends in parasitology – Young Scientists School” Young Scientists Support Program grant for workshop organization, member of organizing committee
07/2016 թ. - 07-2018 թ. “The first molecular epidemiological survey to study Lyme disease pathogens in ticks of Armenia” International society for infectious diseases (ISDS) research grants

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերեզանց), Անգլերեն (լավ), Ֆրանսերեն (բավարար)

Պարգևներ
Գյուլբենկյան հիմնադրամի կողմից՝ «Լավագույն ուսանող» մրցանակ, 2005 թ.

Թեհմինե Կարլենի Հարությունյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենդանաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Թ. Կ. Հարությունյան , Ֆ. Դ. Դանիելյան, Մ. Ս. Առաքելյան

Blood parasites morphotypes of rock lizards of Armenia (Հայաստանի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծների մորֆոխմբերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 45-49 |

Арутюнян Т. К.

Зараженность ящериц паразитами крови в зависимости от среды обитания | Биологический журнал Армении, 2013, т. LXV, 2, с. 75-79

Հարությունյան Թ. Կ., Պետրոսյան Ռ. Կ., Դանիելյան Ֆ.Դ., Առաքելյան Մ. Ս.

Էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը ժայռային մողեսների մակաբուծայինվարակվածության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հատոր LXV 3, էջ 130-135

Սարգսյան Ն., Հարությունյան Թ.

Հայաստանի ժայռային մողեսներիհամեմատատան վարակվածությունը հելմինթներով և արյան մակաբույծներով | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2012, հատոր LXIV, 3, էջ 6-9

Вартанян Л. К., Саргсян Н. О., Арутюнян Т. К.

Состояние изученности паразитофауны пресмыкающихся Армении | Материалы международной научной конференции “Биологическое разнообразие и проблемы охраны фауны Кавказа”, 2011, Ереван, 26-29 сентября, с. 96-98
 

Թեզիս/Thesis

Harutyunyan T., Arakelyan M., Danielyan F.

Sex differences in loads of blood parasites among lizards genus Darevskia | 7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September, 2010:33

Harutyunyan T. K.

Նեյրոոգենեզի ուսումնասիրությունը չորս տեսակի հասուն Rhinolophus-ի ուղեղում | (Միջազգային ուսանողական գիտաժողով կենդանի գիտության վերաբերյալ), Երևան, 2009, էջ 54