Թրահել Գերասիմի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետ
1985 - 1987 թթ. ԵՊՀ ՀՄ ֆակուլտետ, էքսկուրսավարի բաժին

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի վարիչ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր (Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում, 2013 թ., Երևան)
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (Հայաստանի Հանրապետության գետերի նվազագույն հոսքը և հաշվարկը, 1995 թ., Երևան)

Գիտական կոչումը
Պրոֆեսոր (2014 թ., Երևան)
Դոցենտ (2004 թ., Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2009 թ-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության (ամբիոնի վարիչ)
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի (դոցենտ)
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետի (դեկանի տեղակալ)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի (դասախոս)
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ջրաբանության և քարտեզագրության ամբիոնի (ասիստենտ)
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ, ջրաբանության և քարտեզագրության ամբիոնի (լաբորանտ)
1988 - 1989 թթ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության (ինժեներ)
1993 - 2008 թթ. Երևանի «Քվանտ» վարժարանի աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ (համատեղության կարգով)
1980 - 1982 թթ. ծառայություն ԽՍՀՄ բանակում

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության մոդելավորում, գետերի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, գեոէկոլոգիա:

Դասավանդվող դասընթացները
Ջրաբանություն
Աշխարհագրական կանխատեսման հիմունքներ
Աշխարհագրության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ
Ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների վիճակագրական մշակման և վերլուծման մեթոդներ
Գետային հոսք և ջրաբանական հաշվարկներ
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Հայաստանի ջրաբանություն
Ջրաօդերևութաբանության արդի հիմնախնդիրներ
ՀՀ ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխություններ
Կլիմայի փոփոխություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
Գիտահետազոտական թեմաներ
2011 - 2013 թթ. «Դաստակերտի պղնձամոլիբդենի, Մեղրու ոսկու, Հրազդանի երկաթի հանքավայրերի շահագործման ջրակլիմայական հետազոտությունը և հաշվարկը» (թեմայի ղեկավար)
2010 թ. «Նոր կառուցվող Հայկական ԱԷԿ-ի էներգոբլոկի հովացման համար մատակարարվող ջրի ջրաբանական հետազոտությունը և հաշվարկը» (թեմայի ղեկավար)
2008 - 2010 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը և ջրային օբյեկտների հարմարվողականության ուղիների մշակումը կլիմայի գլոբալ տաքացման դեպքում» (թեմայի ղեկավար)
1997 - 2002 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության չուսումնասիրված փոքր գետերի ջրային ռեսուրսների և ջրաէներգետիկ պոտենցիալի որոշումը» (թեմայի ղեկավար)
1989 - 1994 թթ. «Սյունիք-Զանգեզուրի մարզի ջրային ռեսուրսների որոշումը և դրանց կարճաժամկետ և երկարաժամկետ օգտագործման քաղաքականության մշակումը» (հետազոտող)
Դրամաշնորհներ
2002 թ-ին Անհատական հետազոտական դրամաշնորհ ՄակԱրտուր Միջազգային հիմնադրամի կողմից «Գետային հոսքի դինամիկ փոփոխությունները 20-րդ դարում և դրա գնահատումը կլիմայի գլոբալ տաքացման պայմաններում» գիտական թեմայի կատարման համար:
2007 թ-ին Դրամաշնորհ ՆԱՏՕ-ի կողմից «Բնական աղետները և ջրի անվտանգությունը. ռիսկի գնահատումը, արագ արձագանքումը և շրջակա միջավայրի կառավարումը» թեմայով Երևանում Միջազգային գիտական սեմինար անցկացնելու համար:
2010 թ-ին Դրամաշնորհ CRDF-ի կողմից «Նոր մագիստրական ծրագրի զարգացումը. կլիմայի փոփոխությունը և կայուն զարգացումը Հարավային Կովկասի օրինակով» նախագծի համար:
Պատվոգրեր
2009 թ. և 2014թ. ԵՊՀ պատվոգիր

Անդամակցությունը գիտական և հասարակական կազմակերպությունների
2000 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի խորհուրդի (անդամ)
1997 - 2000 թթ., 2008 թից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդի (նախագահ)
1999 թ-ից Հայհիդրոմետ վարչության գիտատեխնիկական խորհուրդի (անդամ)
2011 թ-ից ԵՊՀ-ում գործող «Երկրագիտություն» մասնագիտության գծով 005 մասնագիտական խորհուրդի (անդամ)
2007 թ-ից Հողի և ջրի պահպանության համաշխարհային ասոցիացիայի (անդամ)
2004 թ-ից Միջազգային աշխարհագրական միության ջրաբանական հանձնաժողովի վարչության անդամ, ԱՊՀ և Մերձավոր Արևելքի երկրների աշխատանքնեերի համակարգող
2003 թ-ից «Ջրային, կլիմայական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն» ՀԿ (նախագահ, հիմնադիր)
1999 թ-ից Հայ Ջրաբանների ընկերակցության (անդամ)
2000 թ-ից Շրջակա միջավայրի պատմության Եվրոպական Ընկերություն (անդամ)
2002 թ-ից Միջազգային աշխարհագրական միության հողերի դեգրադացիայի և անապատացման հանձնաժողովի (անդամ)
2005 թ-ից Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն(բավարար), գերմաներեն(բավարար),

Համակարգչային ունակություններ
Microsoft Word; Excel; Access; Power Point; Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD

tvardanian@ysu.am
(+374 -060) 71-04-49

Թրահել Գերասիմի Վարդանյան

Պրոֆեսոր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Պոտոսյան, Մ. Մանասյան, Խ. Սարգսյան, Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան, Ա. Հովսեփյան

Աշխարհագրություն - 11 | Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ

Մաքսիմ Մանասյան, Թրահել Վարդանյան, Արմեն Հովսեփյան, Արսեն Գրիգորյան, Գուրգեն Հովհաննիսյան, Ակսել Պոտոսյան

Աշխարհագրություն - 10 | Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ

Մանասյան Մ. Գ., Վարդանյան Թ.Գ., Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա. Թ., Հովհաննիսյան Գ. Ժ., Պոտոսյան Ա. Հ.

Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ

Պոտոսյան Ա. Հ., Մանասյան Մ. Գ., Սարգսյան Խ., Գրիգորյան Ա. Թ., Վարդանյան Թ. Գ., Հովսեփյան Ա.

Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ

Trahel Vardanian

The Issues of Transboundary Rivers in South Caucasus at the End of the 20th and Beginning of the 21st Centuries | In: Rescue of Sturgeon Species by means of Transboundary Integrated Water Management in the Ural River Basin. Edited by V. Lagutov. NATO Security through Science Series - C: Environmental Security, The Netherlands: Springer, 2008, pp. 53-58
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Թ. Գ. Վարդանյան, Վ. Գ. Մարգարյան

Ձմեռային շրջանի մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափություններն Արարատյան դաշտում և նախալեռնային գոտում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 94-101 |

Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Թ. Գ. Վարդանյան

Վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների գեղագիտական գրավչության աստիճանի գնահատում (Սյունիքի մարզի օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 44-49 |

Վ. Գ. Մարգարյան , Թ. Գ. Վարդանյան

Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդի վիճակը, աղտոտվածությունը և պահպանման գերակա խնդիրները Դեբեդի գետավազանային համակարգում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 188-196 | |

Trahel Vardanian, Kolja Thestorf, Hilmar Schrödera, Hrachuhi Galstyan

Soil variability and soil erosion on the south-eastern slopes of mt. Aragats | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, 2018, էջ 250-255 |

Վարդանյան Թ., Հովհաննիսյան Ն.

Խաղողի բերքատվության հնարավոր կապը վեգետացիոն ժամանակահատվածի օդի ջերմաստիճանների և տեղումների փոփոխության հետ (Արարատյան դաշտի օրինակով) | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 50-55 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Маргарян В. Г., Варданян Т. Г.

Закономерности пространственно-временного распределения радиационного баланса земной поверхности в республике Армения | МСАРД –2017. стр. 159-160 |

V. G. Margaryan, T. G. Vardanian

Regularities of spatiotemporal distribution of the radiation balance of the Earth surface in the republic of Armenia | МСАРД-2017. стр. 160-161 |

Galstyan Hrachuhi, Vardanyan Trahel

The correlation connections between air temperature and precipitation changes in armenia on the context of climate change | Present Environment and sustainable development. 2017, p. 30 |

Trahel G. V.

The Formation of the Characteristics of Floods in the Rivers in the Context of Global Climate Change | 11th International Conference of the African Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE 2016). p. 196 |