Թեհմինե Կարլենի Հարությունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001 - 2005 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2005 - 2007 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժայռային մողեսների արյան մակաբույծները” թեմայով, 2016, Գ.00.13 «Մակաբուծաբանություն»

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2018 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնում՝ ավագ լաբորանտ
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ լաբորանտ
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ՝ կրտսեր գիտաշխատող
2018 թ-ից մինչ այժմ նույն ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Վայրի և ընտանի կենդանիների մակաբույծների կազմը, տարածվածությունը, էկոլոգիական, հասցրած վնասները՝ բնության և առողջապահության տեսանկյունից, համաճարակաբանությունը:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
04/2015 թ. - 06/2015 թ. “Science from the first hands. Zoology – Young Scientists School”, Young Scientists Support Program grant for workshop organization, member of organizing committee
09/2016 թ. - 11/2016 թ. “Trends in parasitology – Young Scientists School” Young Scientists Support Program grant for workshop organization, member of organizing committee
07/2016 թ. - 07-2018 թ. “The first molecular epidemiological survey to study Lyme disease pathogens in ticks of Armenia” International society for infectious diseases (ISDS) research grants

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերեզանց), Անգլերեն (լավ), Ֆրանսերեն (բավարար)

Պարգևներ
Գյուլբենկյան հիմնադրամի կողմից՝ «Լավագույն ուսանող» մրցանակ, 2005 թ.

Թեհմինե Կարլենի Հարությունյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենդանաբանության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Հարությունյան Թ. Կ.

Ժայռային մողեսների (Darevskia raddei և Darevskia portchinskii) մակաբույծներով վարակվածությունը` կախված սեռից և տեսակից | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2011, հատոր LXIII, 2, էջ 6-11

Варданян Л.К., Явруян Э. Г., Авагян А. А., Арутюнян М. К., Арутюнян Т. К.

Паразиты ежей Армении | Вестник, МАНЭБ, С-петербург, 2010, т. 15, № 1, ст. 55-58

Явруян Э. Г., Арутюнян М. К., Варданян Л. К., Авагян А. А., Арутюнян Т. К.

Паразиты представителей рода Erinaceus Армении | ”Первые международные Беккеровские чтения”, г. Волгоград, 2010, с 578-580

Арутюнян. Т. К.

Нейрогенез, историичвеская история и роль в биологии Нейрогенез, историческая структура и ее роль в биологии | Вестник, С. Петербург, Том. 12, No 4, 2007, ст. 278-279
 

Թեզիս/Thesis

Harutyunyan T., Arakelyan M., Danielyan F.

Sex differences in loads of blood parasites among lizards genus Darevskia | 7th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean basin, Palma, Balearic Islands, Spain, 06-09 September, 2010:33

Harutyunyan T. K.

Նեյրոոգենեզի ուսումնասիրությունը չորս տեսակի հասուն Rhinolophus-ի ուղեղում | (Միջազգային ուսանողական գիտաժողով կենդանի գիտության վերաբերյալ), Երևան, 2009, էջ 54