Վաչագան Լևոնի Էլբակյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԲՈՒՀ` Մոսկվայի Պողպատի և ձուլվածքների Ինստիտուտ, Կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆակուլտետ, 1971թ.
Ասպիրանտուրա` Մոսկվայի Պողպատի և ձուլվածքների Ինստիտուտ, 1971-1975 թթ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ.գիտ.թեկնածու. 01,04,07 «Պինդ մարմնի ֆիզիկա», 1977 թ.

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1975 - 1981 թթ. «Գռան» ԳԱՄ, գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարիչ
1981 - 1984 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ կրտսեր գիտաշխատող
1984 -1991 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն գիտաշխատող
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, դոցենտ
2006 թ. Դոցենտի կոչում

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Ծրագրավորում, գիտափորձի ավտոմատացում

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գիտափորձի ավտոմատացում

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

vachagan.elbakyan@ysu.am

Վաչագան Լևոնի Էլբակյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Օպտիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Էլբակյան Վ., Սահակյան Ն., Կարախանյան Ա., Պապյան Օ., Չիլինգարյան Յու. Ս.

LabVIEW-ի կիրառությունը գիտափորձի ավտոմատացման համար | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ,ԵՊՀ հրատ., 2005, 93 էջ
 

Հոդված/Article

Վ. Մ. Առաքելյան, Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Գ. Սարգսյան, Գ. Մ. Ստեփանյան, Վ. Լ. Էլբակյան

Синтез и исследования системы TiO_2–MnO_2 (TiO_2-MnO_2 համակարգի սինթեզը և ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #3, էջ 69-74 (ռուսերեն) |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

А. Г. Саркисян, В. М. Арутюнян, Э. В. Путнынь, Р. С. Акопян, Н. М. Добровольский, В. Л. Элбакян, В. П. Слдоян, Г. М. Степанян, Э. А. Хачатурян

Влияние легирующих добавок на характер образования фаз и сверхпроводящие свойства керамики Bi-Ca-Sr-Cu-O | Тез. докл. II Всесоюзной конф. по ВТСП, Киев, т. 3, с. 60-61, 1989