Տիգրան Աշոտի Խաչիկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ.Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետիբակալավրիատ, Գերազանցության դիպլոմ
2012 թ. ԵՊՀ լավագույն ուսանող
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրատուրա, Գերազանցության դիպլոմ
2014 - 2017 թթ.Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Մաքսային հսկողության իրավական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում: Մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.02

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Վարչական իրավունք և դատավարություն, Մաքսային իրավունք, Քաղաքացիական դատավարություն

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ վարչական դատավարություն, ՀՀ մաքսային իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2022 թ․ի փետրվարից առ այսօր ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրի դասախոս
2021 թ.-ի դեկտեմբերից առ այսօր ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության գիտաուսումնական կենտրոնի ավագ դասախոս
2021 թ.-ի սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուկտետի գիտական խորհրդի անդամ
2020 թ.-ի մարտից առ այսօր «KHACHIKYAN LAW» փաստաբանական գրասնյակի տնօրեն
2020 թ.-ի սեպտեմբերից առ այսօր Արբիտրների բարձրագույն դպրոցի դասախոս
2019 թ. ապրիլ-հուլիս ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ
2016 թ. առ այսօր –ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս
2018 թ. առ այսօր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս
2017 թ. առ այսօր Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի առողջապահական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2017 թ. առ այսօր Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն
2016 թ.ՀՀ դատավորների թեկնածուների որակավորման ստուգման գրավոր քննության արդյունքների բողոքարկման հանձնաժողովի անդամ
2015 թ. առ այսօր –ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2016 թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի՝ հանրային իրավունքի ոլորտի փորձագետ
2016 թ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետ
2015 - 2016 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի պետի տեղակալ
2013 - 2015 թթ. ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Պարգևատրվել է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի և ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետի շնորհակալագրերով:

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2014 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2015 թ.-ից ՀՀ ԱԺ երիտասարդական խորհրդարանի անդամ, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ
2016 թ.-ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ(արտոնագիր թիվ 2170)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Տիգրան Աշոտի Խաչիկյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Տիգրան Խաչիկյան, Հովսեփ Բեդևյան, Աշխեն Ղարսլյան, Տիգրան Մարկոսյան, Երվանդ Խունդկարյան, Վահե Հովհաննիսյան

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին | Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ

Ս. Վ. Առաքելյան, Տ. Ա. Խաչիկյան, Գ. Ս. Ամիրյան, Տ. Ս. Ղազարյան, Ա. Ս. Նահապետյան

Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները | Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2015թ․, 128 էջ |

Սերգեյ Առաքելյան, Տիգրան Խաչիկյան, Գրիգոր Ամիրյան

Ընտրական և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքների քրեաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում «ԱՊՀ մասնակից պետություններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների և ազատությունների չափանիշների մասին» Կոնվենցիայի համատեքստում | Գիտամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2014: -120 էջ
 

Հոդված/Article

Տիգրան Խաչիկյան

Գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի («EX OFFICIO») հատկանիշները | Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 109-117 էջեր |

Տիգրան Խաչիկյան

Վարչական ակտերի իրավաչափության դատական գնահատումը գործի փաստական հանգամանքների ի պաշտոնե պարզման սկզբունքի իրացման համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 292-301 |

Տիգրան Խաչիկյան

ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրության և «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի միջև փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 484-495 |

Տիգրան Խաչիկյան

Մաքսային տեսազննման և զննման իրավակարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2016, թիվ 3 (73), էջեր 81-91

Տիգրան Խաչիկյան

Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 317-330
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը